Phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp Thăng Long, tỷ lệ 1/2000 tại huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

21/12/2018
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

Ngày 17/12/2018, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Hùng ký ban hành Quyết định số 6827/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp Thăng Long, tỷ lệ 1/2000 tại huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.
Theo Quyết định, khu đất đề xuất điều chỉnh cục bộ có phía Bắc và phía Đông giáp lô đất Trạm xăng dầu, Trạm xử lý nước sạch; phía Nam giáp đường giao thông nội bộ của khu công nghiệp; phía Tây giáp khu đất cây xanh. Với quy mô Tổng diện tích khu vực nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch khoảng 1,24ha. Khu đất có chức năng là đất bãi đỗ xe nay điều chỉnh thành các chức năng đất công nghiệp, kho hàng hóa. 
Giao Chủ tịch UBND huyện Đông Anh chủ trì, phối hợp với Sở Quy hoạch Kiến trúc, Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức công bố công khai điều chỉnh cục bộ quy hoạch theo quy định; chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát xây dựng theo quy hoạch và xử lý các trường hợp xây dựng sai quy hoạch theo thẩm quyền và quy định của pháp luật./.
 
Theo thudo.gov.vn 20/12/2018