Cụ thể hóa ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro 

Chủ nhật, ngày 12 tháng 11 năm 2017
Ngày 6/11, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 7701/QĐ-UBND về kế hoạch ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai trên địa bàn thành phố.
Theo đó, các loại hình thiên tai có khả năng ảnh hưởng đến thành phố gồm: Áp thấp nhiệt đới, bão; lũ và ngập lụt; lũ quét; mưa lớn; sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy; nắng nóng; lốc, sét, mưa đá; sương mù; rét đậm, rét hại, sương muối; động đất.
Căn cứ các loại hình thiên tai đã xảy ra trên địa bàn thành phố, kết hợp với cường độ, phạm vi ảnh hưởng, khu vực chịu tác động trực tiếp và khả năng gây thiệt hại của các loại hình thiên tai, thành phố dự kiến cấp độ rủi ro thiên tai ứng với từng loại hình thiên tai như sau: Đối với áp thấp nhiệt đới và bão, cấp độ rủi ro từ cấp 3 đến cấp 5. Đối với lũ, ngập lụt, cấp độ rủi ro cao nhất là cấp 4. Đối với lũ quét, cấp độ rủi ro cao nhất là cấp 1. Đối với mưa lớn, cấp độ rủi ro cao nhất là cấp 2. Đối với sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy, cấp độ rủi ro cao nhất là cấp 2. Đối với nắng nóng, cấp độ rủi ro cao nhất là cấp 1. Đối với lốc, sét và mưa đá, cấp độ rủi ro cao nhất là cấp 1. Đối với sương mù, cấp độ rủi ro cao nhất là cấp 1. Đối với rét hại, sương muối, cấp độ rủi ro cao nhất là cấp 2. Đối với động đất, cấp độ rủi ro cao nhất là cấp 2. Cấp độ rủi ro thiên tai được xác định cho từng loại thiên tai và công bố cùng nội dung bản tin dự báo, cảnh báo về thiên tai; làm cơ sở cho việc phân công, phân cấp trách nhiệm và phối hợp ứng phó với thiên tai.
UBND thành phố yêu cầu các ngành, các cấp quán triệt và thực hiện nghiêm túc phương châm “bốn tại chỗ” và “ba sẵn sàng”. Theo dõi chặt chẽ diễn biến của thiên tai, nghiêm chỉnh chấp hành các mệnh lệnh, hướng dẫn, cảnh báo của chính quyền, cơ quan chức năng trong suốt thời gian trước, trong và sau khi xảy ra thiên tai; đồng thời, chủ động, nâng cao ý thức tự giác tham gia cùng chính quyền, ban, ngành, đoàn thể ở địa phương trong công tác phòng, chống, ứng phó và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra...
Theo hanoi.gov.vn 9/11/2017

 

Tin bài liên quan