Phát huy dân chủ trong thực hiện công tác quản lý Nhà nước về Tài nguyên và Môi trường

Thứ năm, ngày 09 tháng 11 năm 2017

Chiều 09/11/2017, Đoàn kiểm tra số 1 Ban Chỉ đạo Xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở thành phố Hà Nội do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng, Trưởng ban Chỉ đạo dẫn đầu đã làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về kiểm tra việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Trọng Đông – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, các đồng chí Phó giám đốc; Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở cùng tham dự.                 

  Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu tại buổi làm việc

Xác định tầm quan trọng trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, thời gian qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Quy chế Dân chủ trong quản lý và điều hành hoạt động của cơ quan, đơn vị; trong quản lý, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện chính sách đối với công chức, viên chức, người lao động. Điểm nổi bật là các chủ trương, chính sách, kế hoạch công tác, kinh phí hoạt động, quyết toán kinh phí hằng năm của cơ quan; việc tuyển dụng, nâng lương, khen thưởng, kỷ luật, đề bạt, điều động, luân chuyển cán bộ đều được công khai, minh bạch, tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức tham gia giám sát việc thực hiện. Đảng ủy Sở đã chỉ đạo các Chi bộ, Đảng bộ bộ phận trực thuộc thực hiện tốt các quy định để nâng cao chất lượng tổ chức, đổi mới phương thức và hoạt động của chi bộ; Ban hành văn bản triển khai một số nhiệm vụ công tác về thực hiện Quy chế dân chủ đến các chi bộ, phòng, đơn vị thuộc Sở, phát huy vai trò làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức. Phổ biến, quán triệt kịp thời và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định, quy chế của cơ quan đến từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở.

Bên cạnh đó, Sở đã lập hộp thư điện tử và đường dây nóng để tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân. Bình quân mỗi ngày, đơn vị tiếp nhận từ 20-25 lượt hỏi về quy trình giải quyết hồ sơ và các vấn đề chuyên môn liên quan đến đất đai. Định kỳ hằng tháng, lãnh đạo Sở bố trí lịch tiếp công dân tại Sở; đồng thời công khai số điện thoại và địa chỉ email tại bộ phận “Một cửa”,trên cổng thông tin điện tử Sở để tiếp nhận ý kiến phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp. 
        Giám đốc Sở TN&MT HN Nguyễn Trọng Đông phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Trọng Đông – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cho biết, được sự chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố, sự nỗ lực, cố gắng của toàn thể Đảng ủy, Ban Giám đốc, các phòng, đơn vị thuộc Sở, thời gian qua, Sở đã đạt được một số kết quả được Lãnh đạo Thành phố và người dân ghi nhận. Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở đã quán triệt tới toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động các phòng, đơn vị thực hiện nghiêm quy chế dân chủ ngay từ những ngày đầu ban hành. Công khai minh bạch các thủ tục hành chính, hướng dẫn người dân tận tình, chu đáo, trách nhiệm. Khẳng định thời gian tới, toàn thể Đảng ủy, Ban Giám đốc cùng các phòng, đơn vị thuộc Sở sẽ tiếp tục đoàn kết,thực hiện hiện nghiêm quy chế dân chế dân ở cơ sở, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Sở thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, phục vụ tốt nhất nhu cầu người dân và doanh nghiệp, góp phần thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn Thành phố.
           Quang cảnh buổi làm việc kiểm tra dân chủ ở cơ sở tại Sở TN&MT HN 

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng ghi nhận, đánh giá cao việc thực hiện quy chế dân chủ tại Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời gian qua đã có nhiều chuyển biến tích cực, đảm bảo tính dân chủ, đoàn kết trong nội bộ cơ quan được củng cố, phát huy được sức mạnh của tập thể trong các mặt công tác của Sở; nêu cao được tinh thần, ý thức trách nhiệm trong công tác cán bộ, công chức, viên chức, xây dựng được bầu không khí dân chủ trong cơ quan, cán bộ công chức, viên chức của Sở tin tưởng gắn bó với lãnh đạo, chung sức, đồng lòng xây dựng cơ quan Sở Tài nguyên và Môi trường ngày càng vững mạnh. "Mặc dù thực hiện quản lý Nhà nước trong lĩnh vực có nhiều phức tạp, nhạy cảm nhưng Sở đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, triển khai đồng bộ các giải pháp và đạt nhiều kết quả rất đáng ghi nhận, đặc biệt công tác cấp GCN nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa đã đạt 100%" đồng chí Phó bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh.

Khẳng định việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở là nền tảng để xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội trong thời gian tới cần thực hiện 06 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tập trung tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; Nâng cao hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ, phát huy quyền làm chủ và vai trò, trách nhiệm người đứng đầu, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức ngành đảm bảo đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; Nâng cao tinh thần, thái độ, trách nhiệm phục vụ nhân dân; từ đó tạo hiệu quả, hiệu lực quản lý Nhà nước trong lĩnh vực ngành. Việc thực hiện Quy chế dân chủ phải gắn liền với nhiệm vụ chuyên môn và các Chỉ thị, Nghị quyết của Chính phủ và Thành ủy ban hành. Tiếp tục phát huy tốt hơn nữa tinh thần hướng về cơ sở, tháo gỡ cho cơ sở những khó khăn vướng mắc trong công tác quản lý đất đai. Toàn thể Đảng ủy, Ban Giám đốc, các phòng, đơn vị thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố giao./.
                                                                                                        Anh Minh

 

 

Tin bài liên quan