THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

25/09/2018
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết


THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI KHU CHỒI NGOÀI, THÔN ĐỒNG VINH; AO LÀNG, THÔN HẠ; RÃNH M, THÔI BỐI KHÊ; CẠNH TRƯỜNG MẦM NON, THÔN NGỌ, XÃ CHUYÊN MỸ; GIÁP TRƯỜNG MẦM NON THAO NỘI (RÃNH NỘI CHÙA), THÔN THAO NỘI, XÃ SƠN HÀ, HUYỆN PHÚ XUYÊN, TP HÀ NỘI   .

--------

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT (ĐỂ XÂY DỰNG NHÀ Ở CHO HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN) ĐỐI VỚI  08 THỬA ĐẤT THUỘC Ô ĐẤT TT3 KHU NHÀ Ở VÀ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG TẠI PHƯỜNG CỔ NHUẾ 2, QUẬN BẮC TỪ LIÊM, HÀ NỘI

---------

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NHỎ LẺ, XEN KẸT ĐỂ XÂY DỰNG NHÀ Ở TẠI ĐIỂM X1, THÔN LỖ KHÊ, XÃ LIÊN HÀ, HUYỆN ĐÔNG ANH, TP HÀ NỘI

----------

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NHỎ LẺ, XEN KẸT ĐỂ XÂY DỰNG NHÀ Ở TẠI ĐIỂM X2, THÔN HƯƠNG TRẦM, XÃ THỤY LÂM, HUYỆN ĐÔNG ANH, TP HÀ NỘI

---------

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN THUÊ ĐẤT SỬ DỤNG VÀO MỤC ĐÍCH SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP THUỘC QUỸ ĐẤT CÔNG DO UBND CÁC  XÃ QUẢN LÝ (ĐỢT 4) THUỘC HUYỆN GIA LÂM, TP HÀ NỘI

--------

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CỦA 08 THỬA ĐẤT THUỘC Ô ĐẤT TT3 KHU NHÀ Ở VÀ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG TẠI PHƯỜNG CỔ NHUẾ 2, QUẬN BẮC TỪ LIÊM, TP HÀ NỘI

---------

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI KHU ĐỒNG DÀI DƯỚI, THÔN ĐỒNG LẠC, XÃ MINH TÂN; KHU AO ÔNG TUNG, KHU AO ÔNG CHIẾN, THÔN THƯỢNG, XÃ VÂN TỪ; KHU AO BÀ HOÀ, THÔN PHONG TRIỀU, XÃ NAM TRIỀU; HUYỆN PHÚ XUYÊN, TP HÀ NỘI

-----

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI KHU ĐƯỜNG CÁI, THÔN THƯỜNG LIỄU; KHU VĂN PHÒNG, THÔN GIA PHÚ; KHU ĐINH HÀN PHÍA BẮC; THÔN LỄ NHUẾ; KHU ĐÌA TRÂU; KHU GIÕNG CON LỠM, THÔN ĐỒNG CẢ; KHU CÁNH VƯỜN, THÔN GIA PHÚ; KHU ĐỐNG DỨA, THÔN ĐẠI NGHIỆP, XÃ TÂN DÂN HUYỆN PHÚ XUYÊN, TP HÀ NỘI  .

--------

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI CÁC Ô ĐẤT CT-01, CT-02, CX-04 THUỘC DỰ ÁN  GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG KHU ĐẤT ĐỂ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT HAI BÊN TUYẾN ĐƯỜNG TRỤC TÂY THĂNG LONG (VỊ TRÍ ĐG 6B) QUẬN BẮC TỪ LIÊM, TP HÀ NỘI

----------

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI CÁC XÃ HOA SƠN; QUẢNG PHÚ CẦU; TRƯỜNG THỊNH; LIÊN BẠT; PHƯƠNG TÚ, TẢO DƯƠNG VĂN; ĐỘI BÌNH; KIM ĐƯỜNG; ĐÔNG LÔ, HUYỆN ỨNG HÒA, TP HÀ NỘI     .

------------

THÔNG BÁO THAY ĐỔI THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ CHO THUÊ QSD ĐẤT (THỜI HẠN 50 NĂM, TRẢ TIỀN MỘT LẦN CHO CẢ THỜI GIAN THUÊ) ĐỐI VỚI CÁC THỬA ĐẤT THUỘC CÁC Ô ĐẤT XN-05, XN-07, XN-08 TẠI CỤM CÔNG NGHIỆP VÂN HÀ, HUYỆN ĐÔNG ANH, HÀ NỘI

----------

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI KHU ĐỒNG NGÀ, XÃ HƯƠNG NGẢI, HUYỆN THẠCH THẤT, TP HÀ NỘI

----------- 

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TAI KHU TÁI ĐỊNH CƯ PHỤC VỤ GPMB DỰ ÁN XÂY DỰNG CẦU VĨNH THỊNH VÀ MỘT SỐ DỰ ÁN CÓ THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN XÃ ĐƯỜNG LÂM, THỊ  XÃ SƠN TÂY, TP HÀ NỘI (ĐỢT 1)

-----------

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở KHU CỬA HÀNG LƯƠNG THỰC XUÂN KHANH, PHƯỜNG XUÂN KHANH, THỊ XÃ SƠN TÂY, TP HÀ NỘI

----------

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI XÃ MINH KHAI, VỊ TRÍ X3, HUYỆN HOÀI ĐỨC, TP HÀ NỘI

-----------

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI: KHU ĐG 03 THỊ TRẤN QUỐC OAI, HUYỆN QUỐC OAI, TP HÀ NỘI

-----------

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ CHO THUÊ QSD ĐẤT (THỜI HẠN 50 NĂM, TRẢ TIỀN MỘT LẦN CHO CẢ THỜI GIAN THUÊ ĐỐI VỚI CÁC THỬA ĐẤT THUỘC CÁC Ô ĐẤT XN-05, XN-07, XN-08 TẠI CỤM CÔNG NGHIỆP VÂN HÀ, HUYỆN ĐÔNG ANH, HÀ NỘI    .

-------

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CỦA 04 THỬA ĐẤT TẠI KHU ĐẤT XEN KẸT, NHỎ TẠI PHƯỜNG PHÚC DIỄN, QUẬN BẮC TỪ LIÊM, TP HÀ NỘI    .
---------

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI KHU TÁI ĐỊNH CƯ THÔN BẮC HẠ, XÃ QUANG TIẾN, HUYỆN SÓC SƠN

---------

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI KHU ĐẤT KÝ HIỆU ĐG1, PHƯỜNG PHƯƠNG CANH, QUẬN NAM TỪ LIÊM, TP HÀ NỘI

----------

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI CÁC THỬA ĐẤT TẠI KHU ĐƯỜNG CHỢ DƯỚI 2, THÔN MY HẠ, XÃ THANH MAI, HUYỆN THANH OAI, TP HÀ NỘI

--------

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI: KHU ĐG 03 THỊ TRẤN QUỐC OAI, HUYỆN QUỐC OAI, TP HÀ NỘI

----------

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI CÁC THỬA ĐẤT TẠI KHU RẶNG SẮN, THÔN CAO XÁ, XÃ CAO DƯƠNG, HUYỆN THANH OAI, TP HÀ NỘI

