Giải toả rác ùn ứ xung quanh bãi rác thải Xuân Sơn trên địa bàn thị xã Sơn Tây và huyện Ba Vì

Thứ hai, ngày 06 tháng 11 năm 2017
Ngày 02/11/2017, Phó Chánh văn phòng UBND thành phố Hà Nội ký ban hành Thông báo số 275/TB-VP về kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Thế Hùng về phương án đưa rác vào khu xử lý Xuân Sơn trên địa bàn thị xã Sơn Tây và huyện Ba Vì.
Theo đó, kết luận nêu rõ, trong thời gian qua, trong khi Thành phố đang xem xét giải quyết chính sách hồ trợ giải phóng mặt bằng đối với vùng ảnh hưởng môi trường Khu xử lý chất thải Xuân Sơn, có một số công dân trên địa bàn xã Tản Lĩnh (Ba Vì), xã Xuân Sơn (thị xã Sơn Tây), đã cố ý ngăn chặn việc vận chuyển rác thải vào khu xử lý chất thải Xuân Sơn trong thời gian dài, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của khu xử lý chất thải Xuân Sơn và công tác vệ sinh môi trường của Thành phố.
UBND Thành phố đã tập trung chỉ đạo các sở ngành, UBND huyện Ba Vì và thị xã Sơn Tây xem xét, giải quyết chính sách bồi thường hỗ trợ theo quy định của pháp luật theo hướng vận dụng tối đa chính sách có lợi cho người dân.
Tuy nhiên, đến nay vẫn còn một số công dân cố tình không chấp hành, đòi hỏi giải quyết quyền lợi không đúng quy định của pháp luật, tiếp tục có hành vi cố tình cản trở hoạt động vận chuyển rác, ảnh hường đến an ninh môi trường. Vì vậy, việc UBND huyện Ba Vì, UBND thị xã Sơn Tây xây dựng kế hoạch bảo đảm an toàn vận chuyển rác vào khu xử lý là cần thiết. Yêu cầu các Sở, ngành và các đơn vị liên quan phối hợp với UBND: huyện Ba Vì, thị xã Sơn Tây hoàn thiện kế hoạch và tổ chức thực hiện.
Để đảm bảo không tái diễn việc tự ý ngăn chặn xe chuyển rác, đáp ứng được yêu cầu hoạt động bình thường, theo đúng quy định của khu xử lý chất thải Xuân Sơn và chấp hành nghiêm pháp luật và bảo vệ môi trường, UBND Thành phố Hà Nội yêu cầu UBND huyện Ba Vì, UBND thị xã Sơn Tây và các sở, ngành chức năng có liên quan thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:
Quán triệt quan điểm chỉ đạo lấy công tác tuyên truyền vận động, giáo đục thuyết phục để người dân chấp hành, hiểu rõ quy định của pháp luật là chủ yếu. Đối với các trường hợp cổ tình chống phá, cản trở, không chấp hành thì kiên quyết xử lý theo quy định của pháp luật, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa chính quyền và các cơ quan chức năng của hai địa phương không dể xảy ra sai sót. Đảm bảo tuyệt đối an toàn về người và phương tiện, cơ sở vật chất, không để tạo điểm nóng.
Yêu cầu Huyện ủy Ba Vì, Thị ủy Sơn Tây tiếp tục chỉ đạo các cơ quan trong hệ thống chính trị tại địa phương tiếp tục tuyên truyền, vận động để người dân tự giác tháo dỡ lều lán, chấm dứt việc tụ tập đông người ngăn chặn các hoạt động của khu xử lý chất thải Xuân Sơn. Đồng thời, cũng xác định rõ hành vi ngăn chặn hoạt động của khu xử lý là hành vi vi phạm pháp luật sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật để tạo sự thống nhất trong nhận thức của nhân dân địa phương, đồng thuận và ủng hộ việc thực hiện phương án an toàn đưa rác vào khu xử lý theo đúng quy định.
