Giao ban trực tuyến công tác quản lý Tài nguyên và Môi trường Qúy IV/2017 và hướng dẫn thực hiện thông tư số 33/2017/TT – BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ TNMT

30/11/2017
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

Sáng ngày 30/11/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến công tác quản lý Tài nguyên và Môi trường Qúy IV/2017 và hướng dẫn thực hiện Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ TNMT. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Giám đốc Sở; Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở; Lãnh đạo UBND, Giám đốc Chi nhánh VPĐK đất đai; Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường  tại 30 điểm cầu các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố.
Trình bày về kết quả thực hiện nhiệm vụ 03 quý đầu năm 2017, Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội Nguyễn Minh Mười cho biết: Năm 2017 là năm kỷ cương hành chính, năm bản lề tạo nền tảng cho hoàn thành kế hoạch 5 năm (2016 – 2020), mục tiêu đặt ra với ngành Tài nguyên và Môi trường là quản lý chặt chẽ, phát huy nguồn lực Tài nguyên cho phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô; bảo vệ môi trường cho phát triển bền vững và chủ động ứng phó với Biến đổi khí hậu, tạo những chuyển biến cơ bản, làm nền tảng vững chắc cho sự phát triển ngành Tài nguyên và Môi trường.

Trong 3 quý đầu năm 2017, Sở Tài nguyên và Môi trường tập trung, quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ được Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố giao. Sở đã trình UBND thành phố ban hành 07 văn bản quy phạm pháp luật triển khai các luật đất đai, Luật bảo vệ môi trường; Luật Tài nguyên nước, Khoáng sản, Khí tượng thủy văn…Tham mưu Thành ủy ban Hành Nghị quyết số 11 – NQ/TƯ; UBND Thành phố Hà Nội ban hành kế hoạch số 160/KH – UBND ngày 03/7/2017 về việc triển khai “Nghị quyết số 11 – NQ/TU ngày 31/5/2017 của Thành ủy” về tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố đến 2020 và những năm tiếp theo; xây dựng và triển khai đề án bảo vệ môi trường làng nghề trên địa bàn Thành phố đến 2020, định hướng đến 2030. Tham mưu UBND Thành phố tăng cường phối hợp trong công tác quản lý khoáng sản, công tác ứng phó với Biến đổi khí hậu...

         Đ/c Nguyễn Minh Mười - Phó giám đốc Sở TN&MT HN trình bày kết quả 
                                 thực hiện nhiệm vụ 03 quý đầu năm 2017

Về hướng dẫn thực hiện Thông tư số 33/2017/TT – BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ TNMT vừa ban hành, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa - Phó giám đốc Sở đã tóm tắt một số điểm thay đổi cơ bản của Thông tư, đồng thời giải đáp, làm rõ vấn đề thay đổi về ghi tên thành viên gia đình trong sổ đỏ - một điểm mới trong Thông tư 33 mà dư luận đang quan tâm. Theo đồng chí Phó giám đốc Sở TN&MT HN, việc thay đổi về ghi tên thành viên trong gia đình sẽ bảo đảm chặt chẽ về mặt pháp lý, cụ thể hơn về mặt chủ thể có quyền sử dụng đất. Điều này không tạo ra các khó khăn hay rào cản mà còn giảm những rủi ro cho người sử dụng đất, minh bạch về tài sản, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các thành viên có chung quyền sử dụng đất trong hộ gia đình.

Đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn của Sở đã hướng dẫn chi tiết một số thay đổi, bổ sung tại các các điều khoản của Thông tư: Cụ thể sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của thông tư số 30/2014/TT – BTNMT ngày 02/6/2014 quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất, Bổ sung các Khoản 4,5,6 vào điều 7 (Văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất; thẩm định điều kiện giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất); Bổ sung điều 7a: Hồ sơ điều chỉnh quyết định của Thủ tướng chính phủ về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đã được ban hành trước ngày 01/7/2014...

Sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản trong công tác đo đạc bản đồ: Khoản 5 điều 7 tại thông tư số 25/2014TT- BTNMT đối với đo vẽ tỷ lệ trên đất phi nông nghiệp; Sửa đổi bổ sung điểm 2.4 khoản 2 điều 11: về việc lập bản mô tả ranh giới, mốc thửa đất. Sửa đổi một từ, cụm từ trong các điều khoản cho phù hợp.
Tại điểm cầu các quận, huyện, thị xã đã thảo luận, đóng góp ý kiến về một số điểm mới trong thông tư 33 và nhất trí các giải pháp tháo gỡ khó khăn, tồn tại và phương hướng thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

                 Phó giám đốc Sở TN&MT HN Nguyễn Hữu Nghĩa phát biểu kết luận 

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó giám đốc Sở Nguyễn Hữu Nghĩa khẳng định, Thông tư 33 ra đời nhằm giải quyết các tồn tại, mâu thuẫn, khó khăn, bất cập trước đây của các Thông tư cũ theo hướng có lợi cho người dân và doanh nghiệp. Mong muốn các quận huyện, thị xã tiếp tục đóng góp ý kiến về sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản trong Thông tư 33; Trong thời gian chờ thông tư có hiệu lực, mọi hoạt động liên quan đến công tác quản lý, giao dịch đất đai vẫn triển khai thực hiện theo các văn bản, quy định hiện hành” đồng chí Phó giám đốc Sở TN&MT nhấn mạnh.

Về một số nhiệm vụ trong tâm trong tháng cuối năm 2017, phó giám đốc Sở TN&MT HN Nguyễn Hữu Nghĩa đề nghị các quận, huyện, thị xã tiếp tục tập trung triển khai, thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn trong công tác quản lý đất đai, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng, đúng quy định của pháp luật; Triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 04/CT-BTNMT ngày 15/11/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về tăng cường hiệu quả công tác cải cách hành chính trong cơ quan, đơn vị ngành tài nguyên và môi trường; Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 01/9/2016 của Thành ủy và Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 17/5/2016 của UBND Thành phố; Kế hoạch số 191/KH-UBND ngày 11/10/2016 UBND Thành phố về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Đối với các đơn vị được UBND Thành phố giao kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thu hồi đất và tổ chức đấu giá quyền sử đất theo quy định. Đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã khẩn trương giao đất dịch vụ cho các hộ dân đủ điều kiện; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chấp hành pháp luật về tài nguyên môi trường theo phân cấp tại địa phương; tích cực phối hợp với các đoàn Thanh tra, kiểm tra của Sở Tài nguyên và Môi trường về xử lý vi phạm Luật Đất đai, khai thác cát, khoáng sản và môi trường; Thực hiện thu phí bảo vệ môi trường năm 2017 theo danh sách các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc đối tượng thu phí của Phòng Tài nguyên môi trường quận, huyện, thị xã; Tập trung rà soát thực hiện các nhiệm vụ còn lại đảm bảo hoàn thành kế hoạch được giao./.

                                                                                                Anh Minh - D.Thu