Rà soát tình hình thực hiện Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 

Thứ tư, ngày 08 tháng 11 năm 2017
Ngày 03/11/2017, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Hùng ký ban hành Công văn số 5557/UBND-ĐT rà soát tình hình thực hiện Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
Theo đó, Ủy ban nhân dân Thành phó yêu cầu Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã chủ động rà soát, lập hồ sơ, bản đồ hiện trạng để quản lý đối với các cơ sở sản xuất, khai thác vật liệu xây dựng hiện có tại địa phương; chú trọng các số liệu về công tác thống kê, tổng hợp về lĩnh vực vật liệu xây dựng tại địa phương; tạo điều kiện thuận lợi để các cơ sở sản xuất hiện có phù hợp quy hoạch ổn định phát triển tăng nguồn thu cho ngân sách địa phương; rà soát, giám sát chặt chẽ hoạt động của các cơ sở sản xuất trong việc tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường, chống thất thu, thất thoát thuế tài nguyên, phí môi trường; rà soát, kiểm tra các bãi tập kết, trung chuyển vật liệu xây dựng dọc các dòng sông chảy qua địa phương, không để vi phạm hành lang đê kè, công trình thủy lợi, giám sát chặt chẽ các điểm chứa, trung chuyển trên các bãi nổi, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm./.
 
Theo thudo.gov.vn 7/11/2017

 

Tin bài liên quan