Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố thuộc Cụm thi đua số 1 - Bộ Tài nguyên và Môi trường ký giao ước thi đua năm 2018

30/03/2018
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

Sáng ngày 30/3/2018, tại thành phố Hải Dương, Cụm thi đua số 1 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (gồm Sở Tài nguyên và Môi trường 10 tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Hồng: Nam Định, Thái Bình, Hà Nội, Hà Nam, Ninh Bình, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh) đã tổ chức Hội nghị Ký giao ước thi đua và triển khai Kế hoạch thi đua, khen thưởng và tuyên truyền năm 2018.
Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Anh Cương, Ủy viên Ủy ban Thường vụ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương; đồng chí Vũ Minh Sơn – Vụ trưởng Vụ Thi đua khen thưởng và tuyên truyền – Bộ Tài nguyên và Môi trường; đồng chí Lê Tuấn Định – Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cùng đại diện lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trong cụm thi đua.              

Hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước do Bộ Tài nguyên và Môi trường phát động, trong năm 2017, Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trong Cụm Thi đua số I đã phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trọng tâm như: Tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Thành ủy, HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trong Cụm theo chức năng, nhiệm vụ được giao; Tăng cường và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác tuyên truyền chính sách pháp luật về Tài nguyên và Môi trường, tham mưu cho HĐND, UBND các tỉnh, thành phố ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về Tài nguyên và Môi trường thuộc thẩm quyền; Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tiếp tục rà soát và đơn giản hóa các thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý, tạo điều kiện, môi trường thuận lợi cho các tổ chức, người dân; Thực hiện có hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo…Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong đội ngũ công chức, viên chức, lao động ngành…Trong năm 2017, nhiều tập thể, cá nhân các Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc Cụm thi đua số 1 đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường tặng bằng khen và cờ thi đua.                       Phó giám đốc Sở TN&MT HN Lê Tuấn Định phát biểu tại lễ ký kết

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Tuấn Định - Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã trình bày dự thảo kế hoạch tổ chức các hoạt động thi đua, khen thưởng và tuyên truyền năm 2018 Cụm thi đua số 1 – Bộ Tài nguyên và Môi trường. Các đơn vị trong Cụm đã thảo luận và thông qua kế hoạch tổ chức các hoạt động thi đua, khen thưởng và tuyên truyền năm 2018, với các nhiệm vụ trọng tâm như: Phát động phong trào thi đua yêu nước trong toàn ngành Tài nguyên và Môi trường nhằm tiếp tục thực hiện kỷ luật, kỷ cương, hành động quyết liệt, phát huy mọi nguồn lực để hoàn thành xuất sắc các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ công tác của ngành năm 2018; Thi đua thực hiện tốt công tác cải cách hành chính; Tích cực thực hiện công tác xây dựng Đảng, chính quyền đoàn thể vững mạnh; Thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng năm 2018.           Đại diện lãnh đạo Sở TN&MT 10 tỉnh, thành phố ký kết giao ước thi đua năm 2018

Cũng tại Hội nghị, lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường 10 tỉnh, thành phố trong Cụm thi đua số 1 đã tiến hành ký kết giao ước thi đua năm 2018 với chủ đề trọng tâm “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả trong quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu”./.