Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội: Đơn vị xuất sắc toàn diện dẫn đầu khối các cơ quan Thành phố về công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2018

28/12/2018
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

Sáng 28/12, tại Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, đoàn TNCS HCM khối các cơ quan Thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2018, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019; Hội thi tiểu phẩm tuyên truyền “ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Đức Thành - Phó bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Thành phố HN; Phạm Thị Nguyên Hạnh - UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố Hà Nội; Nguyễn Đức Tiến - Phó bí thư Thành đoàn Hà Nội; Lê Tuấn Định - Phó giám đốc Sở TN&MT HN; Đại diện lãnh đạo các cơ quan thuộc Thành phố; Các cụm thi đua; Các đồng chí đoàn viên cơ sở đoàn trực thuộc đoàn khối các cơ quan Thành phố.
              Đoàn thanh niên cơ quan Sở TN&MT vinh dự được nhận cờ thi đua 
                  đơn vị xuất sắc toàn diện dẫn đầu khối các cơ quan Thành phố
                         về công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2018

Trong năm 2018 công tác tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên thanh niên được chú trọng triển khai đồng bộ với nhiều hình thức, nội dung, mô hình và cách làm sáng tạo. Đoàn thanh niên cơ quan đã bám sát vào nhiệm vụ chuyên môn và tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị để tổ chức quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng, Đoàn các cấp tới các đoàn viên thanh niên. Đoàn Khối đã chỉ đạo và triển khai các hoạt động có điểm nhấn và chiều sâu, gắn với nhiệm vụ chuyên môn, góp phần lan tỏa tinh thần đổi mới, sáng tạo trong đoàn viên, thanh niên. Nhiều hoạt động được đoàn thanh niên tổ chức với quy mô lớn, tạo hiệu ứng xã hội rộng rãi, thu hút được sự quan tâm, đồng hành của nhiều lực lượng trong xã hội; nhiều nội dung thi đua đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Vị trí, uy tín của tổ chức Đoàn ngày càng được khẳng định; nhiều tập thể có mô hình hay, cách làm sáng tạo, tạo môi trường để đoàn viên rèn luyện, cống hiến, trưởng thành; hàng trăm lượt tập thể, cá nhân đoàn viên lập thành tích xuất sắc trong học tập, công tác được các cấp, các ngành khen thưởng.

Công tác tuyên truyền, phổ biến các nghị quyết, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, Thành phố có nhiều hình thức sáng tạo. Nội dung học tập thiết thực, hiệu quả, phương thức được đổi mới, ngày càng gần gũi và tiếp cận với đông đảo đoàn viên, thanh niên thông qua ứng dụng công nghệ thông tin và sử dụng các phương tiện truyền thông mới.

Bên cạnh đó, công tác giáo dục truyền thống, đạo đức lối sống cho đoàn viên luôn được Đoàn thanh niên cơ quan tham mưu với chính quyền và các chi đoàn đặc biệt quan tâm, triển khai có hiệu quả nhằm phát huy tinh thần xung kích của Đoàn thanh niên, góp phần xây dựng Thủ đô văn minh - xanh - sạch - đẹp.

Công tác giáo dục tư tưởng chính trị, bồi đắp lý tưởng cách mạng được quan tâm thường xuyên. Đoàn Khối đã tổ chức nhiều diễn đàn giúp đoàn viên, thanh niên nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, thảo luận, chia sẻ các phương thức giáo dục hiệu quả, phù hợp trong giai đoạn hiện nay. Bồi dưỡng kỹ năng, cách ứng xử với thông tin đa chiều; khơi dậy ý thức đấu tranh, phản bác các thông tin xấu, độc, sai trái, đặc biệt là thông tin trên mạng xã hội.        Tiểu phẩm tuyên truyền " Người VN ưu tiên dùng hàng VN" của các cụm thi đua

Năm 2019, Ban Chấp hành Đoàn Khối các cơ quan Thành phố Hà Nội sẽ triển khai chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên với chủ đề “Thanh niên tình nguyện” với các nhiệm vụ trọng tâm: Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tổ chức các hoạt động nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; xây dựng hình ảnh Thủ đô văn minh - lịch sự. Triển khai các hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp…

Cùng với đó, tiếp tục tổ chức sâu rộng phong trào thanh niên tình nguyện; đổi mới phương thức tổ chức các hoạt động tình nguyện; gắn hoạt động tình nguyện với chuyển giao khoa học công nghệ; thực hiện các công trình, phần việc cụ thể, hiệu quả gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Nâng cao chất lượng cán bộ Đoàn, chất lượng đoàn cơ sở và chi đoàn cơ sở. Đổi mới, duy trì chất lượng sinh hoạt của chi đoàn; nhân rộng các mô hình hoạt động chi đoàn hiệu quả. Tập trung công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đoàn, nhất là bí thư chi đoàn. Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát các cấp.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Thành - Phó bí thư Đảng ủy khối các cơ quan thành phố ghi nhận những đóng góp và các kết quả đã đạt được trong công tác đoàn và phong trào thanh niên của đoàn khối các cơ quan Thành phố năm 2018. Mong muốn năm 2019, BCH Đoàn Thanh niên khối các cơ quan Thành phố và các chi đoàn trực thuộc tiếp tục đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm cao để hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đã đặt ra. Bí thư Đoàn khối các cơ quan TP chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn thanh niên Sở TN&MT

Với những kết quả đã đạt được trong công tác Đoàn thanh niên cơ quan năm 2018, tại Hội nghị, đoàn thanh niên cơ quan Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã vinh dự được nhận cờ thi đua đơn vị xuất sắc toàn diện dẫn đầu khối các cơ quan Thành phố về công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2018 của Đoàn khối các cơ quan thành phố Hà Nội trao tặng. Đây là ghi nhận của đoàn khối các cơ quan Thành phố đối với công tác đoàn và phong trào thanh niên của Sở. Là niềm tự hào của toàn thể lãnh đạo, cán bộ, đoàn viên Sở Tài nguyên và Môi trường, tiếp tục phấn đấu, phát huy trong năm 2019, quyết tâm đưa công tác đoàn và phong trào thanh niên của Sở luôn là đơn vị dẫn đầu trong khối các cơ quan Thành phố./.
                                                                                                             Anh Minh