Tập trung kiểm tra, rà soát hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn Thành phố

Thứ sáu, ngày 14 tháng 07 năm 2017
Thực hiện chỉ đạo của Phó thủ tướng Chính phủ và UBND Thành phố Hà Nội tại Hội nghị trực tuyến của Chính phủ về triển khai nhiệm vụ, giải pháp nhằm tăng cường quản lý Nhà nước đối với hoạt động khai thác, kinh doanh tài nguyên cát, sỏi, chiều ngày 13/7/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã tổ chức buổi làm việc với các đơn vị có giấy phép kinh doanh khai thác cát trên địa bàn thành phố về rà soát thủ tục pháp lý, thực trạng và khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện của các đơn vị có giấy phép khai thác cát. Chủ trì buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Minh Mười – Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cùng phòng Khoáng sản.        Phó giám đốc Sở TN&MT Hà Nội Nguyễn Minh Mười chủ trì buổi làm việc
Tại buổi làm việc, sau khi nghe các ý kiến, kiến nghị của các đơn vị khai thác cát liên quan đến thủ tục giao đất, cho thuê đất phục vụ hoạt động khai thác cát, Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội Nguyễn Minh Mười đã trả lời, tháo gỡ làm rõ từng nội dung cụ thể của các đơn vị. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, các đơn vị nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ và UBND thành phố Hà Nội trong hoạt động khai thác cát, sỏi đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật. Yêu cầu các đơn vị gửi báo cáo bằng văn bản kết quả rà soát những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện hoạt động khai thác khoáng sản về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp báo cáo UBND thành phố. Trên cơ sở những hướng dẫn, tháo gỡ của lãnh đạo Sở tại buổi làm việc, các đơn vị tập trung triển khai thực hiện, hoàn thiện hồ sơ để thực hiện thủ tục giao đất, cho thuê đất, đảm bảo hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố đạt hiệu quả và đúng quy định của pháp luật./.

 

Tin bài liên quan