Tổ chức thực hiện các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2018

18/09/2018
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

Ngày 11/9, Sở Tài nguyên và Môi trường HN đã ban hành công văn số 7449/ STNMT - CCBVMT về việc tổ chức thực hiện các hoạt động hửng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2018.

Để hưởng ứng chiến dịch năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường HN đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã quan tâm chỉ đạo tổ chức, triển khai các hoạt động: UBND các quận, huyện, thị xã; các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố tổ chức triển khai đồng loại các hoạt động thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt; tiến hành đồng loạt, có hiệu quả các hoạt động xử lý chất thải nhựa và nilon; Phát động các phòng trào, huy động sự tham gia của cộng đồng thu gom, thu hồi các bao gói hóa chất bảo vệ thực vật sau sử dụng; Tăng cường thông tin, tuyên truyền về công tác bảo vệ môi trường, các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch năm 2018, trong đó tập trung vào nội dung xử lý chất thải rắn sinh hoạt nông thôn; Tập trung giải quyết các vấn đề môi trường lớn, các điểm nóng về ô nhiễm môi trường thuộc phạm vị trách nhiệm của cơ quan, đơn vị…
Chi tiết công văn