Phê duyêt Nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chi tiết Trường Đại học Đại Nam, tỷ lệ 1/500, địa điểm: Các phường Phú Lương, Phú Lãm, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

Thứ ba, ngày 27 tháng 03 năm 2018
Ngày 12/3/2018, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 1121/QĐ-UBND về phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chi tiết Trường Đại học Đại Nam, tỷ lệ 1/500, địa điểm: Các phường Phú Lương, Phú Lãm, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.
Theo Quyết định, khu vực nghiên cứu lập điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết Trường Đại học Đại Nam, tỷ lệ 1/500 thuộc địa giới hành chính của phường Phú Lương và phường Phú Lãm, quận Hà Đông. Phía Bắc giáp đường quy hoạch; phía Nam giáp khu dân cư phường Phú Lãm và phường Phú Lương; phía Đông giáp đường quy hoạch và khu dân cư phường Phú Lương; phía Tây giáp Quốc lộ 21B.
Tổng diện tích khu đất lập điều chỉnh tổng thể quy hoạch khoảng 8,7ha. Quy mô đào đạo khoảng 8.000 sinh viên./.
Theo thudo.gov.vn15/3/2018

 

Tin bài liên quan