Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Thứ năm, ngày 19 tháng 10 năm 2017
Thực hiện Kế hoạch số 176/KH-UBND ngày 25/7/2017 của UBND thành phố Hà Nội về kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2017 và Quyết định số 8159/QĐ-SNV ngày 30/8/2017 của Sở Nội vụ về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2017, sáng ngày 19/10/2017, Đoàn Kiểm tra công tác CCHC của thành phố do đồng chí Phạm Tuấn Anh – Trưởng phòng CCHC Sở Nội vụ, Phó trưởng đoàn đã đến kiểm tra tại Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Tiếp đoàn có đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cùng các đồng chí trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Sở.
Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra các nội dung: Việc thực hiện các chỉ tiêu, quy định về cải cách thể chế và kiểm soát TTHC; Việc thực hiện các quy định về tổ chức bộ máy của cơ quan, đơn vị; Việc thực hiện các quy định về xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đảm bảo cơ cấu công chức theo vị trí việc làm; Việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu về cải cách tài chính công và hiện đại hóa hành chính; Việc thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 03/02/2017 về thực hiện “Năm kỷ cương hành chính  2017” và Kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 20/3/2017 của UBND thành phố về việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; đổi mới lề lối, phong cách làm việc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức thành phố Hà Nội.
Theo báo cáo của Sở, thời gian qua, Sở đã tham mưu giúp UBND thành phố ban hành một số văn bản trong lĩnh vực quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường; tiếp tục triển khai thực hiện đơn giản hóa TTHC trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước được giao, cắt giảm thời gian giải quyết TTHC từ 30 – 50% so với thời gian quy định; xây dựng quy trình giải quyết TTHC theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”, điều chỉnh quy trình thực hiện TTHC trong nội bộ Sở. Công bố công khai Quy chế hướng dẫn và tiếp nhận hồ sơ, danh mục các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở tại bộ phận “Một cửa” và trên Cổng thông tin điện tử của Sở. Tập trung bố trí nguồn lực để phục vụ cho công tác CCHC như nâng cấp các phần mềm văn thư, phần mềm quản lý hồ sơ lưu trữ, phần mềm dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trong cấp giấy chứng nhận, dịch vụ cung cấp thông tin quy hoạch. Tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho CB, CC, VC về xây dựng cơ sở dữ liệu, công tác thanh tra, kiểm tra, công nghệ thông tin, công tác lưu trữ phục vụ cho công tác CCHC.
Qua nghe báo cáo của Sở và qua kiểm tra tại Bộ phận “Một cửa” và bộ phận tiếp dân của Văn phòng Sở, Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội, chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai quận Cầu Giấy, đoàn kiểm tra đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác cải cách hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, đồng thời cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Trên cơ sở đó, thay mặt cho đoàn công tác, đồng chí Phạm Tuấn Anh – Trưởng phòng CCHC Sở Nội cũng kiến nghị Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội trong thời gian tới cần phát huy những kết quả đạt được, tiếp tục xem công tác cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và lâu dài; nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo hướng hiện đại; thường xuyên rà soát, đơn giản hóa, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, tăng mức độ hài lòng của công dân khi đến làm việc; nâng cao chất lượng cán bộ công chức, viên chức, kiên quyết xử lý các công chức, viên chức vi phạm nguyên tắc ứng xử, nhũng nhiễu người dân…

 

Tin bài liên quan