Hội nghị giao ban trực tuyến công tác cấp GCN, đấu giá quyền sử dụng đất, giao đất dịch vụ trên địa bàn thành phố

Thứ năm, ngày 23 tháng 02 năm 2017
Sáng ngày 23/2/2017, UBND thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến về công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; công tác đấu giá quyền sử dụng đất; giao đất dịch vụ trên địa bàn Thành phố. Đồng chí Nguyễn Quốc Hùng - Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Trọng Đông – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, các đồng chí Phó giám đốc Sở; Lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố có liên quan và 30 điểm cầu tại các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố.                            Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng phát biểu chỉ đạo Hội nghị
Tại Hội nghị, đồng chí Lê Tuấn Định – Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã báo cáo kết quả công tác cấp Giấy chứng nhận, các nhiệm vụ và giải pháp đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận; đấu giá quyền sử dụng đất; giao đất dịch vụ trên địa bàn thành phố. Tính lũy kế đến 20/02/2017, thành phố đã cấp được 1.319.397 GCN đạt 90,35%, còn 131.027 thửa còn vướng mắc chưa cấp GCN; Cấp GCN cho hộ gia đình cá nhân sau dồn điền đổi thửa được 605.714 GCN cần cấp, đạt 96,44%.
Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe ý kiến của 12 quận, huyện về những tồn tại, khó khăn vướng mắc cần tháo gỡ như: Một số quy định còn chưa phù hợp, người dân chưa chủ động kê khai đăng ký đất đai, nguồn gốc đất vi phạm, các thửa đất tranh chấp hoặc vừa được quy hoạch, vướng mắc do cấp đất trái thẩm quyền, vướng mắc trong xử lý nghĩa vụ tài chính, một số xã, phường chưa có bản đồ địa chính...               
            Giám đốc Sở TN&MT Hà Nội Nguyễn Trọng Đông phát biểu tại Hội nghị
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Đông – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội nhấn mạnh, công tác cấp GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất luôn là vấn đề “nóng” của thành phố. Trong năm 2016, Sở đã thực hiện nhiều biện pháp quyết liệt, tích cực tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện từ các cơ sở cũng như phản ánh của tổ chức, người dân.Thực hiện chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, ngay những ngày đầu năm 2017, 04 tổ công tác do đồng chí GĐ, các PGĐ Sở làm tổ trưởng đã xuống làm việc trực tiếp với các quận, huyện, thị xã để hướng dẫn đôn đốc thực hiện đăng ký, cấp Giấy chứng nhận; giao đất dịch vụ; đấu giá quyền sử dụng đất. Trong thời gian tới, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục tham mưu cho UBND Thành phố chỉ đạo UBND các quận, huyện thị xã tập trung chỉ đạo, lập kế hoạch hàng tuần, hàng tháng và phân công rõ trách nhiệm từng cá nhân trong việc cấp GCN; Đôn đốc, hướng dẫn các quận, huyện thực hiện việc kê khai đăng ký đất đai hoàn thành trước ngày 31/3/2017; Quán triệt thực hiện nghiêm Chỉ thị 09-CT/TU ngày 01/9/2016 của Thành ủy Hà Nội về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn Thành phố.
                     Lãnh đạo UBND TP Hà Nội và Sở TN&MT Hà Nội tại Hội nghị
Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng nhấn mạnh, thời gian qua, công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của thành phố đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Phát huy những kết quả đạt được, Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu sự tham gia tích cực của các Sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, tổ công tác liên ngành thành phố, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức; Trên cơ sở những ý kiến của các sở ngành, các quận huyện, thành phố sẽ rà soát, chỉnh sửa những văn bản pháp quy trong đó có các quyết định về đấu giá quyền sử dụng đất, về GPMB, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người dân. Trong khi quyết định chưa ban hành, thành phố đã có những chỉ đạo cụ thể, trên cơ sở đó các quận, huyện căn cứ để thực hiện các nhiệm vụ.              
                       Các quận, huyện trình bày báo cáo thông qua màn trực tuyến
Phó Chủ tịch UBND thành phố cũng yêu cầu: Liên quan đến công tác cấp Giấy chứng nhận cho cơ quan, xí nghiệp, nhà tập thể...các quận, huyện cần rà soát, phân loại những nội dung nào gặp khó khăn về tài chính hay vướng mắc về đất đai cần sớm tổng hợp báo cáo Sở Tài chính và Sở Tài Nguyên & Môi Trường và Sở Xây dựng để kịp thời giải quyết, hoàn tất trước 5/3/2017.
Đối với công tác cấp Giấy chứng nhận sau dồn điền đổi thửa, Phó Chủ tịch yêu cầu các đơn vị cần tích cực thực hiện, không được trì hoãn, đến 31/3/2017 phải hoàn thành và kết thúc việc cấp Giấy chứng nhận cho người dân sau dồn điền đổi thửa.
Về công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, Phó Chủ tịch yêu cầu các đơn vị tập trung hoàn thành việc kê khai đất, tài sản gắn với đất theo đúng quy định của pháp luật, trong đó cần tích cực tuyên truyền, vận động người dân cùng tham gia thực hiện quyền và lợi ích liên quan. Phó Chủ tịch yêu cầu các quận, huyện, thị xã tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến trách nhiệm, nghĩa vụ quyền lợi theo quy định của người sử dụng đất về việc kê khai, đăng ký đất đai, yêu cầu đến 31/3/2017 các quận, huyện, thị xã phải hoàn thiện việc kê khai, đăng ký đất đai để báo cáo thành phố từ đó đưa ra các giải pháp đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân, phấn đấu đến 30/6/2017 cơ bản hoàn thành công tác đăng ký, cấp GCN lần đầu cho các hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất trên địa bàn thành phố.
Giao Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội có kế hoạch phân công lãnh đạo, cán bộ chuyên môn bám sát từng địa bàn, thành lập thêm 02 tổ công tác liên ngành thành phố để tiếp tục xuống các quận, huyện rà soát,thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, tháo gỡ kịp thời các khó khăn vướng mắc tại địa phương; định kỳ từng tuần, tháng, quý đánh giá tiến độ, kết quả theo chỉ tiêu cấp GCN. Đồng chí khẳng định, trong thời gian tới, toàn thể Ban lãnh đạo thành phố cũng như Sở Tài nguyên và Môi trường cùng các sở, ngành có liên quan sẽ phối hợp, đồng hành cùng với UBND các quận, huyện, thị xã tập trung thực hiện công tác cấp GCN, đấu giá quyền sử dụng đất, giao đất dịch vụ, quyết tâm hoàn thành theo kế hoạch đề ra./.
                                                                                                                     V.Minh

 

Tin bài liên quan