Môi Trường

Tăng cường quản lý phóng sinh các loài sinh vật ngoại lai xâm hại

Thứ tư, ngày 22 tháng 02 năm 2017

Trong nội dung Công văn số 1389/VP-KT ban hành ngày 20/2, UBND TP Hà Nội đã yêu cầu sở, ngành liên quan tăng cường quản lý, tuyên truyền phóng sinh các loài sinh vật ngoại lai xâm hại và có nguy cơ xâm hại môi trường trên địa bàn thành phố. Công...

Nhà Đất

Từ ngày 10/2, một số trường hợp phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định mới

Thứ ba, ngày 14 tháng 02 năm 2017

Thông tư số 332 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 76 ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 45 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất chính thức có hiệu lực...

Tài Nguyên

Sử dụng hiệu quả, hợp lý, quản lý tốt tài nguyên đất đai của các nông lâm, trường

Thứ năm, ngày 16 tháng 02 năm 2017

Đó là chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ TNMT Nguyễn Thị Phương Hoa tại buổi họp Hội đồng thẩm định Đề án “Tăng cường quản lý đối với đất đai có nguồn gốc từ các nông lâm trường quốc doanh hiện do các công ty nông nghiệp, lâm...

Đo Đạc Bản Đồ

Thông tư quy định kỹ thuật cơ sở dữ liệu địa lý tỷ lệ 1:250.000

Thứ hai, ngày 20 tháng 02 năm 2017

Bộ TN&MT vừa ban hành Thông tư số 48/2016/TT-BTNMT quy định kỹ thuật cơ sở dữ liệu địa lý tỷ lệ 1:250.000. Thông tư gồm 08 điều quy định các chỉ tiêu kỹ thuật cơ sở dữ liệu địa lý tỷ lệ 1:250.000, bao gồm hệ quy chiếu tọa độ,...

Khí Tượng Thủy Văn

Thực hiện đồng bộ các chiến lược, quy hoạch và kế hoạch về KTTV và BĐKH

Thứ sáu, ngày 03 tháng 02 năm 2017

Chương trình hành động của Bộ TN&MT giai đoạn 2016 – 2020 đối với lĩnh vực khí tượng thủy văn và BĐKH (KTTV và BĐKH) tập trung thực hiện đồng bộ các chiến lược, quy hoạch và kế hoạch về KTTV và BĐKH; quản lý phát thải khí gây...