Phê duyệt dự án Bồi thường, hỗ trợ tái định cư nút giao thông Tam Trinh đến đường Minh Khai - Vĩnh Tuy - Yên Duyên 

Thứ sáu, ngày 16 tháng 09 năm 2016
Ngày 14/9, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 5012/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án Bồi thường, hỗ trợ tái định cư (GPMB tạo quỹ đất sạch) theo quy hoạch, phục vụ đầu tư xây dựng tuyến đường từ nút giao thông đường Tam Trinh đến điểm giao cắt với tuyến đường Minh Khai - Vĩnh Tuy - Yên Duyên, quận Hoàng Mai.
 
Dự án nhằm góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông trên địa bàn quận, giải tỏa bức xúc dân sinh cho người dân trong khu vực, hỗ trợ giao thông cho đường Vành đai 2, đường Tam Trinh cũng như giảm tải giao thông cho tuyến đường Lĩnh Nam, giải tỏa bức xúc dân sinh cho người dân trong khu vực. Chi phí thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (dự kiến sơ bộ) khoảng 400.612,0 triệu đồng. Nguồn vốn thực hiện đầu tư: ngân sách Thành phố ứng từ Quỹ phát triển đất Thành phố (trường hợp nguồn vốn ứng từ Quỹ phát triển đất Thành phố không đảm bảo thì Trung tâm Phát triển quỹ đất Hà Nội làm việc với Công ty cổ phần Phát triển đô thị Nam Hà Nội để thống nhất phương án ứng vốn GPMB, không tính lãi và phương án hoàn trả nguồn vốn này, báo cáo UBND Thành phố xem xét, quyết định).
Đơn vị thực hiện dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư: Trung tâm Phát triển quỹ đất Hà Nội. Thời gian thực hiện: Từ năm 2016 đến năm 2018.
Địa điểm thực hiện: các phường Mai Động, Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai; Diện tích đất thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư: Tại phường Mai Động: khoảng 21.378,3m2; Tại phường Vĩnh Hưng: khoảng 2.561m2.
Trung tâm Phát triển quỹ đất Hà Nội có trách nhiệm triển khai thực hiện nhiệm vụ GPMB đảm bảo tiến độ, chất lượng và tuân thủ đúng các quy định, chính sách hiện hành của Nhà nước và Thành phố Hà Nội và bàn giao quỹ đất sạch cho Nhà đầu tư theo quy định; Triển khai công việc theo nội dung nhiệm vụ được giao để tổ chức thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng; Chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng khảo sát, nghiên cứu sớm đề lập các phương án GPMB đảm bảo sử dụng kinh phí tiết kiệm, hiệu quả không được để xảy ra lãng phí, thất thoát vốn đầu tư.
Chủ động liên hệ với các Sở, ngành có liên quan để hoàn thành công tác GPMB theo thời gian quy định; đảm bảo sử dụng kinh phí tiết kiệm, hiệu quả, tránh trùng lắp. Chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Pháp luật về tính chuẩn xác (khối lượng và kinh phí) và tính hợp pháp của các thông tin, số liệu, tài liệu trong hồ sơ trình phê duyệt dự án.
UBND quận Hoàng Mai phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Phát triển quỹ đất Hà Nội trong việc triển khai thực hiện dự án; Phê duyệt các phương án GPMB tuân thủ theo đúng các quy định và chính sách hiện hành của Nhà nước và Thành phố về quản lý đất đai; quản lý đầu tư xây dựng cơ bản và các quy định khác có liên quan.
 
Việt Hoàng (Hanoi.gov.vn 15/9/2016)

 

Tin bài liên quan