THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC 

Thứ sáu, ngày 14 tháng 03 năm 2014
Căn cứ Quyết định số 7636/QĐ-UBND ngày 17/12/2013 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội năm 2013;
Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội thông báo về việc tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị thuộc Sở theo Kế hoạch số 6372/KH-STNMT ngày 19/11/2013 của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, như sau:
1. Văn phòng Đăng ký đất đai, địa chỉ số 10 Đặng Dung, phường Quán Thánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Tuyển 06 chỉ tiêu, cụ thể:
- 01 Kế toán viên  trình độ Đại học ngành Kế toán;
- 01 Chuyên viên trình độ Đại học ngành Thư viên;
- 02 Địa chính viên trình độ Đại học ngành Địa chính;
- 01 Địa chính viên trình độ Đại học ngành Quản lý đất đai;
- 01 Chuyên viên trình độ Đại học ngành Tiếng Anh.
2.  Quỹ Bảo vệ môi trường Hà Nội, địa chỉ số 17 Trung Yên 3, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Tuyển 18 chỉ tiêu, cụ thể:
- 01 Chuyên viên trình độ Đại học ngành Quản trị Kinh doanh;
- 01 Kỹ sư cao đẳng trình độ Cao đẳng ngành Công nghệ thông tin;
- 01 Chuyên viên trình độ Đại học ngành Công nghệ môi trường;
- 01 Chuyên viên trình độ Đại học ngành Công nghệ sinh học;
- 02 Chuyên viên trình độ Đại học ngành Kế toán;
- 01 Chuyên viên trình độ Đại học ngành Quản lý đất đai;
- 03 Chuyên viên trình độ Đại học ngành Tài chính Ngân hàng;
- 01 Kế toán viên trình độ Đại học ngành Tài chính Ngân hàng;
- 01 Kế toán viên cao đẳng trình độ Cao đẳng ngành Tài chính Ngân hàng;
- 02 Kế toán viên trình độ Đại học ngành Kế toán;
- 01 Chuyên viên trình độ Đại học ngành khoa học môi trường;
- 01 Chuyên viên trình độ Đại học ngành Quản lý Đất đai;
- 01 Kỹ sư trình độ Đại học ngành Công nghệ môi trường;
- 01 Chuyên viên trình độ Đại học ngành Kinh tế đối ngoại.
3. Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, địa chỉ số 1 Nguyễn Du, thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội. Tuyển 13 chỉ tiêu cụ thể:
- 02 Trắc địa bản đồ viên trình độ Đại học ngành Trắc địa;
- 01 Trắc địa bản đồ viên trình độ Đại học ngành Trắc địa mỏ - công trình;
- 03 Trắc địa bản đồ viên trung cấp trình độ Trung cấp ngành Trắc địa;
- 03 Địa chính viên trung cấp trình độ Trung cấp ngành Quản lý đất đai;
- 01 Địa chính viên trình độ Đại học ngành Địa chính;
- 01 Địa chính viên trình độ Đại học ngành Quản lý đất đai.
- 01 Quan trắc viên tài nguyên môi trường trình độ Đại học ngành Khoa học môi trường
- 01 Kế toán viên cao đẳng trình độ Cao đẳng ngành Kế toán.
4. Trung tâm giao dịch đất đai và phát triển quỹ đất Hà Nội, địa chỉ Tầng 1, Nhà N2D Khu Trung Hòa - Nhân Chính, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Tuyển 06 chỉ tiêu cụ thể:
- 01 Kế toán viên trình độ Đại học ngành Kế toán
- 01 Chuyên viên trình độ Đại học ngành Kinh tế;
- 01 Kỹ sư trình độ Đại học ngành Công nghệ thông tin;
- 01 Địa chính viên trình độ Đại học ngành Quản lý đất đai;
- 01 Kỹ thuật viên trình độ Trung cấp ngành Khảo sát địa hình;
- 01 Trắc địa bản đồ viên cao đẳng trình độ Cao đẳng ngành Trắc địa.
5. Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên Môi trường Hà Nội, địa chỉ tại Tầng 5, số 18 Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Tuyển 12 chỉ tiêu cụ thể:
- 01 Kế toán viên trung cấp trình độ Trung cấp ngành Kinh tế doanh nghiệp;
- 01 Chuyên viên trình độ Đại học ngành Thông tin thư viện;
- 01 Lưu trữ viên trình độ Đại học ngành Lưu trữ học và Quản trị văn phòng;
- 01 Chuyên viên trình độ Đại học ngành Địa chính;
- 01 Kỹ sư trình độ Đại học ngành Tin kinh tế;
- 01 Chuyên viên trình độ Đại học ngành Quản lý đất đai;
- 02 Kỹ sư trình độ Đại học ngành Điện tử viễn thông;
- 01 Kỹ sư trình độ Đại học ngành Công nghệ thông tin;
- 01 Kỹ sư trình độ Đại học ngành Công nghệ thông tin-tin học;
- 01 Kỹ sư trình độ Đại học ngành Công nghệ tự động;
- 01 Chuyên viên trình độ Đại học ngành Thổ nhưỡng.
* Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 14 tháng 3 năm 2014 đến ngày 11 tháng 4 năm 2014 (Trong giờ hành chính).
*  Địa điểm nộp hồ sơ tại Trụ sở các đơn vị có kế hoạch tuyển dụng trên
 

 

Tin bài liên quan