Thành lập Cụm công nghiệp Chàng Sơn, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội

Thứ ba, ngày 01 tháng 08 năm 2017
Ngày 26/7/2017, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Toản ký ban hành Quyết định số 4942/QĐ-UBND thành lập Cụm công nghiệp Chàng Sơn, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội.
Theo đó, thành lập Cụm công nghiệp Chàng Sơn tại xã Chàng Sơn, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội với quy mô 10,7ha.
Mục tiêu thành lập cụm công nghiệp nhằm cụ thể hóa công tác phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện Thạch Thất; tạo cơ sở pháp lý cho công tác quản lý và đầu tư xây dựng các công trình trong cụm công nghiệp và tạo cơ sở cho việc kêu gọi các nhà đầu tư lập dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp theo quy định./.

 

Tin bài liên quan