UBND Thành phố Hà Nội giao UBND huyện Ba Vì, UBND thị xã Sơn Tây tiếp tục rà soát, đánh giá đầy đủ tình hình của hành vi chặn xe để xây dựng phương án xử lý chủ động, kịp thời, thích ứng không để bất ngờ, bị động. Trong đó, cần chú ý đến việc chỉ đạo cụ thể, triệt để hệ thống chính trị của 2 xã (cấp ủy, các đoàn thể chính trị xã hội, lực lượng công an xã) trong quá trình triển khai thục hiện kế hoạch. UBND huyện Ba Vì, UBND thị xã Sơn Tây cần rà soát cơ sở pháp lý về sử dụng đất, áp dụng chính sách bồi thường hỗ trợ theo quy định và chỉ đạo của Thành phố để đảm bảo chặt chẽ khi triển khai kế hoạch. UBND huyện Ba Vì, UBND thị xã Sơn Tây phải thống nhất trong phối hợp kế hoạch thực hiện, đảm bảo việc triển khai phương án đạt kết quả ổn định, lâu dài, an toàn.
Giao Công an Thành phố chỉ đạo phê duyệt, thống nhất phương án bảo vệ do Công an huyện Ba Vì, Công an thị xã Sơn Tây xây dựng; Phối hợp chặt chẽ với Sở Xây dựng, UBND huyện Ba Vì, UBND thị xã Sơn Tây trong việc điều hành, bảo vệ xe chở rác vào khu xử lý đảm bảo an toàn, thông suốt, liên tục; Tiếp tục biện pháp tuyên truyền vận động cá biệt; kiên quyết xử lý các hành vi cản trở trong quá trình thực hiện kế hoạch.
UBND Thành phố Hà Nội giao Sở Xây dựng là đầu mối chủ trì phối hợp với Công an Thành phố, UBND huyện Ba Vì, thị xã Sơn Tây để tồ chức vận chuyển rác vào khu xử lý; Chỉ đạo các đơn vị đang hoạt động trong khu xử lý chuẩn bị đầy đủ phương tiện, xe máy tại các điểm tập kết để triển khai thực hiện, xe máy phải đảm bảo vệ sinh, an toàn, tuyệt đối không để gây mất vệ sinh, ảnh hưởng môi trường trong quá trình vận chuyển và xử lý. Trong các ngày đầu, để đẩy nhanh việc đưa rác vào khu xử lý, cho phép có thể thực hiện kiểm soát khối lượng rác vào khu xử lý theo số lượng xe, khối lượng chuyên trở rác trung bình của loại xe (không phải qua khu cân trọng lượng tại khu xử lý) khi ùn tắc. Sở Xây dựng chịu trách nhiệm và chủ động quyết định thời gian cao điểm để điều hành theo hình thức trên, tránh ùn tắc trong khu xử lý.
Giao Sở Giao thông vận tải tăng cường lực lượng thanh tra giao thông để hỗ trợ trong quá trình lưu thông trên các tuyến đường vào khu xử lý đảm bảo an toàn, không gây ùn tắc giao thông.
Giao Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng Thành phố tiếp tục kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc UBND huyện Ba Vì, UBND thị xã Sơn Tây triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, chủ động phối hợp cùng các Sở, ngành liên quan, UBND huyện Ba Vì, thị xã Sơn Tây tổng hợp khó khăn, vướng mắc, giải quyết và đề xuất giải quyết theo quy định của pháp luật.
Đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí, truyền thông phối hợp tổ chức tuyên truyền, phản ánh việc thực hiện phương án đưa rác vào khu xử lý Xuân Sơn để định hướng dư luận, tạo điều kiện để các cơ quan chức năng hoàn thành nhiệm vụ được UBND Thành phố giao.
Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc vượt thẩm quyền hoặc tình hình có biến động phức tạp, Công an Thành phố, Sở Xây dựng, UBND huyện Ba Vì, thị xã Sơn Tây kịp thời báo cáo UBND Thành phố xem xét, chỉ đạo./.
Văn phòng UBND thành phố Hà Nội

 

Tin bài liên quan