-----------

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI CÁC THỬA ĐẤT TẠI KHU MỘC DƯỚI, THÔN CHÂU MAI, XÃ LIÊN CHÂU, HUYỆN THANH OAI, TP HÀ NỘI

----------

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI CÁC THỬA ĐẤT TẠI KHU ĐA ĐỐNG, THÔN SINH LIÊN, XÃ BÌNH MINH, HUYỆN THANH OAI, TP HÀ NỘI

---------

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI CÁC THỬA ĐẤT TẠI KHU ĐIẾM TỔNG, THÔN QUẾ SƠN, XÃ TÂN ƯỚC, HUYỆN THANH OAI, TP HÀ NỘI

---------

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐÁT NHỎ, KẸT KHU ĐẤT X3 THÔN YÊN THƯỜNG, XÃ YÊN THƯỜNG, HUYỆN GIA LÂM, TP HÀ NỘI


-----------

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NHỎ LẺ, XEN KẸT ĐỂ XÂY DỰNG NHÀ Ở TẠI THÔN PHÚC HẬU 1, XÃ DỤC TÚ, HUYỆN ĐÔNG ANH, TP HÀ NỘI   .
--------THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NHỎ LẺ, XEN KẸT ĐỂ XÂY DỰNG NHÀ Ở TẠI ĐIỂM X3, THÔN XUÂN NỘN, XÃ XUÂN NỘN, HUYỆN ĐÔNG ANH, TP HÀ NỘI     .
----------


THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NHỎ LẺ, XEN KẸT ĐỂ XÂY DỰNG NHÀ Ở TẠI ĐIỂM X1, THÔN ĐẠI ĐỒNG, XÃ ĐẠI MẠCH, HUYỆN ĐÔNG ANH, TP HÀ NỘI  .

------------


THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NHỎ LẺ, XEN KẸT ĐỂ XÂY DỰNG NHÀ Ở TẠI THÔN SÁP MAI, XÃ VÕNG LA, HUYỆN ĐÔNG ANH, TP HÀ NỘI  .

------------


VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH SỐ LƯỢNG THỬA ĐẤT ĐƯA RA BÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI KHU ĐẤU GIÁ XÃ DỊ NẬU, HUYỆN THẠCH THẤT (ĐỢT 2) TP HÀ NỘI   .

----------


THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI CÁC LÔ ĐẤT TRONG Ô ĐẤT V-E5-TT3 THUỘC DỰ ÁN XÂY DỰNG HTKT KHU ĐẤT XÂY DỰNG NHÀ Ở ĐỂ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI XÃ NGUYÊN KHÊ, HUYỆN ĐÔNG ANH, TP HÀ NỘI     .

----------


THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI CÁC LÔ ĐẤT TRONG Ô ĐẤT I-A3-TT1 THUỘC DỰ ÁN XÂY DỰNG HTKT KHU ĐẤT XÂY DỰNG NHÀ Ở ĐỂ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI XÃ NGUYÊN KHÊ, HUYỆN ĐÔNG ANH, TP HÀ NỘI       .

----------- 

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở KHU CAO CỬA VẠN, THÔN MIÊNG THƯỢNG, XÃ HOA SƠN; KHU SAU CHÙA THÔN ĐỒNG VŨ, KHU HỒNG SAU, THÔN HOẠ ĐỒNG, XÃ TRƯỜNG THỊNH; KHU AO LÒ VÔI, THÔN BẶT NGÕ, KHU AO ÔNG TIÊU, THÔN VŨ NGOẠI, XÃ LIÊN BẠT; KHU AO TRUNG LÀNG, THÔN VĂN CAO, XÃ TẢO DƯƠNG VĂN; KHU XỨ ĐỒNG XĂNG, THÔN TRIỀU KHÚC, XÃ ĐỘI BÌNH; KHU ÁNG, THÔN MÃN XOAN, XÃ KIM ĐƯỜNG, HUYỆN ỨNG HOÀ, TP HÀ NỘI    .
--------- 

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI CÁC XÃ: LÊ LỢI, TÂN MINH, THẮNG LỢI, TIỀN PHONG VÀ VẠN ĐIỂM, HUYỆN THƯỜNG TÍN, TP HÀ NỘI     .

--------


THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI THỊ TRẤN THƯỜNG TÍN, HUYỆN THƯỜNG TÍN, TP HÀ NỘI      .

--------


THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT KHU X2, THÔN VÀNG, XÃ CỔ BI, HUYỆN GIA LÂM, TP HÀ NỘI     .

-
--------- 


THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT KHU X1, THÔN VÀNG, XÃ CỔ BI, HUYỆN GIA LÂM, TP HÀ NỘI    .

---------- 

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT KHU X3 KHU HỒ VOI, XÃ CỔ BI, HUYỆN GIA LÂM, TP HÀ NỘI   .
--------- 

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI: KHU ĐG 11/2017 THÔN THUỴ KHUÊ, XÃ SÀI SƠN, HUYỆN QUỐC OAI, TP HÀ NỘI   . 

---------

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NHỎ, KẸT XÃ KIM LAN, HUYỆN GIA LÂM, TP HÀ NỘI        .

------

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NHỎ, KẸT KHU ĐẤT X3, THÔN YÊN THƯỜNG, XÃ YÊN THƯỜNG, HUYỆN GIA LÂM, TP HÀ NỘI    . 

--------- 

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN THUÊ ĐẤT ĐỐI VỚI CÁC THỬA ĐẤT TẠI XÃ ĐẶNG XÁ, HUYỆN GIA LÂM, TP HÀ NỘI    .

---------

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI CÁC XÃ, THỊ TRẤN: XÃ MINH KHAI – VỊ TRÍ X3 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HOÀI ĐỨC, TP HÀ NỘI      .

--------- 

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NHỎ LẺ, XEN KẸT ĐỂ XÂY DỰNG NHÀ Ở TẠI ĐIỂM X2, THÔN ĐOÀI, XÃ KIM NỖ, HUYỆN ĐÔNG ANH, TP HÀ NỘI      .

--------- 

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở ĐỐI VỚI 117 THỬA ĐẤT TẠI CÁC NHÓM 1,2,3 KHU ĐẤU GIÁ PHÚ LƯƠNG 2, PHƯỜNG PHÚ LƯƠNG; 04 THỬA KHU ĐẤU GIÁ NGÕ CỔNG, 01 THỬA KHU GIÃN DÂN ĐA SỸ, PHƯỜNG KIẾN HƯNG VÀ 01 THỬA KHU TĐC LK19a, LK19b, X7, P, PHƯỜNG DƯƠNG NỘI, QUẬN HÀ ĐÔNG, TP HÀ NỘI      .
-------- 

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI MỘT SỐ KHU ĐẤT TẠI CÁC XÃ: TIẾN THẮNG, TỰ LẬP, HUYỆN MÊ LINH, TP HÀ NỘI     . 
---------


THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI KHU TÁI ĐỊNH CƯ THÔN BẠCH TRỮ, XÃ TIẾN THẮNG VÀ KHU TÁI ĐỊNH CƯ THÔN VĂN LÔI, XÃ TAM ĐỒNG, HUYỆN MÊ LINH, TP HÀ NỘI   .

