Lịch công tác tuần 08 của Văn phòng Sở, từ ngày 19/02/2018 - 23/02/2018

22/02/2018
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

Ngày

Sáng

Chiều

Thứ 2

Ngày 19/02/2018

Nghỉ Tết Nguyên đán theo quy định.

Nghỉ Tết Nguyên đán theo quy định.

Thứ 3

Ngày 20/02/2018

Nghỉ Tết Nguyên đán theo quy định.

Nghỉ Tết Nguyên đán theo quy định.

Thứ 4

Ngày 21/02/2018

 Ban Lãnh đạo Văn phòng dự gặp mặt CB CC, VC để giao nhiệm vụ, triển khai KH năm 2018 của Sở

 - Đ/c Oanh, CVP: Làm việc tại Sở.

- Đ/c Dương, PVP: Làm việc tại Sở.

- Đ/c Hiền, PVP: Làm việc tại Sở.

- Đ/c Long, PVP: Làm việc tại Sở.

- Đ/c Châu, PVP: Làm việc tại Sở.

Thứ 5

Ngày 22/02/2018

- Đ/c Oanh, CVP: Làm việc tại Sở.

- Đ/c Dương, PVP: Làm việc tại Sở.

- Đ/c Hiền, PVP: Làm việc tại Sở.

- Đ/c Long, PVP: Làm việc tại Sở.

- Đ/c Châu, PVP: Làm việc tại Sở.

- Đ/c Oanh, CVP: Làm việc tại Sở.

- Đ/c Dương, PVP: Làm việc tại Sở.

- Đ/c Hiền, PVP: Làm việc tại Sở.

- Đ/c Long, PVP: Làm việc tại Sở.

- Đ/c Châu, PVP: Làm việc tại Sở.

Thứ 6

Ngày 23/02/2018  

- Đ/c Oanh, CVP: Làm việc tại Sở.

- Đ/c Dương, PVP: Làm việc tại Sở.

- Đ/c Hiền, PVP: Làm việc tại Sở.

- Đ/c Long, PVP: Làm việc tại Sở.

- Đ/c Châu, PVP: Làm việc tại Sở.

- Đ/c Oanh, CVP: Làm việc tại Sở.

- Đ/c Dương, PVP: Làm việc tại Sở.

- Đ/c Hiền, PVP: Làm việc tại Sở.

- Đ/c Long, PVP: Làm việc tại Sở.

- Đ/c Châu, PVP: Làm việc tại Sở.

Thứ 7

Ngày 24/02/2018