Tổ chức các hoạt đông hưởng ứng ngày nước thế giới 2018 với chủ đề: “ Nước với Thiên nhiên”

Thứ hai, ngày 12 tháng 03 năm 2018

Ngày 9/3/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành văn bản số 1719 – STNMT/TNN đề nghị các quận, huyện, thị xã tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới 2018.

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố, Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã khẩn trương chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, các phòng, đơn vị có liên quan; UBND các xã, phường, thị trấn xây dựng kế hoạch, triển khai tổ chức các hoạt động phù hợp để hưởng ứng Ngày Nước thế giới năm 2018 với các hình thức cụ thể: In ấn và treo băng rôn, phóng sự tuyên truyền; tổ chức hội thảo khoa học, tọa đàm, triển lãm với chủ đề: “Nature for Water” (Nước với thiên nhiên); phát động phong trào không lấn chiếm sông, hồ; trồng rừng bảo vệ nguồn nước; vận động cộng đồng tham gia bảo vệ tài nguyên nước; tổ chức tuyên truyền về việc đăng ký khai thác nước dưới đất; tuyên truyền, phổ biến quán triệt các quy định mới của pháp luật về công tác quản lý tài nguyên nước trên các phương tiện thông tin đại chúng; nhấn mạnh việc hạn chế khai thác, sử dụng nguồn nước dưới đất; kiểm soát và tái sử dụng nước thải; triển khai việc đăng ký khai thác nước dưới đất tại UBND các phường, xã, thị trấn; các tổ chức, cá nhân khoan thăm dò khai thác nước dưới đất phải được đơn vị có giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất thực hiện; trường hợp để xảy ra sự cố sụt lún do khoan giếng khai thác nước dưới đất thì tổ chức, cá nhân thuê khoan và đơn vị khoan giếng sẽ phải bồi thường thiệt hại do việc khoan khai thác nước dưới đất (nước ngầm) gây ra. Đối với khu vực đã có cấp nước sạch tập trung của thành phố, vận động nhân dân chuyển sang sử dụng 100% nước sạch phục vụ sinh hoạt và thực hiện trám lấp giếng khoan theo quy định...

Hưởng ứng sự kiện quan trọng này, trước đó, ngày 2-3-2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường có Văn bản số 976/BTNMT-TĐKT&TT-TNN, đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan phát động tổ chức các hoạt động hưởng ứng lễ kỷ niệm Ngày Nước thế giới năm 2018 với chủ đề “Nature for Water” (tạm dịch là “Nước với thiên nhiên”) hướng đến tuyên truyền, vận động và nâng cao nhận thức của cả xã hội về áp dụng các giải pháp dựa vào tự nhiên để giải quyết, ứng phó kịp thời với những thách thức về nguồn nước và biến đổi khí hậu đang diễn ra ngày càng tăng./.
Toàn văn công văn

 

Tin bài liên quan