Đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình trọng điểm của Thành phố giai đoạn 2016-2020

05/07/2018
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

Ngày 04/7/2018, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu ký ban hành Công văn số 3006/UBND-KH&ĐT về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình trọng điểm của Thành phố giai đoạn 2016-2020.
Theo đó, UBND Thành phố yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch UBND Thành phố về tiến độ giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm trên địa bàn; tập trung quyết liệt, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, sớm bàn giao mặt bằng thi công, đặc biệt là các công trình dự kiến hoàn thành trong năm 2018; các Sở, ngành tham mưu cơ chế linh hoạt, ưu tiên bố trí đủ vốn, đáp ứng tiến độ giải phóng mặt bằng cho các công trình trọng điểm. Đồng thời yêu cầu các Chủ đầu tư xây dựng kế hoạch tiến độ thi công, biện pháp thi công tối ưu cho từng dự án theo từng quý của năm 2018 và những năm tiếp theo; tập trung hoàn thành thủ tục quyết toán dự án hoàn thành./.
 
Theo thudo.gov.vn 5/7/2018