Hội nhập quốc tế quản lý đất đai 

Thứ ba, ngày 23 tháng 08 năm 2016
Công tác hợp tác quốc tế trong lĩnh vực quản lý đất đai đã và đang đóng vai trò rất quan trọng giúp các cơ quan quản lý Nhà nước tiếp cận với kinh nghiệm quốc tế, cùng hoàn thiện cơ chế, chính sách đất đai và triển khai thực hiện hiệu quả nhiều dự án.
 
Trong lĩnh vực đất đai, Chính phủ, Bộ TN&MT, Tổng cục Quản lý đất đai đã xây dựng được quan hệ hợp tác với trên 30 quốc gia và các tổ chức quốc tế. Theo đó, kể từ khi thành lập Tổng cục vào cuối năm 2008, ngành đã huy động được nguồn vốn ODA đáng kể để triển khai 11 dự án tập trung vào các nội dung hoàn thiện chính sách pháp luật đất đai; hoàn thiện hệ thống hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; xây dựng mô hình hệ thống thông tin đất đai đa mục tiêu; đào tạo, phát triển nguồn nhân lực. 
 
Nhìn chung, các chương trình, dự án ODA được thực hiện hiệu quả, đạt được các mục tiêu nhiệm vụ đặt ra. Các chương trình, dự án đã hỗ trợ cho công tác hoàn thiện chính sách pháp luật đất đai, xây dựng và thử nghiệm các phương pháp luận, hoàn thiện hệ thống hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, xây dựng mô hình hệ thống thông tin đất đai đa mục tiêu, đào tạo, tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ. Bên cạnh đó, nhiều văn bản quy phạm đất đai quan trọng đều có sự tham gia đóng góp của các nhà tài trợ song phương và đa phương, trong đó quan trọng nhất là Luật Đất đai năm 2003, Luật Đất đai năm 2013 và nhiều văn bản hướng dẫn thi hành Luật.
 
Đơn cử như Dự án Hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai Việt Nam (VLAP) được triển khai tại 9 tỉnh, thành phố từ 17/9/2008 đến hết tháng cuối năm 2015, đã giúp các địa phương như: Tăng cường sự tiếp cận của mọi đối tượng đối với dịch vụ thông tin đất đai thông qua việc phát triển một hệ thống quản lý đất đai hoàn thiện ở các tỉnh được lựa chọn của Việt Nam trên cơ sở xây dựng hệ thống công khai, chính xác, đầy đủ, kịp thời về đăng ký đất đai, thông tin đất đai (bản đồ địa chính và hồ sơ địa chính), chứng nhận quyền sử dụng đất nhằm đáp ứng mọi nhu cầu về thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất, bảo vệ quyền lợi của người sử dụng đất và đáp ứng mọi nhu cầu thông tin của cộng đồng. 
 
Theo Tổng cục Quản lý đất đai, để đẩy mạnh hơn công tác hợp tác quốc tế, 6 tháng đầu năm 2016, Tổng cục đã tập trung phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan để hoàn thiện nội dung và thực hiện các thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục Dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai (VILG) đề xuất sử dụng vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Thế giới. Đến nay, Dự án VILG đã được Thủ tướng phê duyệt danh mục, Bộ trưởng TN&MT phê duyệt Báo cáo Nghiên cứu khả thi, đã hoàn thành đàm phán dự án và đang tiến hành các thủ tục trình Ngân hàng Thế giới phê duyệt khoản vay. 
 
Đồng thời, tiếp tục trao đổi để thống nhất nội dung chính của Dự án Tăng cường Năng lực định giá đất và thông tin giá đất (VietLIS2) dự kiến sử dụng vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Hàn Quốc. Ngoài ra, đã phối hợp với Dự án quản trị đất đai khu vực sông Mekong (MRLG) để chuẩn bị thực hiện một số hoạt động nhằm hỗ trợ nhiệm vụ hoàn thiện quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư, theo dõi, đánh giá quản lý sử dụng đất, tăng cường khả năng tiếp cận đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số, .... trong đó, có nội dung “Tư vấn và chuẩn bị nội dung Thông tư quy định trình tự, thủ tục về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện các công trình, dự án đầu tư bằng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ” đã được MRLG phê duyệt, đang thực hiện thủ tục thẩm định và trình Bộ TN&MT phê duyệt. 
 
Tới đây, Tổng cục sẽ tiếp tục tập trung để hoàn thiện thủ tục, tiếp nhận các dự án đang chuẩn bị và tập trung mở rộng hợp tác trao đổi thông tin để xây dựng các dự án mới. Trong đó, tập trung hoàn tất các thủ tục ký kết Hiệp định tài trợ Dự án VILG, hoàn thành các thủ tục để Hiệp định tài trợ có hiệu lực và thực hiện các hoạt động để khởi động Dự án; hoàn tất các thủ tục của Dự án VietLIS2 để khởi động thực hiện...
 
Tuyết Nhi(http://baotainguyenmoitruong.vn, 18/8/2016)

 

Tin bài liên quan