Danh sách Chủ đầu tư đã thế chấp tại Dự án tòa nhà hỗn hợp thương mại và nhà ở chung cư Tecco, tại ô đất HH, khu đấu giá quyền sử dụng đất, xã Ngũ Hiệp và xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội

14/01/2019
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết