Hỗ trợ nhà ở hộ nghèo trên địa bàn thành phố Hà Nội

Thứ hai, ngày 29 tháng 01 năm 2018
Ngày 25/01/2018, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Kế hoạch số 29/KH-UBND về việc hỗ trợ nhà ở hộ nghèo trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Theo Kế hoạch, đối tượng được hỗ trợ nhà ở là các hộ gia đình có nhà ở xuống cấp, hư hỏng, không có khả năng tự cải thiện nhà ở, có nhu cầu được hỗ trợ vay vốn để xây dựng, sửa chữa nhà ở và thuộc diện hộ nghèo theo chuẩn nghèo Quốc gia giai đoạn 2011 – 2015 có trong danh sách hộ nghèo năm 2015 do Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý và là hộ độc lập có thời gian tách hộ tính đến năm 2015 tối thiểu 05 năm; hộ nghèo theo chuẩn nghèo Thành phố giai đoạn 2011 – 2015 và giai đoạn 2016 – 2020 có trong danh sách hộ nghèo do Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý và là hộ độc lập có thời gian tách hộ tính đến tháng 12/2017 tối thiểu 05 năm.
Theo đó, mức hỗ trợ như sau: Đối với nhà xây mới, mức hỗ trợ 45 triệu đồng/nhà; nhà sửa chữa, mức hỗ trợ 35 triệu đồng/nhà.
Thời gian thực hiện: Tập trung hỗ trợ hộ nghèo xây dựng, sửa chữa nhà ở hoàn thành trước ngày Cả nước vì người nghèo 17/10/2018./.
 
Theo thudo.gov.vn 26/1/2018

 

Tin bài liên quan