Thành lập Đoàn kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản, bến bãi ven sông trên địa bàn Thành phố

Thứ ba, ngày 15 tháng 05 năm 2018

Ngày 02/05/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã ban hành Quyết định số 582/QĐ-STNMT về việc thành lập Đoàn kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản, hoạt động bãi chứa trung chuyển vật liệu xây dựng ven sông trên địa bàn TP. Hà Nội.

Theo quyết định, Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ tham mưu cho Sở Tài nguyên và Môi trường về kế hoạch kiểm tra để tiến hành kiểm tra.

Cụ thể là công tác quản lý Nhà nước của UBND cấp xã, UBND cấp huyện đối với hoạt động khai thác khoáng sản, hoạt động bãi chứa trung chuyển vật liệu xây dựng trên địa bàn; kiểm tra hồ sơ pháp lý, tình hình chấp hành pháp luật có liên quan trong hoạt động khai thác khoáng sản, hoạt động bãi chứa trung chuyển vật liệu xây dựng của các tổ chức, cá nhân.

Kết quả khắc phục những tồn tại, hạn chế trong hoạt động khai thác khoáng sản, hoạt động bãi chứa trung chuyển VLXD ven sông đã được cơ quan có thẩm quyền thông báo, yêu cầu trong các cuộc thanh, kiểm tra trước đó.

Đoàn kiểm tra có thể xử lý hoặc kiến nghị xử lý theo quy định của pháp luật, đối với các tổ chức, cá nhân là đối tượng kiểm tra, có hành vi vi phạm pháp luật có liên quan trong hoạt động khai thác khoáng sản, hoạt động bãi chứa trung chuyển vật liệu xây dựng.

Đồng thời tổng hợp kết quả kiểm tra, nêu những tồn tại trong quản lý, hoạt động khoáng sản, hoạt động bãi chứa trung chuyển VLXD ven sông; nguyên nhân và đề xuất những giải pháp tháo gỡ vướng mắc, trình Giám đốc Sở để báo cáo UBND TP Hà Nội. Thời gian kiểm tra 30 ngày làm việc, kể từ ngày công bố quyết định kiểm tra.
Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ thường xuyên kiểm tra, rà soát việc giao đất, cho thuê đất và giấy phép hoạt động của các bến bãi khai thác cát sỏi, trung chuyển vật liệu xây dựng ở bãi sông. Qua đó, kiên quyết đình chỉ các trường hợp hoạt động không có giấy phép, xử lý theo đúng quy định của pháp luật đối với các bến bãi hoạt động sai phép. Bên cạnh đó, thanh tra, kiểm tra, kiến nghị thu hồi những phần đất cho thuê trái thẩm quyền, đất lấn chiếm, đất sử dụng sai mục đích, để hoạt động kinh doanh, tập kết trung chuyển vật liệu tại khu vực bãi sông trên địa bàn toàn thành, phố./.

 

Tin bài liên quan