LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ TUẦN 12/2018

23/03/2018
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ TUẦN 12

Từ ngày 19/03/2018 đến 25/3/2018

Thứ 2

19/3

- 7h30: Chào cờ đầu tuần

- 8h40: GĐ, Đ/c Cường-PGĐ dự cuộc họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND Thành phố xem xét, quyết định, thống nhất chỉ đạo về một số nội dung do các khối đề xuất (CCĐĐ chuẩn bị)

- 8h00: Đ/c Nghĩa-PGĐ làm việc tại Sở.

- 8h00: Đ/c Mười-PGĐ làm việc tại Sở.

- 8h00: Đ/c Định-PGĐ làm việc tại Sở.

- 14h30: Họp Giao ban

- 14h00: Đ/c Nghĩa-PGĐ dự họp kế hoạch giao tự chủ chi thường xuyên tại các đơn vị sự nghiệp công lập của thành phố giai đoạn 2018-2021, tại Hội trường tầng 3 Sở Nội vụ (VP Sở chuẩn bị).

- 14h00: Đ/c Mười-PGĐ làm việc tại Sở.

- 14h00: Đ/c Định-PGĐ dự họp do đ/c PCT UBND Thành phố Nguyễn Doãn Toản chủ trì về việc xem xét phương án quản lý, sử dụng cơ sở nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước tại 35 phố Hai Bà Trưng (CCĐĐ chuẩn bị).

- 16h30: Đ/c Định-PGĐ dự buổi làm việc của Chủ tịch UBND TP với Tập đoàn Giai Nguyên Hồng Kong (CCĐĐ chuẩn bị)

- 14h00: Đ/c Cường-PGĐ dự họp với Đoàn công tác của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thẩm tra, xác minh giải quyết khiếu nại của bà Chu Thị Đán khiếu nại QĐ số 8668/QĐ-UBND ngày 15/12/2017 của UBND Thành phố (TTra Sở chuẩn bị).

 

Thứ 3

20/3

- 8h00: GĐ làm việc tại Sở.

- 8h00: Đ/c Nghĩa-PGĐ tiếp công dân thường kỳ do đ/c Ng Thị Bích Ngọc  - Phó Bí thư TU, Chủ tịch HĐND TP chủ trì, tại Số 4 Hoàng Văn Thụ, Hà Đông (Ttra Sở chuẩn bị).

- 8h30: Đ/c Mười-PGĐ dự họp xử lý các trường hợp nhà, đất không đủ điều kiện về mặt bằng xây dựng phát sinh khi thực hiện dự án mở đường, P301 UBND TP (CCĐĐ chuẩn bị)

- 8h30: Đ/c Mười-PGĐ, Đ/c Cường-PGĐ buổi tiếp công dân tháng 3/2018 của Lãnh đạo UBND Thành phố (TTra Sở chuẩn bị).

- 9h00: Đ/c Cường-PGĐ làm việc theo Lịch làm việc của đoàn công tác giải quyết đơn của bà Chu Thị Đán, tại Trụ sở UBND TP (Ttra Sở chuẩn bị)

- 8h00: Đ/c Định-PGĐ làm việc tại Sở.

- 14h00: GĐ làm việc tại Sở.

- 14h00: Đ/c Nghĩa-PGĐ chủ trì họp về điều chỉnh QĐ 12, 13 của UBND Thành phố (CCĐĐ chuẩn bị).

- 14h00: Đ/c Mười-PGĐ làm việc tại Sở.

- 14h00: Đ/c Định-PGĐ làm việc tại Sở.

- 14h00: Đ/c Cường-PGĐ làm việc theo Lịch làm việc của đoàn công tác giải quyết đơn của bà Chu Thị Đán, tại Sở TNMT (Ttra Sở chuẩn bị).

 

Thứ 4

21/3

- 8h00: GĐ dự buổi làm việc của Đoàn Công tác của Chủ tịch UBND Thành phố với lãnh đạo huyện Mê Linh và thăm bệnh viện Đa khoa Mê Linh (CCĐĐ, TTra Sở, CCMT chuẩn bị)

- 8h00: Đ/c Nghĩa-PGĐ dự họp do PCT UBND TP Nguyễn Quốc Hùng chủ trì xem xét giải quyết một số nội dung vướng mắc về quản lý đất đai, GPMB, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn (CCĐĐ, TTra Sở chuẩn bị).

- 8h00: Đ/c Mười-PGĐ HỌP HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH XÃ nông thôn mới NĂM 2018 (CCĐĐ chuẩn bị).

- 8h30: Đ/c Định-PGĐ dự Hội thảo đào tạo về Chuyển đổi rác thải thành năng lượng - cơ hội và thách thức đối với Việt Nam tại Hotel des Art Saigon, TP Hồ Chí Minh (CCMT, KTTV&BĐKH chuẩn bị).

- 9h00: Đ/c Định-PGĐ dự họp do PCT UBND TP Nguyễn Doãn Toản chủ trì nghe báo cáo về tình hình triển khai dự án xây dựng vườn ươm Song Phượng, huyện Đan Phượng (CCĐĐ chuẩn bị)

- 8h00: Đ/c Cường-PGĐ làm việc tại Sở.

- 14h00: Ban GĐ dự cuộc họp do đồng chí Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà và đồng chí Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đồng chủ trì về công tác phối hợp quản lý trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn thành phố (CCĐĐ, VP Sở, CCMT, KS, VPĐKĐĐ, KHTC, TTra Sở, TNN chuẩn bị)

- 14h00: Đ/c Nghĩa-PGĐ làm việc tại Sở.

