Hà Nội thông qua Nghị quyết về thu hồi và chuyển đổi mục đích sử dụng đất

03/07/2017
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

Trong năm 2017 sẽ có 77 dự án thu hồi đất, 44 dự án chuyển mục đích đất và điều chỉnh giảm 20 dự án thu hồi đất.

Tại phiên họp chiều 3/7 kỳ họp thứ 4, với 95/96 số đại biểu có mặt tán thành, HĐND TP Hà Nội khóa XV đã thông qua Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2017; dự án, công trình chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2017.

Theo ông Nguyễn Trọng Đông - Giám đốc Sở TN&MT, thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 6/12/2016 của HĐND TP năm 2017 và các quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 cấp huyện của UBND TP, có: Danh mục 869 công trình, dự án thu hồi đất với diện tích 2.748 ha và Danh mục 390 công trình, dự án chuyển mục đích trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng với diện tích 832 ha.               Đ/c Nguyễn Trọng Đông - Thành ủy viên, Giám đốc Sở TN&MT HN 
                        Trình bày báo cáo tại kỳ họp HĐND TP chiều 03/7/2017

Tính đến hết 31/5/2017, kết quả thực hiện công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất cụ thể như sau: 227 dự án với diện tích 270,8 ha thu hồi đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và 151 dự án với diện tích 429 ha được Sở TN&MT hướng dẫn các thủ tục cắm mốc giới phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Theo thống kê của Sở TN&MT cũng đã thống kê đầy đủ danh mục các các công trình dự án thu hồi đất; dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2017 có đầy đủ hồ sơ pháp lý thực hiện thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo nguồn vốn. Cụ thể, hiện có 53 dự án sử dụng ngân sách TP với diện tích 9,245 ha và 31 dự án ngoài ngân sách với diện tích 263,76 ha.

Từ thực tế trên, UBND TP trình HĐND TP thông qua Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung Danh mục thu hồi đất; chuyển mục đích đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2017.

Theo đó, bổ sung: Danh mục 77 dự án thu hồi đất năm 2017 với diện tích 573,70 ha; Danh mục 44 công trình, dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2017 với diện tích 116 ha; Điều chỉnh giảm 20 dự án thu hồi đất năm 2017 với diện tích 48,86 ha; 11 dự án chuyển mục đích đất lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng với diện tích 14,35 ha.
Theo kinhtedothi.vn