------- 

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI TỔ 1, THỊ TRẤN SÓC SƠN, HUYỆN SÓC SƠN, TP HÀ NỘI (ĐỢT 3)

---------

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở KHU VẠN ĐƯỢC 1, THÔN CỔ TRAI, XÃ ĐẠI XUYÊN; KHU ĐỒNG XÉP NGOÀI, THÔN PHÚ ĐÔI, XÃ ĐẠI THẮNG, HUYỆN PHÚ XUYÊN, TP HÀ NỘI

------------

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở NHÓM 1,2,3 KHU ĐẤU GIÁ ĐỒNG BO, ĐỒNG CHÚC, CỬA CẦU, ĐỒNG MEN (KHU B) PHƯỜNG PHÚ LƯƠNG, QUẬN HÀ ĐÔNG, TP HÀ NỘI

----------

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI DỰ ÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở KHU GỐC ĐA – GÒ MÓC, THÔN TÂN PHONG 2, XÃ PHONG VÂN, HUYỆN BA VÌ, TP HÀ NỘI

--------

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI DỰ ÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở KHU GÒ THÀNH, XÓM TẢ, THÔN PHÚ HỮU, XÃ PHÚ SƠN, HUYỆN BA VÌ, TP HÀ NỘI

---------

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI KHU VỆ LĂNG – CÂY SUNG, XÃ SONG PHƯỢNG,  HUYỆN ĐAN PHƯỢNG, TP HÀ NỘI

---------

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI KHU AO ÔNG HIẾN, THÔN DUYÊN TRANG, XÃ HỒNG THÁI; KHU AO ĐƯỜNG QUÂN SỰ, THÔN TƯ CAN, XÃ CHÂU CAN, HUYỆN PHÚ XUYÊN, TP HÀ NỘI

-------- 

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI KHU ĐẦM LÍNH, THÔN TÂN THỊNH, XÃ THƯỢNG MỖ, HUYỆN ĐAN PHƯỢNG, TP HÀ NỘI

----------

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở KHU ĐỒNG PHUNG, XÃ HẠ MỖ, HUYỆN ĐAN PHƯỢNG, TP HÀ NỘI

--------

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI KHU ĐG 04, THỊ TRẤN QUỐC OAI, HUYỆN QUỐC OAI, TP HÀ NỘI

-------

THÔNG BÁO VỀ VIỆC HOÃN TỔ CHỨC CUỘC ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI KHU TÁI ĐỊNH CƯ THÔN BẮC HẠ, XÃ QUANG TIẾN, HUYỆN SÓC SƠN, TP HÀ NỘI

----------

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở ĐỐI VỚI 03 THỬA ĐẤT TẠI Xà HƯƠNG SƠN HUYỆN MỸ ĐỨC, TP HÀ NỘI

-----------

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỘT SỐ NỘI DUNG TẠI THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI XÃ DỊ NẬU, HUYỆN THẠCH THẤT, TP HÀ NỘI (ĐỢT 2)

----------

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở KHU ĐỒNG PHUNG, XÃ HẠ MỖ, HUYỆN ĐAN PHƯỢNG, TP HÀ NỘI

---------

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở KHU AO ÔNG TIÊU THÔN VŨ NGOẠI XÃ LIÊN BẠT KHU XỨ ĐỒNG DÀI I, XÃ HÒA XÁ; KHU AO TRUNG LÀNG THÔN VĂN CAO, XÃ TẢO DƯƠNG VĂN; KHU XỨ ĐỒNG XĂNG THÔN TRIỀU KHÚC, XÃ ĐỘI BÌNH VÀ THÔN ĐÀO XÁ, XÃ ĐÔNG LỖ, HUYỆN ỨNG HÒA, TP HÀ NỘI

-------

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI CÁC XÃ: THẮNG LỢI, TÂN MINH VÀ TIỀN PHONG HUYỆN THƯỜNG TÍN, TP HÀ NỘI

---------

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỘT SỐ NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ NHÀ Ở THẤP TẦNG TẠI KHU LÒ GẠCH (GIAI ĐOẠN II), XÃ CỰ KHÊ, HUYỆN THANH OAI, TP HÀ NỘI

------------

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI CÁC THỬA ĐẤT TẠI KHU ĐA ĐỐNG, THÔN SINH LIÊN, XÃ BÌNH MINH, HUYỆN THANH OAI, TP HÀ NỘI

----------

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI CÁC THỬA ĐẤT TẠI KHU MỘC DƯỚI, THÔN CHÂU MAI, XÃ LIÊN CHÂU, HUYỆN THANH OAI, TP HÀ NỘI

---------

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI CÁC THỬA ĐẤT TẠI TRẠI CHĂN NUÔI THÔN MÃ KIỂU, XÃ PHƯƠNG TRUNG, HUYỆN THANH OAI, TP HÀ NỘI

-----------

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI XÃ DỊ NẬU, HUYỆN THẠCH THẤT, TP HÀ NỘI (ĐỢT 2)    .

-----------

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NHỎ LẺ, XEN KẸT ĐỂ XÂY DỰNG NHÀ Ở TẠI ĐIỂM X7, THÔN HÀ LỖ, XÃ LIÊN HÀ, HUYỆN ĐÔNG ANH, TP HÀ NỘI

---------

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐÁT ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI KHU LÒ GẠCH (GIAI ĐOẠN II), XÃ CỰ KHÊ, HUYỆN THANH OAI, TP HÀ NỘI    .

--------

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI XÃ DỊ NẬU, HUYỆN THẠCH THẤT, TP HÀ NỘI (ĐỢT 2)    .

----------

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI KHU TÁI ĐỊNH CƯ THÔN BẮC HẠ, XÃ QUANG TIẾN, HUYỆN SÓC SƠN (ĐỢT 1)    .

-----------

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN THUÊ ĐẤT SỬ DỤNG VÀO MỤC ĐÍCH SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP THUỘC QUỸ ĐẤT CÔNG DO UBND CÁC XÃ, THỊ TRẤN QUẢN LÝ (ĐỢT 3) TẠI  GIA LÂM, TP HÀ NỘI   .

--------

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI KHU ĐẤT CT-3 THUỘC DỰ ÁN GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG KHU ĐẤT ĐỂ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT HAI BÊN TUYẾN ĐƯỜNG TRỤC TÂY THĂNG LONG (VỊ TRÍ ĐG 6B), QUẬN BẮC TỪ LIÊM, TP HÀ NỘI  .

----------

THÔNG BÁO VỀ VIỆC DỪNG THỰC HIỆN THÔNG BÁO SỐ 382/2018/TB NGÀY 14/9/2018 VỀ VIỆC MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI KHU ĐẤT THÔN GÒ CHÓI 2, XÃ TIẾN XUÂN VÀ KHU ĐỒNG NGÀ, XÃ HƯƠNG NGẢI, HUYỆN THẠCH THẤT, TP HÀ NỘI   .

