Lãi suất cho vay ưu đãi về nhà ở xã hội là 4,8%/năm 

Thứ hai, ngày 16 tháng 04 năm 2018
Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 370/QĐ-TTg, ngày 03/4/2018, về lãi suất cho vay ưu đãi tại Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ. Theo đó, lãi suất cho vay ưu đãi tại NHCSXH đối với các đối tượng mua, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa nhà để ở theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội trong năm 2018 là 4,8%/năm (tương đương 0,4%/tháng).
Theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP, đối tượng được vay vốn ưu đãi để mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở là đối tượng quy định tại các Khoản 1, 4, 5, 6 và 7 Điều 49 của Luật Nhà ở gồm: Người có công với cách mạng theo quy định của Pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng;  Người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị; Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp; Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân; Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức. Các đối tượng trên (trừ người có công với cách mạng) không phải nộp thuế thu nhập thường xuyên.
Thời gian cho vay tối đa là 25 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên. Thời gian cho vay cụ thể do ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) và người vay thỏa thuận căn cứ vào khả năng trả nợ của khách hàng.
Mức vốn cho vay để mua, thuê mua nhà ở xã hội tối đa bằng 80% giá trị Hợp đồng mua, thuê mua nhà ở xã hội. Trường hợp xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở: mức vốn cho vay tối đa bằng 70% giá trị dự toán hoặc phương án tính toán giá thành và không vượt quá 70% giá trị tài sản đảm bảo tiền vay.
Thủ tục cho vay: Khách hàng liên hệ với Tổ Tiết kiệm và vay vốn tại nơi cư trú, gửi hồ sơ vay vốn cho Tổ trưởng. Tổ tiến hành họp, bình xét, có xác nhận của Hội đoàn thể cấp xã và trưởng thôn trình UBND cấp xã phê duyệt. Trên cơ sở nguồn vốn được phân bổ và chấm điểm đối tượng ưu tiên, UBND cấp xã bình xét, lập danh sách các hộ đề nghị vay vốn gửi NHCSXH quận, huyện, thị xã. NHCSXH thực hiện thẩm định và hướng dẫn khách hàng hoàn thiện hồ sơ nếu đủ điều kiện và giải ngân theo đề nghị của khách hàng.
Người vay mở tài khoản tiền gửi tại NHCSXH và thực hiện gửi tiền tiết kiệm trong 12 tháng đầu sau khi ký hợp đồng tín dụng. Hết 12 tháng, NHCSXH chuyển tiền gửi sang thu gốc, lãi. Sau 1 năm đầu tiên, khách hàng thực hiện trả gốc và lãi vay cho NHCSXH hàng tháng.
Theo Hanoi.gov.vn 11/4/2018

 

Tin bài liên quan