Tăng cường tuyên truyền về cải cách hành chính trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường Thành phố

Thứ năm, ngày 15 tháng 03 năm 2018

Vừa qua, ngày 13/2/2/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã ban hành văn bản số 1331/KH-STNMT-VP về tăng cường thông tin, tuyên truyền công tác cải cách hành chính của Sở năm 2018.

Với quyết tâm nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, từ đó thống nhất hoạt động của Sở trong công tác cải cách hành chính, góp phần thực hiện chủ đề năm 2018 “ Nâng cao hiệu quả, hiệu lực của cả hệ thống chính trị”; tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Sở tận tụy, chuyên nghiệp, vì dân, góp phần tăng cường sự hài lòng của người dân, tổ chức doanh nghiệp về công tác CCHC; góp phần vào việc duy trì Chỉ số CCHC của Thành phố năm 2018 thuộc nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước; tuyên truyền thông tin cải cách hành chính cho người dân, tổ chức doanh nghiệp khi đến giao dịch và làm việc tại Sở, qua đó tạo được sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân đối với công tác CCHC, quá trình thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Văn bản giao Trung tâm công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường tăng cường các nội dung phản ánh, số lượng tin, bài về công tác cải cách hành chính; các văn bản quy định của Trung ương và địa phương, Thành phố, của Ngành về công tác cải cách hành chính; Các chế độ chính sách mới được ban hành; hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên Cổng thông tin điện tử Sở.

Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị; các gương người tốt - việc tốt, công chức giỏi, mô hình và cách làm hay trong thực hiện công tác CCHC, chú trọng xây dựng hình ảnh người cán bộ, công chức, viên chức của Sở tận tuy, chuyên nghiệp, vì dân.

Các phòng, đơn vị thuộc Sở tăng cường tổ chức thực hiện các nôi dung thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính theo kế hoạch, thực hiện niêm yết các thủ tục hành chính tại bộ phận “ Tiếp nhận và kết quả thủ tục hành chính” theo đúng quy định./.
                                                                                                            Anh Minh

 

Tin bài liên quan