Hướng dẫn lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2017; danh mục thu hồi đất, danh mục chuyển đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2017 cấp huyện

Thứ tư, ngày 20 tháng 07 năm 2016
Ngày 20/7/2016, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã ban hành Công văn số 6971/STNMT-QHKHSDĐ về việc hướng dẫn lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2017; danh mục thu hồi đất, danh mục chuyển đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2017 cấp huyện.

 

Tin bài liên quan