Chấn chỉnh các tồn tại, yếu kém trong công tác cấp sổ đỏ 

Thứ ba, ngày 30 tháng 07 năm 2013
Ngày 23/7, UBND TP Hà Nội thông báo về việc thực hiện kết luận của Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Mạnh Hiển đối với công tác quản lý đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở (sổ đỏ) trên địa bàn TP Hà Nội.
Theo đó, TP giao Sở TN&MT Hà Nội, các sở, ngành liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã chấn chỉnh các tồn tại, yếu kém trong quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn. Các quận, huyện, thị xã phải xác định nhiệm vụ chính trị, trọng tâm trong năm 2013, do đó, phải huy động cả hệ thống chính trị tham gia, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để người dân đăng ký, kê khai cấp sổ đỏ. Đồng thời, tăng cường giao ban thường xuyên, nhất là với những huyện có tỷ lệ cấp sổ đỏ còn thấp; tạo chuyển biến mạnh mẽ tích cực đối với công tác cấp sổ đỏ trên địa bàn.
 
TP giao Sở TN&MT Hà Nội tiếp tục rà soát, giảm bớt, rút ngắn các thủ tục hành chính trong công tác cấp sổ đỏ, nhất là việc cấp sổ đỏ cho người mua nhà tại các dự án phát triển nhà ở. Các sở, ngành liên quan rà soát các dự án phát triển nhà đang có vướng mắc để xử lý dứt điểm. Trường hợp vi phạm lỗi của chủ đầu tư mà người mua nhà đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính, phải xem xét làm các thủ tục cấp sổ đỏ đảm bảo quyền lợi cho người mua nhà. Đồng thời, phải có chế tài xử lý trách nhiệm của chủ đầu tư. Các sở, ngành báo cáo, đề xuất UBND TP trước ngày 31/7.
 
Hồng Thái ,(24/07/2013,http://ktdt.com.vn)

 

Tin bài liên quan