Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường

Thứ hai, ngày 12 tháng 11 năm 2018

Sáng 12/11, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo (BCĐ) T.Ư do Phó Trưởng ban Thường trực Ban Kinh tế T.Ư, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ Cao Đức Phát làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND TP Hà Nội về Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 3/6/2013 của BCH T.Ư về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Dự buổi làm việc có: Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung; Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Nguyễn Văn Sửu; Phó chủ tich UBND TP Nguyễn Quốc Hùng; Phó chủ tich UBND TP Nguyễn Thế Hùng. Giám đốc Sở TN&MT HN Nguyễn Trọng Đông; Đại diện lãnh đạo, giám đốc các sở, ngành Thành phố có liên quan.

Mở đầu buổi làm việc, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Kinh tế T.Ư Cao Đức Phát nhấn mạnh, đối với nhân loại Thế kỷ 21, không có thách thức nào lớn hơn thách thức về biến đổi khí hậu. Có thể nói, Việt Nam là một trong những nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi tác động của biến đổi khí hậu. Bên cạnh đó, đồng chí Cao Đức Phát khẳng định tài nguyên đất đai là một trong những yếu tố quan trọng để hướng tới phát triển bền vững.     Phó trưởng Ban thường trực Ban kinh tế TW Cao Đức Phát phát biểu tại Hội nghị

Báo cáo về kết quả 05 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 3/6/2013 của BCH T.Ư về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.Thành ủy viên, Giám đốc Sở TN&MT Nguyễn Trọng Đông cho biết, Thành ủy đã chỉ đạo Ban Cán sự Đảng UBND thành phố, Ban Tuyên giáo, Mặt trận Tổ quốc, các cơ quan, đoàn thể, các sở, ngành, quận, huyện và thị xã quán triệt sâu rộng nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết 24 đến toàn thể cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân để tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động, tích cực tham gia các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố.

Để thực hiện các quan điểm, chủ trương của Đảng trong Nghị quyết 24, Thành ủy Hà Nội đã ban hành Nghị quyết về tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn TP Hà Nội đến năm 2020 và các năm tiếp theo, 1 chương trình và 1 kế hoạch triển khai Nghị quyết 24; HĐND thành phố đã ban hành 2 nghị quyết về quy hoạch đê điều và bảo tồn đa dạng sinh học; UBND thành phố đã ban hành 8 quyết định và 10 kế hoạch nhằm thể chế hóa các quan điểm, chủ trương trong nghị quyết.

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 24, TP Hà Nội đã hoàn thành việc nâng cao năng lực dự báo; chủ động phòng, chống thiên tai; ứng phó và thích ứng có hiệu quả với biến đổi khí hậu để giảm nhẹ các thiệt hại do thiên tai gây ra. Triển khai có hiệu quả các hoạt động nâng cao nhận thức, gắn kết lồng ghép các biện pháp ứng phó với biến đổi khí hậu trong các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Giảm mức phát thải khí nhà kính, hoàn thành mục tiêu từ 8 đến 10% trên đơn vị GDP so với năm 2010.                            Đ/c Nguyễn Trọng Đông - Thành ủy viên, Giám đốc Sở TN&MT Hà Nội
               trình bày báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 24 - NQ\TW

Về công tác quản lý tài nguyên, Hà Nội đang tập trung quyết liệt khắc phục tình trạng khai thác cát trái phép, lập Quy hoạch cát, sỏi trên địa bàn TP đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn Thành phố (27 khu vực)...Lập đề án đấu giá quyền khai thác khoáng sản các mỏ cát sông Hồng trên địa bàn TP.

Xác định bảo vệ môi trường là một nhiệm vụ quan trọng, cần thiết, góp phần nâng cao đời sống nhân dân. Hà Nội đã tập trung xử lý ô nhiễm các sông hồ, các làng nghề; đổi mới công tác thu gom rác; thu gom xử lý nước thải sinh hoạt.

Đặc biệt, Thành phố đã tiếp nhận vận hành 10 trạm quan trắc tự động không khí do Tập đoàn Vingroup tài trợ, đưa vào hoạt động ổn định, truyền số liệu 24/24 giờ về Trung tâm truyền nhận, xử lý, quản lý dữ liệu quan trắc môi trường. Hoàn thành xây dựng, đưa vào vận hành Trạm quan trắc môi trường tự động, liên tục nước thải và Trạm quan trắc môi trường di động, tự động không khí tại Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn, huyện Sóc Sơn.

Cùng với đó, Thành phố đã ban hành Kế hoạch số 94/KH-UB về việc triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh thời kỳ 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2050; xây dựng và triển khai đề án "Tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh trên địa bàn thành phố giai đoạn 2014-2020", trong đó đã lồng ghép việc tái cơ cấu theo hướng tăng trưởng xanh.

Đáng chú ý, Hà Nội đã cập nhật kịch bản biến đổi khí hậu theo kết quả kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng mới nhất của Bộ TN&MT ban hành. Tăng cường kiến thức, nâng cao năng lực thích ứng, bảo đảm sinh kế cho người dân những vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu, vùng thường xuyên bị tác động của thiên tai. Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ mới thích ứng với biến đổi khí hậu trong xây dựng đô thị, phát triển, sử dụng năng lượng, giao thông, vật liệu xây dựng, thoát nước...

Bên cạnh đó, thành phố đã quản lý chặt chẽ vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nước ngầm; hạn chế ô nhiễm chất lượng nguồn nước mặt, khai thác hợp lý để phục vụ cấp nước sạch. Hoàn thành quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản; lập bản đồ trữ lượng khoáng sản trên địa bàn thành phố.
                                                    Quang cảnh Hội nghị

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết 24, TP Hà Nội đề xuất với Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng hoàn thiện, đồng bộ các cơ chế, chính sách và các văn bản pháp luật về ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; bổ sung các quy định quản lý kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp và làng nghề.

Thành phố Hà Nội cũng đề nghị Chính phủ và các bộ, ngành liên quan ban hành chính sách cụ thể để khuyến khích các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hỗ trợ giải quyết các vấn đề ô nhiễm môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu phục vụ cho mục tiêu phát triển bền vững; xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường, khuyến khích doanh nghiệp sản xuất sạch hơn, tiết kiệm năng lượng, phát triển mô hình sản xuất các sản phẩm thân thiện với môi trường. 

Thành phố Hà Nội đề xuất Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, phân cấp hơn nữa cho các địa phương và ban hành các cơ chế, chính sách mở, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tiếp cận với công nghệ mới và các nguồn vốn vay ưu đãi để xử lý ô nhiễm. Tiếp tục hỗ trợ kinh phí, chuyển giao công nghệ, kỹ thuật xử lý môi trường cho các tỉnh, thành phố để thực hiện dự án về thích ứng với biến đổi khí hậu, xử lý chất thải và khắc phục triệt để ô nhiễm môi trường tại các cơ sở gây ô nhiễm nghiêm trọng. 

Bên cạnh đó, thành phố Hà Nội cũng kiến nghị Chính phủ và Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành tiêu chí xác định cơ sở gây ô nhiễm môi trường đối với cơ sở nhỏ lẻ hoạt động trong khu dân cư để phù hợp với thực tế; hướng dẫn xây dựng trung tâm tích hợp, xử lý thông tin, dữ liệu và điều hành mạng lưới quan trắc môi trường cấp tỉnh, phù hợp với mạng lưới quốc gia và các quy chuẩn môi trường hiện hành./.
                                                                                                         Anh Minh

 

Tin bài liên quan