Đề xuất xử lý hiện tượng sụt lún tại thôn Ải 

Thứ năm, ngày 14 tháng 06 năm 2018
Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội vừa đề xuất UBND TP Hà Nội chỉ đạo xử lý hiện tượng sụt lún tại thôn Ải, xã Hợp Thanh, huyện Mỹ Đức.
 
Theo Sở Tài nguyên và Môi trường, đây là nhiệm vụ cấp bách, do sự cố bất khả kháng, cần khắc phục ngay. Vì vậy, Sở đã đề xuất UBND thành phố chấp thuận giao Sở Tài nguyên và Môi trường: Chỉ định Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia là đơn vị thực hiện nhiệm vụ “Điều tra, khảo sát xác định nguyên nhân và xây dựng phương án xử lý khẩn cấp đối với khu vực sụt lún tại thôn Ải, xã Hợp Thanh, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội”. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm định, phê duyệt dự toán nhiệm vụ trên và phối hợp với UBND huyện Mỹ Đức chỉ đạo đơn vị tư vấn khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ để cuộc sống của người dân tại khu vực sụt lún sớm ổn định.
Ngoài ra, UBND thành phố giao Sở Tài chính bố trí kinh phí từ ngân sách để Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện nhiệm vụ trên. Còn các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Mỹ Đức trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ. UBND huyện Mỹ Đức tiếp tục chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Hợp Thanh phối hợp với các đơn vị liên quan duy trì các biện pháp bảo vệ, cảnh báo an toàn, có phương án xử lý kịp thời các tình huống xảy ra, báo cáo UBND thành phố khi có bất thường xảy ra; bố trí chỗ ở, có chính sách hỗ trợ đảm bảo ổn định cuộc sống sinh hoạt đối với các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi sụt lún theo quy định...
 
Theo Hanoi.gov.vn 14/6/2018

 

Tin bài liên quan