-----------

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI KHU ĐẤT THÔN GÒ CHÓI 2, XÃ TIẾN XUÂN VÀ KHU ĐỒNG NGÀ 2, XÃ HƯƠNG NGẢI, HUYỆN THẠCH THẤT, TP HÀ NỘI  .
--------- 

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI CÁC THỬA ĐẤT TẠI KHU ĐƯỜNG CHỢ DƯỚI 2, THÔN MY HẠ, XÃ THANH MAI, HUYỆN THANH OAI, TP HÀ NỘI

------------
 
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI KHU GIÁP TRƯỜNG MẦM NON THAO NỘI (RÃNH NỘI CHÙA), THÔN THAO NỘI, XÃ SƠN HÀ; KHU ĐỒNG MÈ, THÔN  ĐỒNG TIẾN, XÃ PHƯỢNG DỰC, HUYỆN PHÚ XUYÊN, TP HÀ NỘI                           .
------------ 


THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI THỬA ĐẤT TẠI KHU TÁI ĐỊNH CƯ THÔN PHÙ DỰC, XÃ PHÙ ĐỔNG, HUYỆN GIA LÂM, TP HÀ NỘI        .
----------- 


THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI THỬA ĐẤT TẠI XÃ DƯƠNG QUANG, HUYỆN GIA LÂM, TP HÀ NỘI           

-----------


THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI THỬA ĐẤT TẠI KHU X5 THÔN ĐỔNG VIÊN, XÃ PHÙ ĐỔNG, HUYỆN GIA LÂM, TP HÀ NỘI       

----------


THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI KHU ĐẤT THÔN GÒ CHÒI 2, XÃ TIẾN XUÂN VÀ KHU ĐỒNG NGÀ, XÃ HƯƠNG NGẢI, HUYỆN THẠCH THẤT, TP HÀ NỘI       

-----------


THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI KHU ĐG 04 XÃ NGỌC LIỆP, HUYỆN QUỐC OAI, TP HÀ NỘI        

-----------

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI KHU ĐG 28, XÃ ĐÔNG YÊN, HUYỆN QUỐC OAI, TP HÀ NỘI         

----------


THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI KHU ĐG 04, THỊ TRẤN QUỐC OAI, HUYỆN QUỐC OAI, TP HÀ NỘI     
---------

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở KHU SAU CHÙA THÔN ĐỐNG VŨ, KHU HỐNG SAU THÔN HỌA ĐỐNG, XÃ TRƯỜNG THỊNH, KHU AO LÒ VÔI THÔN BẶT NGÕ, KHU AO CÁC CỤ, AO ÔNG TIÊU THÔN VŨ NGOẠI, XÃ LIÊN BẠT; THÔN HẬU XÁ, XÃ PHƯƠNG TÚ, KHU BÌA BẮP THÔN TRUNG THƯỢNG XÃ ĐẠI HÙNG; KHU ÁNH THÔN MÃN XOAN, XÃ KIM ĐƯỜNG, HUYỆN ỨNG HÒA, TP HÀ NỘI         
----------

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CÁC THỬA ĐẤT TẠI ĐG 09/2016 (X9) ĐỈNH CẦU, THÔN YÊN THÁI, XÃ ĐÔNG YÊN, HUYỆN QUỐC OAI, TP HÀ NỘI     
------------

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CÁC THỬA ĐẤT TẠI X17 THÔN VĂN QUANG, XÃ NGHĨA HƯƠNG, HUYỆN QUỐC OAI, TP HÀ NỘI      
-----------

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CÁC THỬA ĐẤT TẠI KHU ĐỒNG CỬA SÂU, XÃ ĐỒNG QUANG, HUYỆN QUỐC OAI, TP HÀ NỘI       
----------

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NHỎ LẺ, XEN KẸT TẠI KHU XÓM LĂNG, THÔN ĐỔNG VIÊN, XÃ PHÙ ĐỔNG, HUYỆN GIA LÂM, TP HÀ NỘI      
---------

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI XÃ DỊ NẬU, HUYỆN THẠCH THẤT, TP HÀ NỘI      
-----------


THÔNG BÁO MỜI THAM  GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NHỎ LẺ, XEN KẸT ĐỂ XÂY DỰNG NHÀ Ở TẠI THÔN SÁP MAI, XÃ VÕNG LA, HUYỆN ĐÔNG ANH, TP HÀ NỘI

------------

THÔNG BÁO MỜI THAM  GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NHỎ LẺ, XEN KẸT ĐỂ XÂY DỰNG NHÀ Ở TẠI ĐIỂM X5, KHU MA VŨ, THÔN TRUNG, XÃ VIỆT HÙNG, HUYỆN ĐÔNG ANH, TP HÀ NỘI

---------

THÔNG BÁO MỜI THAM  GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NHỎ LẺ, XEN KẸT ĐỂ XÂY DỰNG NHÀ Ở TẠI ĐIỂM X2, THÔN HƯƠNG TRẦM, XÃ THỤY LÂM, HUYỆN ĐÔNG ANH, TP HÀ NỘI

------------

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NHỎ LẺ, XEN KẸT ĐỂ XÂY DỰNG NHÀ Ở TẠI ĐIỂM X1, THÔN ĐẠI ĐỒNG, XÃ ĐẠI MẠCH, HUYỆN ĐÔNG ANH, TP HÀ NỘI

----------

THÔNG BÁO MỜI THAM  GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NHỎ LẺ, XEN KẸT ĐỂ XÂY DỰNG NHÀ Ở TẠI ĐIỂM X7 THÔN HÀ LỖ, XÃ LIÊN HÀ; HUYỆN ĐÔNG ANH, TP HÀ NỘI

----------

THÔNG BÁO MỜI THAM  GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NHỎ LẺ, XEN KẸT ĐỂ XÂY DỰNG NHÀ Ở TẠI ĐIỂM X4, THÔN HÀ PHONG, XÃ LIÊN HÀ; HUYỆN ĐÔNG ANH, TP HÀ NỘI

------------

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN THUÊ ĐẤT ĐỐI VỚI CÁC THỬA ĐẤT TẠI XÃ ĐẶNG XÁ, HUYỆN GIA LÂM, TP HÀ NỘI

--------

THÔNG BÁO HOÃN PHIÊN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở NGÀY 8/9/2018 ĐỐI VỚI 116 THỬA ĐẤT TẠI CÁC NHÓM 2,3, KHU ĐẤU GIÁ PHÚ LƯƠNG 2, PHƯỜNG PHÚ LƯƠNG, QUẬN HÀ ĐÔNG, TP HÀ NỘI

--------

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI ĐIỂM X5, THÔN LƯƠNG QUY, XÃ XUÂN NỘN, HUYỆN ĐÔNG ANH, TP HÀ NỘI

---------

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI ĐIỂM  X3, THÔN XUÂN NỘN, XÃ XUÂN NỘN, HUYỆN ĐÔNG ANH, TP HÀ NỘI

-----------

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI ĐIỂM X1, THÔN ĐƯỜNG NHẠN, XÃ XUÂN NỘN, HUYỆN ĐÔNG ANH, TP HÀ NỘI

----------

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở ĐỐI VỚI 116 THỬA ĐẤT TẠI CÁC NHÓM 2,3 KHU ĐẤU GIÁ PHÚ LƯƠNG 2, PHƯỜNG PHÚ LƯƠNG, QUẬN HÀ ĐÔNG, TP HÀ NỘI

