Hà Nội: Công bố công khai Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) Thành phố

Thứ năm, ngày 14 tháng 06 năm 2018

Chiều ngày 14/6, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã tổ chức Hội nghị công bố công khai Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) Thành phố; Phân bổ, phân khai chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của các quận, huyện thị xã trên địa bàn thành phố để làm căn cứ triển khai các nhiệm vụ tại địa phương.                                                          Quang cảnh Hội nghị

Theo đó, ngày 25/5/2018, Thủ tướng chính phủ đã ký ban hành Nghị quyết số 65/NQ - CP về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) thành phố Hà Nội. Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội công khai điều chỉnh quy hoạch tại trụ sở cơ quan Sở (số 18, Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội) và trên Cổng thông tin điện tử Sở (http://tnmtnd.hanoi.gov.vn) để các tổ chức, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn Thành phố được biết./.

Chi tiết công khai điều chỉnh quy hoạch

 

Tin bài liên quan