Rà soát, thống kê toàn bộ quỹ nhà chuyên dùng thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn TP 

Thứ sáu, ngày 10 tháng 03 năm 2017
UBND TP Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 119/TB-UBND về kết luận của tập thể lãnh đạo UBND TP tại cuộc họp về việc phê duyệt giá bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước theo Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ trên địa bàn TP Hà Nội.
Theo đó, UBND TP chấp thuận đề xuất của Hội đồng xác định giá bán nhà ở Thành phố tại Tờ trình số 294/TTr-HĐXDGBNƠ, ngày 7/9/2016, (do Sở Xây dựng đại diện ký trình) về việc phê duyệt giá bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước theo Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ trên địa bàn TP Hà Nội; Hội đồng xác định giá bán nhà ở Thành phố, Sở Xây dựng, Công ty TNHH MTV quản lý và phát triển nhà Hà Nội chịu trách nhiệm toàn diện về giá bán nhà, đối tượng, diện tích, địa điểm đủ điều kiện được bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước theo đúng quy định pháp luật; giao Sở Xây dựng rà soát kỹ, hoàn thiện dự thảo Quyết định phê duyệt giá bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước trình UBND TP xem xét, quyết định.

Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục thuế TP, Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội cùng đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát, thống kê toàn bộ quỹ nhà chuyên dùng thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn TP: số lượng; diện tích nhà, đất; nguồn gốc, quá trình sử dụng; tổ chức, hộ gia đình cá nhân thuê nhà, đất theo hợp đồng, thời gian chủ sử dụng thực tế; báo cáo về tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước; quá trình xử lý của các cơ quan có thẩm quyền đối với mỗi địa điểm từ 1/1/2015 đến nay (nếu có)… Trên cơ sở đó, thực hiện phân loại và đề xuất phương án xử lý cụ thể báo cáo UBND TP và dự thảo văn bản của UBND TP báo cáo Thường trực Thành ủy. Thời hạn hoàn thành trong tháng 3/2017.
Theo hanoi.gov.vn ngày 8/3/2017

 

Tin bài liên quan