Lập ban quản lý chương trình cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 

Thứ năm, ngày 25 tháng 07 năm 2013

Tại Công văn số 5194/UBND-NNNT, UBND TP Hà Nội đã cho phép thành lập Ban Quản lý dự án Chương trình cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn dựa trên kết quả tại 8 tỉnh Đồng bằng sông Hồng.

Công văn nêu rõ, các dự án thuộc Chương trình cấp nước và vệ sinh môi trường nông thôn dựa trên kết quả tại 8 tỉnh đồng bằng sông Hồng thuộc địa bàn thành phố, UBND TP đã ban hành các quyết định cho phép chuẩn bị đầu tư.

Theo đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cơ quan được giao là đầu mối, chủ đầu tư và trực tiếp quản lý, điều hành thực hiện, đồng thời chủ trì, phối hợp với các sở: Y tế, Giáo dục và Đào tạo căn cứ vào quy định thành lập Ban Quản lý các dự án thuộc chương trình trên.

Bên cạnh đó, nghiên cứu về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý chương trình, dự án ODA và phê duyệt sổ tay hướng dẫn thực hiện Chương trình cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn dựa trên kết quả tại 8 tỉnh đồng bằng sông Hồng vay vốn Ngân hàng Thế giới... Đồng thời, có trách nhiệm thực hiện các quy định liên quan về quản lý nguồn hỗ trợ phát triển chính thức và của nhà tài trợ.

Cũng liên quan đến những nội dung trên, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Huy Tưởng đã giao Sở Tài chính phối hợp với cơ quan liên quan nghiên cứu nội dung trong các công văn của Bộ Tài chính. Qua đó, tham mưu, báo cáo UBND TP ký hợp đồng cho vay lại Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn dựa trên kết quả 8 tỉnh đồng bằng sông Hồng.

Thảo Linh ,(http://ktdt.com.vn)

 

Tin bài liên quan