Lịch công tác tuần của phòng Đăng ký Thống kê đất đai từ ngày 12/3/2018 đến 16/3/2018

09/03/2018
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

 

SÁNG

CHIỀU

Thứ 2

  

- Chào cờ đầu tuần

- Đ/c Tuấn - PTP, đ/c Vinh: Kiểm tra hiện trạng cơ sở nhà, đất do cty TNHH MTV dịch vụ nhà ở và khu đô thị quản lý trên địa bàn quận Hoàng Mai

- Các đồng chí khác làm việc tại cơ quan

- Đ/c Tuấn - PTP, đ/c Vinh: Kiểm tra hiện trạng cơ sở nhà, đất do cty TNHH MTV dịch vụ nhà ở và khu đô thị quản lý trên địa bàn quận Hoàng Mai

 

- Các đồng chí làm việc tại cơ quan

 

 

Thứ 3

  

- Đ/c Tuấn - PTP, đ/c Vinh: Kiểm tra hiện trạng cơ sở nhà, đất do cty TNHH MTV dịch vụ nhà ở và khu đô thị quản lý trên địa bàn quận Nam Từ Liêm.

- Các đồng chí khác làm việc tại cơ quan

- Đ/c Tuấn - PTP, đ/c Vinh: Kiểm tra hiện trạng cơ sở nhà, đất do cty TNHH MTV dịch vụ nhà ở và khu đô thị quản lý trên địa bàn quận Nam Từ Liêm.

- Các đồng chí khác làm việc tại cơ quan

 

Thứ 4

  

- Các đồng chí khác làm việc tại cơ quan

- Các đồng chí khác làm việc tại cơ quan

 

 

Thứ 5

 

- Các đồng chí khác làm việc tại cơ quan.

- Các đồng chí khác làm việc tại cơ quan.

 

Thứ 6

- Các đồng chí khác làm việc tại cơ quan.

- Các đồng chí khác làm việc tại cơ quan.