ATLAS MỘT SỐ LOÀI SINH VẬT NGOẠI LAI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Thứ hai, ngày 10 tháng 12 năm 2018

BÈO TÂY 

------ 

CÁ ĂN MUỖI  

------ 

CÁ CHIM TRẮNG TOÀN THÂN  

------ 

CÁ RÔ PHI ĐEN   

------- 

CÁ TRÊ PHI  

------- 

CÁ TRÔI NAM MỸ  

------- 

CÁ TỲ BÀ 

------ 

CÁ TỲ BÀ LỚN

------ 

CÂY CỨT LỢN

------ 

CÂY MAI DƯƠNG  

------ 

CÂY NGŨ SẮC

------ 

CỎ LÀO  

-------- 

CÚC LIÊN CHI  

------- 

KEO GIẬU  

------- 

NẤM GÂY BỆNH THỐI RỄ

---------   

ỐC BƯƠU VÀNG     

---------  

ỐC BƯƠU VÀNG MIỆNG TRÒN   

------- 

ỐC SÊN CHÂU PHI

------- 

RÙA TAI ĐỎ

------ 

TRINH NỮ MÓC 

------ 

VIRÚT GÂY BỆNH CHÙN NGỌN CHUỐI

------- 

BỌ CÁNH CỨNG  

-------- 

CÂY CÒNG 

-------- 

CHUA ME ĐẤT  

------ 

CỎ TRANH

----- 

MÙI CUA  

------ 

SẮN DÂY RỪNG  

------ 

SÂU RÓM THÔNG

-------- 

CÂY CÚC BÒ   

------ 

CÂY LÀO ĐỎ

 

Tin bài liên quan