LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO PHÒNG KHTC TUẦN 39/2017

27/09/2017
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO PHÒNG KHTC TUẦN 39

Từ ngày 25/9/2017 đến 29/09/2017

 

 

SÁNG

CHIỀU

Thứ 2

25/9/2017

- 7h30: Chào cờ đầu tuần

 

- 08h00: các Đ/c Lãnh đạo phòng làm việc tại cơ quan.

- 14h00: Họp giao ban

 

- 14h00: các Đ/c Lãnh đạo phòng làm việc tại cơ quan.

Thứ 3

26/9/2017

- 08h00: các Đ/c Lãnh đạo phòng làm việc tại cơ quan.

- 14h00: các Đ/c Lãnh đạo phòng làm việc tại cơ quan.

  Thứ 4 

27/9/2017

- 08h00: các Đ/c Lãnh đạo phòng làm việc tại cơ quan.

- 14h00: các Đ/c Lãnh đạo phòng làm việc tại cơ quan.

Thứ 5

28/9/2017

- 08h00: các Đ/c Lãnh đạo phòng làm việc tại cơ quan.

- 14h00: các Đ/c Lãnh đạo phòng làm việc tại cơ quan.

Thứ 6

29/9/2017

- 08h00: các Đ/c Lãnh đạo phòng làm việc tại cơ quan.

- 14h00: các Đ/c Lãnh đạo phòng làm việc tại cơ quan.