- 14h00: Đ/c Mười-PGĐ làm việc tại Sở.

- 14h00: Đ/c Định-PGĐ dự Hội thảo đào tạo về Chuyển đổi rác thải thành năng lượng - cơ hội và thách thức đối với Việt Nam tại Hotel des Art Saigon, TP Hồ Chí Minh (CCMT, KTTV&BĐKH chuẩn bị).

- 14h00: Đ/c Định-PGĐ dự cuộc họp do Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Doãn Toản chủ trì nghe các doanh nghiệp nợ thuế, phí và nợ tiền sử dụng đất báo cáo về những khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân, tình hình nợ để đôn đốc thu nộp vào ngân sách nhà nước (CCĐĐ chuẩn bị)

- 14h00: Đ/c Cường-PGĐ làm việc tại Sở.

 

Thứ 5

22/3

- 8h00: GĐ làm việc tại Sở.

- 8h30: Đ/c Nghĩa-PGĐ cuộc họp do Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Quốc Hùng chủ trì tiếp, thoại với công dân về một số vụ việc khiếu nại, kiến nghị (TTra Sở chuẩn bị).

- 8h00: Đ/c Mười-PGĐ dự cuộc họp Chủ tịch, các PCT UBND TP xem xét, quyết định, thống nhất chỉ đạo về một số nội dung do các khối đề xuất (CCĐĐ chuẩn bị)

- 11h00: Đ/c Mười-PGĐ dự buổi làm việc của Chủ tịch UBND Thành phố với Phái đoàn Liên minh Châu Âu, Đại sứ Bỉ, sứ quán Pháp về xây dựng Trường Đại học Quản trị Châu Âu (CCĐĐ chuẩn bị).

- 8h00: Đ/c Định-PGĐ dự Hội nghị đánh giá kết quả công tác Phòng Không nhân dân và Động viên công nghiệp năm 2017, triển khai kế hoạch công tác năm 2018 (VP Sở chuẩn bị).

- 8h00: Đ/c Cường-PGĐ làm việc tại Sở.

 

- 13h30: GĐ, Đ/c ĐỊnh-PGĐ dự họp do Chủ tịch UBND Thành phố chủ trì nghe các đơn vị báo cáo về chủ trương đầu tư dự án các tuyến ĐSĐT Hà Nội tuyến số 5, số 2 và số 3 (CCĐĐ chuẩn bị).

- 14h00: Đ/c Nghĩa-PGĐ làm việc tại Sở.

- 14h00: Đ/c Mười-PGĐ làm việc tại Sở.

- 14h00: Đ/c Định-PGĐ làm việc tại Sở.

- 14h00: Đ/c Cường-PGĐ làm việc tại Sở.

 

Thứ 6

23/3

- 8h30: Ban GĐ dự Lịch làm việc của Đoàn khảo sát số 2 về phát triển thực hiện Chương trình số 07-Ctr/TU về nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016-2020 (CCĐĐ, VP Sở, Ttra Sở, ĐĐBĐ, TNN, CCMT, KS, TTCNTT, VP ĐU, VPĐKĐĐ, TTQT, TTKT, KHTC, KTTV cùng dự).

- 8h00: Đ/c Định-PGĐ dự buổi làm việc của Chủ tịch UBND Thành phố với Công ty Sumimoto Heavy Industries Enviroment Nhật Bản về xử lỹ chất thải, nước thải (CCMT chuẩn bị).

- 8h30: Đ/c Định-PGĐ dự họp kiểm tra công tác vận hành, sử dụng dịch vụ công trực tuyến ức độ 3, 4 (VP Sở, CCĐĐ, CCMT, VPĐKĐĐ chuẩn bị)

- 9h00: Đ/c Định-PGĐ dự Hội nghị trao đổi xúc tiến đầu tư du lịch giữa HN và Nhật Bản (CCĐĐ, CCMT chuẩn bị)

- 8h00: Đ/c Cường-PGĐ dự buổi làm việc Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn với tập thể Thường trực quận ủy Hai Bà Trưng để chỉ đạo giải quyết dứt điểm một số vụ việc tồn động, phức tạp trên địa bàn quận (CCĐĐ, TTra Sở chuẩn bị)

 

 

- 14h00: GĐ làm việc tại Sở.

- 14h00: Đ/c Nghĩa-PGĐ, Đ/c Định-PGĐ dự họp giải pháp xây dựng Hệ thống thông tin quản lý cơ sở dữ liệu đất đai và cơ sở dữ liệu đa mục tiêu của Thành phố, tại Sở TT&TT (CCĐĐ, VP Sở, TTCNTT, VPĐKĐĐ chuẩn bị).

- 14h00: Đ/c Mười-PGĐ làm việc tại Sở.

- 20h00: Đ/c Định-PGĐ Lễ hội giao lưu văn hóa Nhật Bản nhân dịp kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản (CCMT chuẩn bị)

- 14h00: Đ/c Cường-PGĐ làm việc tại Sở.

 

Thứ 7

24/3

 

- 8h00: Đ/c Định-PGĐ dự Hội nghị hiệp đồng giữa Bộ Tư lệnh Thủ đô Hn và các đơn vị thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Hội nghị thượng đỉnh hợp tác tiểu vùng Mê Công mở rộng lần thứ 6, tại Bộ TLTĐ HN (VP Sở chuẩn bị)

 

- 18h00: Đ/c Định-PGĐ dự chương trình Kế hoạch phối hợp, tham gia hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất thành phố Hà Nội năm 2018, tại Quảng trường cách mạng tháng 8 (CCMT chuẩn bị)

Chủ nhật

25/3