Tăng cường hiệu lực công tác quản lý, sử dụng nhà chung cư cao tầng trên địa bàn thành phố Hà Nội

05/04/2018
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

Ngày 27/3/2018, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Hùng ký ban hành Công văn số 1267/UBND-ĐT về tăng cường hiệu lực công tác quản lý, sử dụng nhà chung cư cao tầng trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Theo đó, nhằm tăng cường hiệu lực công tác quản lý, sử dụng nhà chung cư cao tầng, UBND Thành phố giao các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 28-8-2017 của UBND thành phố về việc tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý sử dụng nhà chung cư trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Các đơn vị sớm hoàn thiện hệ thống chính trị cơ sở, các tổ chức chi bộ Đảng, thôn, tổ dân phố và đoàn thể, các thiết chế văn hóa tại các khu chung cư cao tầng theo Đề án 06-ĐA/TU ngày 24-9-2013 của Thành ủy Hà Nội và Quyết định số 50/2013/QĐ-UBND ngày 18-11-2013 về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố./.
Theo thudo.gov.vn