---------------

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI KHU NHÀ GÁC CAO, THÔN THƯỜNG XUYÊN, XÃ ĐẠI XUYÊN; KHU AO ÔNG HIẾN, THÔN DUYÊN TRANG, XÃ HỒNG THÁI, HUYỆN PHÚ XUYÊN, TP HÀ NỘI

-------------

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI KHU VÀI 3, THÔN GHẼ THƯỢNG, XÃ PHÚ YÊN; KHU AO BÀ HÒA, THÔNG PHONG TRIỀU, XÃ NAM TRIỀU; KHU AO CÁ, THÔN LIỄU, XÃ VĂN HOÀNG; KHU AO ÔNG HIẾN, THÔN DUYÊN TRANG, XÃ HỒNG THÁI; KHU AO ÔNG TUNG, KHU AO ÔNG CHIẾN, THÔN THƯƠNG, XÃ VÂN TỪ; HUYỆN PHÚ XUYÊN, TP HÀ NỘI

------------

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI CÁC THỬA ĐẤT KHU ĐẤT KẸT PHƯỜNG LIÊN MẠC, QUẬN BẮC TỪ LIÊM – TP HÀ NỘI

-------------

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI CÁC THỬA ĐẤT KHU ĐẤT XEN KẸT, NHỎ LẺ PHƯỜNG PHÚC DIỄN, QUẬN BẮC TỪ LIÊM – TP HÀ NỘI

--------------

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI CÁC THỬA ĐẤT TẠI TRẠI CHĂN NUÔI THÔN MÃ KIỀU, XÃ PHƯƠNG TRUNG, HUYỆN THANH OAI, TP HÀ NỘI

------------

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI KHU ĐG 09/2016 (X9) ĐỈNH CẦU, THÔN YÊN THÁI, XÃ ĐÔNG YÊN, HUYỆN QUỐC OAI, TP HÀ NỘI

-----------

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI KHU X17, THÔN VĂN QUANG, XÃ NGHĨA HƯƠNG, HUYỆN QUỐC OAI, TP HÀ NỘI

-------------

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở THÔN TRẦN ĐĂNG, KHU AO CỬA VẠN THÔN MIÊNG THƯỢNG, XÃ HOA SƠN; KHU QUÁN TRÚC THÔN LƯU KHÊ, XÃ LIÊN BẠT; THÔN PHÍ TRẠCH, XÃ PHƯƠNG TÚ; KHU XỨ ĐỒNG ĐÀI I; ĐỒNG DÀI II, XÃ HÒA XÁ, KHU CHÉO ĐỒNG XĂNG THÔN TU LỄ, XÃ KIM ĐƯỜNG; KHU KHO LƯƠNG THỰC CŨ THÔN ĐÔNG ĐÌNH XÃ ĐẠI CƯỜNG HUYỆN ỨNG HÒA, TP HÀ NỘI

----------

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN THUÊ ĐẤT SỬ DỤNG VÀO MỤC ĐÍCH SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP THUỘC QUỸ ĐẤT CÔNG TẠI KHU LÒ ĐỐNG QUANG DO UBND XÃ KIÊU KỴ QUẢN LÝ

----------

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở ĐỐI VỚI 105 THỬA ĐẤT TẠI CÁC NHÓM 1, 2, 3, KHU ĐẤU GIÁ PHÚ LƯƠNG 2, PHƯỜNG PHÚ LƯƠNG, QUẬN HÀ ĐÔNG, TP HÀ NỘI

----------

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI 19 Ô ĐẤT KHU ĐƯỜNG CHỢ DƯỚI 2, THÔN MY HẠ, XÃ THANH MAI, HUYỆN THANH OAI, TP HÀ NỘI

----------

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT XEN KẸT NHỎ LẺ ĐỂ XÂY DỰNG NHÀ Ở TẠI XÃ VẠN PHÚC, HUYỆN THANH TRÌ, TP HÀ NỘI

----------

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT XEN KẸT NHỎ LẺ ĐỂ XÂY DỰNG NHÀ Ở TẠI XÃ TẢ THANH OAI, HUYỆN THANH TRÌ, TP HÀ NỘI

---------

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT XEN KẸT NHỎ LẺ ĐỂ XÂY DỰNG NHÀ Ở TẠI XÃ TAM HIỆP, HUYỆN THANH TRÌ, TP HÀ NỘI

----------

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT XEN KẸT NHỎ LẺ ĐỂ XÂY DỰNG NHÀ Ở TẠI XÃ ĐÔNG MỸ, HUYỆN THANH TRÌ, TP HÀ NỘI

---------

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT XEN KẸT NHỎ LẺ ĐỂ XÂY DỰNG NHÀ Ở TẠI XÃ DUYÊN HÀ, HUYỆN THANH TRÌ, TP HÀ NỘI

---------

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở KHU ĐẤT XEN KẸT PHỐ VỊ THỦY, XÃ THANH MỸ, THỊ XÃ SƠN TÂY, TP HÀ NỘI

------------

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở KHU CỬA HÀNG LƯƠNG THỰC XUÂN KHANH, PHƯỜNG XUÂN KHANH, THỊ XÃ SƠN TÂY, TP HÀ NỘI

-------------

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NHỎ, KẸT TẠI CÁC KHU ĐẤT XÃ LỆ CHI, HUYỆN GIA LÂM, TP HÀ NỘI

----------------

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NHỎ, KẸT XÃ KIM LAN, HUYỆN GIA LÂM, TP HÀ NỘI

-------------

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NHỎ, KẸT XÃ DƯƠNG QUANG, HUYỆN GIA LÂM, TP HÀ NỘI

---------------

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI KHU ĐƯỜNG CÁI, THÔN THƯỜNG LIỄU; KHU VĂN PHÒNG, THÔN GIA PHÚ; KHU ĐINH HÀN PHÍA BẮC, THÔN LỄ NHUẾ; KHU ĐÌA TRÂU; KHU GIỖNG CON LỠM, THÔN ĐỒNG CẢM; KHU CÁNH VƯỜN, THÔN GIA PHÚ; KHU ĐỒNG DỨA, THÔN ĐẠI NGHIỆP, XÃ TÂN DÂN; KHU NHÀ GÁC CAO, THÔN THƯỜNG XUYÊN, XÃ ĐẠI XUYÊN; KHU AO ÔNG HIẾN, THÔN DUYÊN TRANG, XÃ HỒNG THÁI; KHU AO LÀNG, THÔN HẠ, XÃ CHUYÊN MỸ, HUYỆN PHÚ XUYÊN, TP HÀ NỘI

------------

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI 19 Ô ĐẤT KHU ĐƯỜNG CHỢ DƯỚI 2, THÔN MY HẠ, XÃ THANH MAI, HUYỆN THANH OAI, TP HÀ NỘI

