Hội Nghị ký kết quy chế phối hợp công tác giữa Ban Đô thị với các sở thuộc khối Đô thị

Thứ năm, ngày 16 tháng 02 năm 2017
Chiều ngày 16/2/2017, Ban Đô thị - HĐND Thành phố và 4 Sở thuộc khối Đô thị đã tổ chức ký kết Quy chế phối hợp công tác nhiệm kỳ 2016-2021. Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND thành phố;đại diện lãnh đạo các phòng thuộc HĐND thành phố; các đồng chí Giám đốc các sở, ngành thuộc ban Đô thị của thành phố. Về phía Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội có đồng chí Nguyễn Trọng Đông – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở, đại diện một số phòng, ban, đơn vị thuộc Sở cùng tham dự.                                  
                   Ban Đô thị và 04 Sở thuộc khối Đô thị ký kết quy chế phối hợp
Đánh giá công tác phối hợp của Ban đô thị trong thời gian qua, Trưởng ban Đô thị Nguyễn Nguyên Quân cho biết, hoạt động phối hợp công tác theo quy chế đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Các Sở và Ban Đô thị đã tích cực, chủ động thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình theo đúng quy định của pháp luật và quy chế phối hợp đã đề ra; phân công lãnh đạo giữ các mối quan hệ thường xuyên với cơ quan liên quan; luôn chủ động và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nhau để các bên triển khai, thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công.                                     
        Phó Chủ tịch thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu tại hội nghị
Kế thừa và tiếp nối kết quả đạt được trong công tác phối hợp trong thời gian qua, tại Hội nghị, Ban Đô thị và 04 Sở thuộc khối Đô thị bao gồm: Sở Xây Dựng, Sở Quy Hoạch Kiến Trúc, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông Vận tải đã ký kết Quy chế phối hợp công tác nhiệm kỳ 2016-2021.                          Giám đốc 04 Sở: Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Quy hoạch Kiến trúc, Xây Dựng 
                                             thuộc khối Đô thị tại Hội nghị ký kết
Nội dung công tác phối hợp sẽ bao gồm: Phối hợp trong hoạt động giám sát, khảo sát, thẩm tra các báo cáo, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố hàng năm và 5 năm; trong thực hiện kết luận, kiến nghị giám sát qua giám sát của Ban Đô thị;Phối hợp thực hiện việc trả lời kiến nghị của cử tri, chất vấn của đại biểu HĐND Thành phố, kết luận của chủ tọa tại các phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp HĐND thành phố có liên quan đến các Sở; Trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu về: Kế hoạch công tác năm; hoạt động giám sát, khảo sát, thẩm tra; các báo cáo quý, 6 tháng, năm của ngành, báo cáo tổng kết công tác.                              
                                                       Toàn cảnh Hội nghị
Phát biểu tại Hội nghị ký kết, Phó Chủ tịch thường trực HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đã biểu dương những kết quả đạt được trong công tác phối hợp giữa các đơn vị khối Đô thị trong thời gian qua, công tác phối hợp rất có ý nghĩa trong việc tham mưu cho HĐND TP ban hành nghị quyết và đưa nghị quyết đi vào cuộc sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội chung của Thành phố.
Trong thời gian tới, Phó Chủ tịch thường trực HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị Ban Đô thị và các Sở trong khối sẽ tiếp tục phát huy, thực hiện có hiệu quả nội dung đã ký kết, đồng thời bám sát các chương trình, kế hoạch giám sát của Thường trực HĐND Thành phố để thực hiện nhiệm vụ, như việc giám sát các nội dung thuộc lĩnh vực đô thị: Giao thông, Đất đai, Môi trường, Quy hoạch, Xây dựng...
                                                                                                                     V.Minh
 

 

Tin bài liên quan