Môi Trường

Kiên quyết xóa bỏ lò gạch thủ công, lạc hậu

Thứ hai, ngày 17 tháng 09 năm 2018

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa có ý kiến chỉ đạo về việc thực hiện lộ trình chấm dứt hoạt động của các lò gạch đất sét nung sử dụng công nghệ lạc hậu và thực hiện các dự án sản xuất gạch đất sét nung. Phó Thủ tướng...

Dự Án Đầu Tư

Đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình trọng điểm của Thành phố giai đoạn 2016-2020

Thứ năm, ngày 05 tháng 07 năm 2018

Ngày 04/7/2018, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu ký ban hành Công văn số 3006/UBND-KH&ĐT về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình trọng điểm của Thành phố giai đoạn 2016-2020. Theo đó, UBND Thành phố yêu cầu...

Đo Đạc Bản Đồ

Khẩn trương xây dựng và hoàn thiện các văn bản hướng dẫn thi hành Luật để sớm đưa Luật Đo đạc và bản đồ đi vào cuộc sống

Thứ hai, ngày 10 tháng 09 năm 2018

Đó là nhấn mạnh của Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thị Phương Hoa tại cuộc họp chiều ngày 05/9 về nghe Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ được giao năm 2018...