--------------

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI KHU AO ÔNG TUNG, KHU AO ÔNG CHIẾN, THÔN THƯỢNG, Xà VÂN TỪ; KHU AO CÁ, THÔN LIỄU, Xà VĂN HOÀNG; KHU VÀI 3, THÔN GIẼ THƯỢNG, Xà PHÚ YÊN; KHU AO BÀ HÒA, THÔN PHONG TRIỀU, Xà NAM TRIỀU; KHU QUÁN ĐỒNG, THÔN ĐỀ THÁM, Xà VĂN NHÂN, HUYỆN PHÚ XUYÊN, TP HÀ NỘI

-----------

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN THUÊ ĐẤT ĐỐI VỚI CÁC THỬA ĐẤT TẠI XÃ KIM LAN VÀ XÃ ĐẶNG XÁ, HUYỆN GIA LÂM, TP HÀ NỘI

----------

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ ĐỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI CÁC LÔ ĐẤT TRONG Ô ĐẤT V-E4-TT3 THUỘC DỰ ÁN XÂY DỰNG NHÀ Ở ĐỂ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI XÃ NGUYÊN KHÊ, HUYỆN ĐÔNG ANH, TP HÀ NỘI

-------------

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ ĐỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI CÁC LÔ ĐẤT TRONG Ô ĐẤT I-A2-TT1 THUỘC DỰ ÁN XÂY DỰNG HTKT KHU ĐẤT XÂY DỰNG NHÀ Ở ĐỂ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI XÃ NGUYÊN KHÊ, HUYỆN ĐÔNG ANH, TP HÀ NỘI

-----------

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI ĐIỂM X1, THÔN CHU PHAN, XÃ CHU PHAN VÀ ĐIỂM X1, THÔN 3, XÃ THẠCH ĐÀ, HUYỆN MÊ LINH, TP HÀ NỘI

-----------

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI LÔ ĐG 05, ĐG 07, KHU ĐẤU GIÁ NGÕ CỔNG, PHƯỜNG KIẾN HƯNG; 03 THỬA KHU X9, PHƯỜNG YÊN NGHĨA, 01 THỬA KHU GIÃN DÂN ĐA SỸ, PHƯỜNG KIẾN HƯNG; 01 THỬA KHU LK 19A, 19B, X7, PHƯỜNG DƯƠNG NỘI, QUẬN HÀ ĐÔNG

------------

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở KHU AO LÒ VÔI THÔN  BẬT NGÔ, KHU AO CÁC CỤ THÔN VŨ NGOẠI, KHU I, KHU II THÔN LƯU KHÊ, XÃ LIÊN  BẠT, THÔN HẬU XÁ, XÃ PHƯƠNG TÚ; KHU ĐỐNG MỐI SÂU, THÔN PHÙ LƯU HẠ, XÃ PHÙ LƯU, HUYỆN ỨNG HÒA, TP HÀ NỘI . 

-----------

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI KHU CHỒI NGOÀI, THÔN ĐỒNG VINH, XÃ CHUYÊN MỸ; KHU CẠNH TRƯỜNG MẦM NON 2, THÔN NGỌ; KHU AO LÀNG, THÔN HẠ, XÃ CHUYÊN MỸ; KHU AO REN, THÔN LƯU XÁ, XÃ PHÚ TÚC; KHU CẦU GẠCH AO CỬA LÀNG, THÔN THAO NỘI, XÃ SƠN HÀ, HUYỆN PHÚ XUYÊN, TP HÀ NỘI

----------

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ ĐỤNG ĐẤT TẠI TỔ 1, THỊ TRẤN SÓC SƠN, HUYỆN SÓC SƠN, TP HÀ NỘI (ĐỢT 2) .

-----------

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI THỬA ĐẤT TẠI XÃ YÊN THƯỜNG HUYỆN GIA LÂM, TP HÀ NỘI .

------

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI THỬA ĐẤT TẠI XÃ PHÙ ĐỔNG, HUYỆN GIA LÂM, TP HÀ NỘI .

---------

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI THỬA ĐẤT TẠI XÃ ĐÔNG DƯ, HUYỆN GIA LÂM, TP HÀ NỘI .

----------

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI THÔN THIÊN ĐÔNG, XÃ MỸ HƯNG HUYỆN THANH OAI, TP HÀ NỘI

---------

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI KHU ĐIẾM TỔNG, THÔN QUẾ SƠN, XÃ TÂN ƯỚC; HUYỆN THANH OAI, TP HÀ NỘI

---------

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI KHU ĐƯỜNG CHỢ DƯỚI 3, THÔN MY HẠ, XÃ THANH MAI, HUYỆN THANH OAI, TP HÀ NỘI

----------

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NHỎ LẺ, XEN KẸT XÃ TRUNG MÀU, HUYỆN GIA LÂM, TP HÀ NỘI

----------

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NHỎ LẺ, XEN KẸT XÃ KIÊU KỴ, HUYỆN GIA LÂM, TP HÀ NỘI

---------

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI KHU CHỒI NGOÀI, THÔN ĐỒNG VINH; KHU CẠNH TRƯỜNG MẦM NON, THÔN NGỌ; KHU AO LÀNG, THÔN HẠ, XÃ CHUYÊN MỸ; KHU CẦU GẠCH AO CỬA LÀNG, THÔN THAO NỘI, XÃ SƠN HÀ; KHU AO REN, THÔN LƯU XÁ, XÃ PHÚ TÚC, HUYỆN PHÚ XUYÊN, TP HÀ NỘI .

--------

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI TỔ 1, THỊ TRẤN SÓC SƠN, HUYỆN SÓC SƠN, TP HÀ NỘI (ĐỢT 1) .

----------

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI 67 THỬA ĐẮT TẠI KHU VƯỜN DĨM, THÔN BẢO THÁP, XÃ KIM HOA, HUYỆN MÊ LINH, TP HÀ NỘI .

--------

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI KHU TÁI ĐỊNH CƯ THÔN BẮC HẠ, XÃ QUANG TIẾN, HUYỆN SÓC SƠN (ĐỢT 1)

---------

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI KHU ĐỒNG DÀI DƯỚI, THÔN ĐỒNG LẠC, XÃ MINH TÂN; KHU ĐỒNG MÈ, THÔN ĐỒNG TIẾN, XÃ PHƯỢNG DỰC, HUYỆN PHÚ XUYÊN, TP HÀ NỘI

--------

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI DỰ ÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở KHU GỐC ĐA – GÒ MÓC, THÔN TÂN PHONG 2, XÃ PHONG VÂN, HUYỆN BA VÌ .

----------

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở KHU CỤM 9, TIÊN TÂN (GIAI ĐOẠN 2), XÃ HỒNG HÀ, HUYỆN ĐAN PHƯỢNG, TP HÀ NỘI

----------

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở KHU ĐỒNG SẬY – TRẪM SAU, XÃ ĐAN PHƯỢNG, HUYỆN ĐAN PHƯỢNG, TP HÀ NỘI .

-----------

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở KHU CÂY SUNG TRONG (GIAI ĐOẠN 2), XÃ SONG PHƯỢNG, HUYỆN ĐAN PHƯƠNG, TP HÀ NỘI .

-----------

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI DỰ ÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở KHU ĐỒNG CHỢ, XÃ ĐỒNG THÁI, HUYỆN BA VÌ, TP HÀ NỘI .


