Công bố vùng bảo hộ vệ sinh lấy nước sinh hoạt

Thứ hai, ngày 07 tháng 08 năm 2017
- Công bố quyết định phế duyệt cùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt đối với giếng khoan khai thác nước dưới đất của Công ty cổ phần Sơn tổng hợp Hà Nội tại xã Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội
- Công bố quyết định phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước dưới đất của công ty cổ phần Sơn tổng hợp Hà Nội

- Công bố quyết định phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt đối với giếng khoan khai thác nước dưới đất của Công ty TNHH Một thành viên Cơ khí 17 tại xã Đông Xuân, Sóc Sơn, Hà Nội

- Công bố quyết định phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt đối với giếng khoan khai thác nước dưới đất của công ty TNHH Sản xuất Đầu tư điện tử Hiệp Hưng

- Công bố quyết định Phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt đối với giếng khoan khai thác nước dưới đất của Công ty Cổ phần Thực phẩm Minh Dương

- Công bố quyết định Phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt đối với giếng khoan khai thác nước dưới đất cho công ty Cổ phần Que hàn điện Việt Đức tại xã Nhị Khê, Huyện Thường Tín, Hà Nội

- Công bố quyết định Phê duyệt vùng bảo hộ về sinh khu vực lấy nước sinh hoạt đối với giếng khoan khai thác nước dưới đất cho Xí nghiệp phụ tùng thuộc Công ty Cổ phần Xích líp Đông Anh tại thôn Khê Nữ, xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội
- Công bố quyết định số 6545/QĐ - UBND ngày 19/9/2017 phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt đối với giếng khoan khai thác nước dưới đất cho Hợp tác xã Dịch vụ tổng hợp Nông nghiệp Mỹ Đình tại đường Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội
- Công bố quyết định số 6511/QĐ - UBND ngày 18/9/2017 phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt đối với giếng khoan khai thác nước dưới đất của Công ty cổ phần Xây dựng và thương maị Thanh Hoàng tại khu Bãi Ngòi, Hoài Đức Hà Nội
- Công bố quyết định số 6186/QĐ - UBND ngày 05/9/2017 phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt đối với giếng khoan khai thác nước dưới đất cho Xưởng sản xuất thuộc Công ty Cổ phần Dệt 10/10 tại xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, Hà Nội
- Công bố quyết định số 6018/QĐ - UBND ngày 28/8/2017 phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vự lấy nước sinh hoạt đối với giếng khoan khai thác nước dưới đất cho khu công nghiệp Nam thăng Long của Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng Hiệp hội công thương Hà Nội

- Công bố Quyết định số 5774/QĐ - UBND ngày 21/8/2017 phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt đối với giếng khoan khai thác nước dưới đất của Công ty Cổ phần Xây dựng Hà Khánh
Công bố Quyết định số 4984/QĐ - UBND ngày 27/7/2017 phê duyệt vùng bảo hộ vê sinh khu vự lấy nước sinh hoạt đối với giếng khoan khai thác nước dưới đất (BT89) của Công ty cổ phần Xây dựng và Sản xuất bê tông thương phẩm 89
- Công bố Quyết định số 4983/QĐ - UBND ngày 27/7/2017 phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt đối với giếng khoan khai thác nước dưới đất của Công ty Cổ phần Bia, rượu Sài Gòn - Đồng Xuân

- Công bố Quyết định số 4982/QĐ-UBND ngày 27/7/2017 Phê duyệt vùng bảo vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt đối với Khu du lịch Khoang xanh Suối Tiên của Công ty TNHH Du lịch Khoang Xanh - Suối Tiên tại xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội


 

Tin bài liên quan