Đại hội công đoàn Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội nhiệm kỳ 2017 - 2022: Đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới

Thứ sáu, ngày 10 tháng 11 năm 2017

Được sự đồng ý của Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, sáng ngày 10/11/2017, Công đoàn Sở đã long trọng tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017 – 2022. Tham dự Đại hội có đồng chí Đặng Thị Phương Hoa – Phó chủ tịch Liên đoàn lao động Thành phố, Chủ tịch công đoàn viên chức Thành phố Hà Nội; Các đồng chí trong Ban Giám đốc Sở; Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở cùng toàn thể các đại biểu đoàn viên công đoàn các phòng, đơn vị thuộc Sở.             Đ/c Lê Tuấn Định - Phó giám đốc, Chủ tịch công đoàn Sở TN&MT Hà Nội 
                phát biểu khai mạc Đại hội công đoàn Sở nhiệm kỳ 2017 - 2022

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Lê Tuấn Định – Phó Giám đốc - Chủ tịch công đoàn Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội nhiệm kỳ 2013 – 2017 cho biết, trong nhiệm kỳ qua, cán bộ đoàn viên Công đoàn Sở đã thực hiện tốt các mục tiêu kế hoạch Nghị quyết Đại hội Công đoàn Sở đề ra. Cụ thể, Ban chấp hành Công đoàn Sở được tham gia, đóng góp ý kiến đối với lãnh đạo cơ quan trong nhiều lĩnh vực, mọi chế độ, quyền lợi của cán bộ, công chức và người lao động đều được thực hiện theo đúng chế độ, quy định của Nhà nước. Công đoàn Sở cũng đã tuyên truyền vận động cán bộ công chức viên chức lao động trong cơ quan đóng góp ủng hộ các quỹ do Công đoàn cấp trên phát động như Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, Quỹ vì người nghèo, Ủng hộ đồng bào lũ lụt...

Bên cạnh các phong trào thi đua hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, Công đoàn Sở đã tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng những điển hình tiên tiến, triển khai thực hiện tốt các cuộc vận động; “Người tốt việc tốt; Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường; Hưởng ướng ngày môi trường thế giới; Các ngày lễ lớn của Đất nước và Thành phố; Tích cực tham gia các phong trào thể dục thể thao, hội thi do Công đoàn Viên chức Thành phố, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức, các hội thi đã được Công đoàn Sở tuyên truyền vận động Đoàn viên công đoàn tham gia và đạt nhiều giải cao. 
                                             Đoàn chủ tịch chủ trì Đại hội

Tại đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận và nhất trí thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2013 - 2017 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017- 2022, các nội dung được thông qua tại Đại hội là sản phẩm kết tinh trí tuệ, thể hiện nguyện vọng và ý chí quyết tâm của toàn thể Lãnh đạo, cán bộ công chức, viên chức, đoàn viên công đoàn Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội trong nhiệm kỳ mới.

Nhiệm kỳ 2017 - 2022, Công đoàn Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm lo đời sống, thực hiện tốt chức năng đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, đoàn viên. Tham gia các hoạt động xã hội. Tuyên truyền giáo dục, vận động đoàn viên công đoàn tích cực họp tập, thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Tổ chức sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng Đại hội công đoàn các cấp. Thực hiện tốt hoạt động của Ủy ban kiểm tra, công tác tài chính công đoàn…              Chủ tịch công đoàn viên chức TP.Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa phát biểu tại Đại hội

Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đánh giá cao vai trò của công đoàn Sở trong các hoạt động chuyên môn, qua đó góp phần xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh. Đồng chí Phó giám đốc Sở cũng lưu ý, Ban Chấp hành công đoàn khóa mới cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động để các đoàn viên công đoàn nhận thức rõ trách nhiệm, vai trò của mình, tham gia tích cực hơn nữa vào các hoạt động chuyên môn của Sở và thành phố.
           Các đại biểu tham dự chụp ảnh lưu niệm cùng Ban chấp hành công đoàn
                                    Sở TN&MT HN nhiệm kỳ 2017 -2022

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động Thành phố Hà Nội – Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Đặng Thị Phương Hoa ghi nhận và biểu dương tinh thần làm việc của tập thể Cán bộ công chức, viên chức, người lao động Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã khắc phục khó khăn xây dựng đơn vị ngày một phát triển. Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động Thành phố Hà Nội đề nghị Công đoàn Sở cần quan tâm xây dựng và thực hiện tốt quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, Ủy ban kiểm tra Công đoàn cơ sở, làm tốt công tác chỉ đạo hoạt động của các tổ công đoàn, đảm bảo việc thực hiện chức năng nhiệm vụ, việc sinh hoạt công đoàn theo đúng quy định của Điều lệ công đoàn Việt Nam. Mong muốn Ban Chấp hành công đoàn Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội khóa mới với trí tuệ, tinh thần, trách nhiệm sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, cùng Đảng ủy, Ban Giám đốc và các phòng, đơn vị thuộc Sở nỗ lực, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, dân chủ, các đại biểu đã bầu ra Ban Chấp hành công đoàn Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội khóa mới gồm 15 đồng chí; Đồng chí Lê Tuấn Định - Phó Giám đốc Sở tiếp tục được bầu làm Chủ tịch; bầu 09 đại biểu chính thức tham dự Đại hội Công đoàn Viên chức thành phố nhiệm kỳ 2017 – 2022./.
                                                                                                          Anh Minh

 

Tin bài liên quan