----------

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI KHU ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI TỨ HIỆP – NGŨ HIỆP, HUYỆN THANH TRÌ, TP HÀ NỘI

-------

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI Ô ĐẤT NHÀ VƯỜN KÝ HIỆU ĐNV2 THUỘC KHU DI DÂN ĐỀN LỪ III, PHƯỜNG HOÀNG VĂN THỤ, QUẬN HOÀNG MAI, TP HÀ NỘI .

--------

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI KHU K – ĐG 02 THỊ TRẤN QUỐC OAI, HUYỆN QUỐC OAI, TP HÀ NỘI .
--------

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN: GIÁ TRỊ LỢI THẾ GẮN VỚI QUYỀN THUÊ ĐẤT VÀ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TRÊN ĐẤT TẠI XÓM CHÙA, XÃ TIẾN XUÂN, HUYỆN THẠCH THẤT, TP HÀ NỘI

---------

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI KHU CÂY SUNG TRONG XÃ SONG PHƯỢNG, HUYỆN ĐAN PHƯỢNG, TP HÀ NỘI .

----------

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI ĐG 06-PC, THÔN 5 XÃ PHÙ CÁT, HUYỆN QUỐC OAI, TP HÀ NỘI .

--------

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CÁC THỬA ĐẤT TẠI: ĐG 09/2016 (X9) ĐỈNH CẦU, THÔN YÊN THÁI, XÃ ĐÔNG YÊN, HUYỆN QUỐC OAI, TP HÀ NỘI .

--------

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CÁC THỬA ĐẤT TẠI: KHU ĐỒNG CỬA SÂU, XÃ ĐỒNG QUANG, HUYỆN QUỐC OAI, TP HÀ NỘI .

---------

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI KHU ĐIẾM TỔNG, THÔN QUẾ SƠN, XÃ TÂN ƯỚC, HUYỆN THANH OAI, TP HÀ NỘI .

-------

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI VỊ TRÍ TTX1, XÃ DÂN HÒA, HUYỆN THANH OAI, TP HÀ NỘI .

-------

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI KHU CỬA ĐÌNH – MẢ TRE 2, THÔN SINH QUẢ, XÃ BÌNH MINH, HUYỆN THANH OAI, TP HÀ NỘI .

------

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NHỎ LẺ, XEN KẸT ĐỂ XÂY DỰNG NHÀ Ở TẠI ĐIỂM X4, THÔN HÀ PHONG, XÃ LIÊN HÀ, HUYỆN ĐÔNG ANH .

----------

THÔNG BÁO ĐẦU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NHỎ LẺ, XEN KẸT ĐỂ XÂY DỰNG NHÀ Ở TẠI ĐIỂM X5, KHU MA VŨ, THÔN TRUNG, XÃ VIỆT HÙNG, HUYỆN ĐÔNG ANH, TP HÀ NỘI .

--------

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI KHU ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT XÃ ĐÔNG MỸ, HUYỆN THANH TRÌ, HÀ NỘI .

-------

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở ĐỐI VỚI CÁC THỬA ĐẤT TẠI XÃ TIỀN PHONG, HUYỆN THƯỜNG TÍN, TP HÀ NỘI .

--------

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở ĐỐI VỚI CÁC THỬA ĐẤT TẠI CÁC XÃ: HÒA BÌNH, TÔ HIỆU, KHÁNH HÀ, HUYỆN THƯỜNG TÍN, TP HÀ NỘI

--------

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI KHU ẢI MAN 4 LÔ, THÔN LƯU THƯỢNG, XÃ PHÚ TÚC, HUYỆN PHÚ XUYÊN, TP HÀ NỘI

----------

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI KHU QUÁN ĐỒNG, THÔN ĐỀ THÁM, XÃ VĂN NHÂN; KHU AO VÀI 3, THÔN GIẼ THƯỢNG, XÃ PHÚ YÊN, HUYỆN PHÚ XUYÊN, TP HÀ NỘI

-------

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI KHU QUÁN ĐỒNG, THÔN ĐỀ THÁM, XÃ VĂN NHÂN; KHU AO VÀI 3, THÔN GIẼ THƯỢNG, XÃ PHÚ YÊN, HUYỆN PHÚ XUYÊN, TP HÀ NỘI

--------

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI CỬA HÀNG CŨ, THÔN AN THÁI VÀ KHU NHÀ TRẺ, XÓM CHẦM NHÈ, THÔN BẰNG TẠ, XÃ CẨM LĨNH, HUYỆN BA VÌ, HÀ NỘI

---------

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI DỰ ÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở KHU GÒ THÀNH, XÓM TẢ, THÔN PHÚ HỮU, XÃ PHÚ SƠN, HUYỆN BA VÌ, TP HÀ NỘI .

----------

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI KHU ĐỒNG DÀI DƯỚI, THÔN ĐỒNG LẠC, XÃ MINH TÂN, HUYỆN PHÚ XUYÊN, TP HÀ NỘI .

-----------

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI THÔN TRẦN ĐĂNG XÃ HOA SƠN; KHU AO ÔNG TIÊU THÔN VŨ NGOẠI XÃ LIÊN BẠT; THÔN PHÍ TRẠCH, XÃ PHƯƠNG TÚ; THÔN NAM CHÍNH, XÃ MINH ĐỨC, KHU XỨ ĐỒNG DÀI I; ĐỒNG DÀI II XÃ HÒA XÁ; THÔN ĐÀO XÁ, XÃ ĐÔNG LỖ, HUYỆN ỨNG HÒA, TP HÀ NỘI .

----------

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI KHU CẦU GẠCH AO CỬA LÀNG, THÔN THAO NỘI, XÃ SƠN HÀ, HUYỆN PHÚ XUYÊN, TP HÀ NỘI

----------

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NHỎ LẺ, XEN KẸT ĐỂ XÂY DỰNG NHÀ Ở TẠI THÔN MAI HIÊN, THÔN THÁI BÌNH XÃ MAI LÂM; THÔN XUÂN TRẠCH, XÃ XUÂN CANH; THÔN CỔ MIẾU, XÃ THỤY LÂM; THÔN TẰNG MY, XÃ NAM HỒNG, HUYỆN ĐÔNG ANH, HÀ NỘI .

---------

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NHỎ, KẸT XÃ KIM LAN, HUYỆN GIA LÂM, TP HÀ NỘI

-----------

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CÁC THỬA ĐẤT TẠI: KHU ĐG 11-NL XÃ NGỌC LIỆP, HUYỆN QUỐC OAI, TP HÀ NỘI .

-----------

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ ĐỤNG ĐẤT Ở TẠI KHU RỘC GIỮA, THÔN ĐẠO NGẠN, XÃ HỢP ĐỒNG, HUYỆN CHƯƠNG MỸ, TP HÀ NỘI

------------ 


THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI KHU CỬA ĐÌNH – MẢ TRE 1, THÔN SINH QUẢ, XÃ BÌNH MINH, HUYỆN THANH OAI, TP HÀ NỘI .

----------

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở ĐỐI VỚI 50 THỬA ĐẤT TẠI CÁC LÔ ĐG 04, 06, 03, 03A, KHU ĐẤU GIÁ NGÕ CỔNG, PHƯỜNG KIẾN HƯNG, QUẬN HÀ ĐÔNG, TP HÀ NỘI .

