Hội nghị giao ban báo chí về công tác bảo vệ môi trường Thủ đô

Thứ ba, ngày 13 tháng 03 năm 2018

Chiều 13/3/2017, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức giao ban báo chí về một số kết quả nổi bật trong công tác bảo vệ môi trường Thủ đô năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp năm 2018. Đồng chí Trần Xuân Hà – Phó trưởng ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội chủ trì hội nghị, đồng chí Lê Tuấn Định – Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, lãnh đạo các phòng ban, đơn vị thuộc Sở có liên quan cùng toàn thể các phóng viên, nhà báo đến từ các cơ quan thông tấn báo chí của Trung ương và Hà Nội cùng tham dự Hội nghị. 

Thông tin tới các cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội một số kết quả nổi bật trong công tác bảo vệ môi trường Thủ đô, Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội Lê Tuấn Định cho biết, năm 2017, Sở đã tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp trong công tác bảo vệ môi trường, đạt được những kết quả nhất định, tập trung xử lý cải thiện môi trường thông qua việc triển khai các giải pháp, nhiệm vụ trọng điểm tại Kế hoạch số của UBND Thành phố Hà Nội khắc phục các tồn tại, hạn chế; Tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp cấp bách để bảo vệ môi trường, kết quả đạt được trong công tác bảo vệ môi trường năm 2017 có đóng góp quan trong phát triển kinh tế - xã hội thủ đô.

  Về triển khai Nghị quyết số 11-NQ/TU của Thành ủy, Kế hoạch 160 của UBND Thành phố về tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020 và những năm tiếp theo, ngay sau khi Thành ủy ban hành Nghị quyết, Sở đã có kế hoạch hướng dẫn, đôn đốc các Sở, ban, ngành và  quận, huyện thị xã thực hiện. Đến nay đã có 31 sở, ngành, quận, huyện lập kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện theo các nhiệm vụ được giao. Trong năm 2017, các cơ quan quản lý nhà nước về môi trường trên địa bàn Thành phố đã kiểm tra, thanh tra tại 2.161 cơ sở, xử lý vi phạm hành chính 588 cơ sở; tiến hành rà soát, kiểm tra và xác định các “điểm đen” về ô nhiễm môi trường trên địa bàn; đến nay, qua rà soát tại 21/30 quận, huyện, thị xã đã có 187 điểm đen, khu vực ô nhiễm và bức xúc về môi trường. Trong năm 2018, Sở sẽ triển khai rà soát, đánh giá cụ thể, chi tiết mức độ ô nhiễm môi trường tại các điểm đen, các khu vực bức xúc về môi trường trên địa bàn Thành phố để xây dựng lộ trình, biện pháp xử lý ô nhiễm triệt để.                      Phó giám đốc Sở TN&MT HN Lê Tuấn Định thông tin tại Hội nghị

Các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí, năm 2017, Sở đã tiếp nhận vận hành 10 trạm quan trắc tự động không khí và 01 xe quan trắc không khí tự động, lưu động và đưa vào hoạt động ổn định, truyền số liệu về Trung tâm truyền nhận, xử lý, quản lý dữ liệu quan trắc môi trường để phục vụ công tác quản lý Nhà nước; Cập nhật thông tin về chất lượng không khí trên cổng thông tin thành phố và Sở Tài nguyên và Môi trường, cập nhật 24/24h cho người dân tiện theo dõi. Cùng với đó, nhiều hoạt động tuyên truyền về giảm thiểu ô nhiễm không khí như chiến dịch “Cánh đồng không đốt rơm rạ”; chương trình “sử dụng bếp cải tiến thay thế bếp than tổ ong”... đã đạt nhiều kết quả tích cực.

Công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và nhân dân Thủ đô về bảo vệ môi trường được tập trung, trọng tâm là Sở đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy để lồng ghép các nội dung môi trường vào bản tin nội bộ, định hướng tuyên truyền tại địa phương về các nhiệm vụ trọng tâm theo chỉ đạo của Thành Ủy và UBND thành phố; Phối hợp với các cơ quan báo chí của trung ương và Hà Nội tuyên truyền xây dựng các phóng sự, bản tin, chuyên đề về các nội dung bảo vệ môi trường để phổ biến, tuyên truyền đến toàn thể nhân dân, cộng đồng dân cư.           

Hợp tác quốc tế về bảo vệ môi trường được chú trọng triển khai có hiệu quả; năm 2017, Sở Tài nguyên và Môi trường đã mở rộng, tăng cường hợp tác với các tổ chức quốc tế  như Pháp, Ngân hàng thế giới, nhóm các thành phố lãnh đạo về khí hậu (C40), Đức nhằm huy động các nguồn lực hỗ trợ thành phố trong công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với BĐKH.

Công tác bảo vệ môi trường Thủ đô trong năm qua có nhiều chuyển biến tích cực, nhiều điểm nóng về ô nhiễm môi trường được giải quyết triệt để, cùng với đó xuất hiện nhiều mô hình, cách làm hay về bảo vệ môi trường, kết quả đạt được có đóng góp không nhỏ của các cơ quan báo chí trong việc tuyên truyền, định hướng, nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường – Phó giám đốc Sở TN&MT Lê Tuấn Định khẳng định. Mong muốn năm 2018, các cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội tiếp tục cùng đồng hành với Sở và các Sở, ngành đẩy mạnh tuyên tuyền, nâng cao nhận thức người dân về môi trường, cùng chung tay bảo vệ môi trường Thủ đô./.
                                                                                                              Anh Minh

 

Tin bài liên quan