Lịch công tác tuần của phòng Đăng ký Thống kê đất đai từ ngày 23/4/2018 đến 04/5/2018

Thứ tư, ngày 02 tháng 05 năm 2018

 

SÁNG

CHIỀU

Thứ 2

  

Nghỉ lễ

Nghỉ lễ

 

 

Thứ 3

  

Nghỉ lễ

Nghỉ lễ

 

Thứ 4

  

- Các đồng chí khác làm việc tại cơ quan. 

- Các đồng chí khác làm việc tại cơ quan. 

 

 

Thứ 5

 

- Các đồng chí khác làm việc tại cơ quan. 

- Các đồng chí khác làm việc tại cơ quan.

 

Thứ 6

 

- Các đồng chí khác làm việc tại cơ quan.

- Các đồng chí khác làm việc tại cơ quan.

 

 

 

Tin bài liên quan