Thực hiện ký quỹ theo quy định của Luật Đầu tư và Luật Đất đai 2013 trên địa bàn Thành phố 

Thứ ba, ngày 14 tháng 03 năm 2017
Ngày 09/3/2017, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng ký ban hành Công văn số 1009/UBND-ĐT về thực hiện ký quỹ theo quy định của Luật Đầu tư và Luật Đất đai 2013 trên địa bàn Thành phố.
Theo đó, việc ký quỹ để đảm bảo thực hiện việc khi giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện các dự án trên địa bàn thành phố theo quy định của Luật Đầu tư 2014 và Luật Đất đai năm 2013. Đồng thời, cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp khi thực hiện dự án đầu tư.
Đối với dự án đã được quyết định chủ trương đầu tư, UBND thành phố giao các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng rà soát, thông báo nội dung ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư gồm: Mức ký quỹ, tài khoản ký quỹ, thời gian ký quỹ... cho các nhà đầu tư thực hiện dự án được biết, khẩn trương thực hiện; đồng thời, để tạo điều kiện cho nhà đầu tư, cho phép Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất ghi trách nhiệm của nhà đầu tư (nộp tiền ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư) giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của UBND thành phố, trước khi bàn giao đất trên thực địa./.

Theo thudo.gov.vn 13/3/2017

 

Tin bài liên quan