--------- 

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI KHU GÒ GĂNG, THÔN 2, XÃ QUẢNG BỊ, HUYỆN CHƯƠNG MỸ, TP HÀ NỘI .

----------

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI KHU AO CỬA ÔNG CHO, THÔN TỪ THUẬN, XÃ VÂN TỪ, HUYỆN PHÚ XUYÊN, TP HÀ NỘI .

---------- 

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI KHU AO LÀNG, THÔN HẠ; KHU RÃNH M, THÔN BỐI KHÊ; KHU CẮT CHÉO TỜ GIẤY; KHU CẠNH TRƯỜNG MẦM NON, THÔN NGỌ XÃ CHUYÊN MỸ, HUYỆN PHÚ XUYÊN, TP HÀ NỘI   .

---------- 

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI THỬA ĐẤT L-05 TẠI KHU ĐẤT NHỎ LẺ, XEN KẸT GẦN ĐƯỜNG VÀO CỔNG PHỤ YAMAHA, THÔN BÌNH AN, XÃ TRUNG GIÃ, HUYỆN SÓC SƠN, TP HÀ NỘI  .

--------- 

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI THÔN  TRẦN ĐĂNG XÃ HOA SƠN; KHU AO LÒ VÔI THÔN BẶT NGÕ, KHU AO CÁC CỤ, AO ÔNG TIÊU THÔN VŨ NGOẠI, XÃ LIÊN BẠT, THÔN PHÍ TRẠCH, XÃ PHƯƠNG TÚ; KHU XỨ ĐỒNG DÀI I; ĐỒNG DÀI II XÃ HÒA XÁ, HUYỆN ỨNG HÒA, TP HÀ NỘI  .

---------- 

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở ĐỐI VỚI 13 THỬA ĐẤT LÀN NGOÀI VÀ 13 THỬA ĐẤT LÀN TRONG KHU CỔNG ME, XÃ TÍCH GIANG, 04 THỬA ĐẤT TẠI ĐIỂM X8 THỊ TRẤN PHÚC THO, 03 THỬA ĐẤT KHU XÁC THƯỢNG XÃ LIÊN  HIỆP, 01 THỬA ĐẤT TẠI ĐIỂM X20 XÃ PHỤNG THƯỢNG, HUYỆN PHÚC THỌ, TP HÀ NỘI .

----------

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI KHU ĐẦM MẤU, THÔN ĐẠI GIA, XÃ THỤY  PHÚ, HUYỆN PHÚ XUYÊN, HÀ NỘI .

---------

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI KHU CỬA ĐÌNH – MẢ TRE 2, THÔN SINH QUẢ, XÃ BÌNH MINH, HUYỆN THANH OAI, HÀ NỘI .

----------

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI VỊ TRÍ TTX1, XÃ DÂN HÒA, HUYỆN THANH OAI, HÀ NỘI .

----------

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI KHU ĐIẾM TỔNG, THÔN QUẾ SƠN, XÃ TÂN ƯỚC, HUYỆN THANH OAI, HÀ NỘI .

-----------

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI HAI KHU ĐẤT XEN KẸT VÀ CHỢ CŨ, THỊ TRẤN KIM BÀI, HUYỆN THANH OAI, HÀ NỘI .

----------

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI KHU TRƯỜNG DANH, THÔN TRÀNG CÁT, XÃ KIM AN, HUYỆN THANH OAI, HÀ NỘI .

-----------

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI THÔN HOÀNG TRUNG, XÃ HỒNG DƯƠNG, HUYỆN THANH OAI, HÀ NỘI .

-----------

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI KHU BỜ ĐẮP, THÔN THƯỢNG THANH, XÃ THANH CAO, HUYỆN THANH OAI, HÀ NỘI .

------------

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI KHU DƯ DỤ 2 THÔN DƯ DỤ, XÃ THANH THÙY, HUYỆN THANH OAI, HÀ NỘI . 

-----------

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI DỰ ÁN ĐẤU GIÁ QSD ĐẤT TẠI KHU VỰC CÂY XĂNG GIÁP ĐƯỜNG TL411B, THÔN VÂN SA, XÃ TẢN HỒNG, HUYỆN BA VÌ .

------------

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI THỬA ĐẤT L-05 TẠI KHU ĐẤT NHỎ LẺ, XEN KẸT GẦN ĐƯỜNG VÀO CỔNG PHỤ YAMAHA, THÔN BÌNH AN, XÃ TRUNG GIÃ, HUYỆN SÓC SƠN, TP HÀ NỘI .

-------------

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI KHU VƯỜN ƯƠM THÔN HÒA THƯỢNG, XÃ BẠCH HẠ; KHU NHÀ GÁC CAO THÔN THƯỜNG XUYÊN, XÃ ĐẠI XUYÊN, HUYỆN PHÚ XUYÊN, TP HÀ NỘI

----------

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI KHU RÃNH ĐẦU ĐƯỜNG DỌC; KHU RÃNH AO RAU ĐƯỜNG RUỘT; KHU GIÁP TRƯỜNG MẦM NON (RÃNH NỘI CHÙA), THÔN THAO NỘI, XÃ SƠN HÀ, HUYỆN PHÚ XUYÊN, TP HÀ NỘI

----------

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI KHU ĐƯỜNG VÀO TRƯỜNG CẤP III, THÔN ĐẠI NGHIỆP, XÃ TÂN DÂN, HUYỆN PHÚ XUYÊN, TP HÀ NỘI .

-----------

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI KHU AO ĐƯỜNG QUÂN SỰ, THÔN TƯ CAN, XÃ CHÂU CAN, HUYỆN PHÚ XUYÊN, TP HÀ NỘI .

---------

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI KHU VÀI 1, VÀI 3, THÔN GIẼ THƯỢNG, XÃ PHÚ YÊN, HUYỆN PHÚ XUYÊN, TP HÀ NỘI .

---------

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI DỰ ÁN ĐẤU GIÁ QSD ĐẤT Ở KHU ĐỒNG CHỢ, XÃ ĐỒNG THÁI, HUYỆN BA VÌ, TP HÀ NỘI .

---------

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI DỰ ÁN ĐẤU GIÁ QSD ĐẤT Ở KHU GỐC ĐA – GÒ MỐC, THÔN TÂN PHONG 2, XÃ PHONG VÂN, HUYỆN BA VÌ,  TP HÀ NỘI .

----------

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI DỰ ÁN ĐẤU GIÁ QSD ĐẤT Ở KHU XỨ ĐỒNG LỔ, THÔN TÒNG THÁI, XÃ TÒNG BẠT, HUYỆN BA VÌ, TP HÀ NỘI . 

----------

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CÁC THỬA ĐẤT TẠI KHU ĐẤT DỊCH VỤ XÃ YÊN SƠN, HUYỆN QUỐC OAI, TP HÀ NỘI .

--------

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CÁC THỬA ĐẤT TẠI KHU ĐẤT ĐẤU GIÁ THÔN THẾ TRỤ, XÃ NGHĨA HƯƠNG, HUYỆN QUỐC OAI, TP HÀ NỘI .

--------

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI CÁC THỬA ĐẤT TẠI KHU ĐẤT NHỎ LẺ, XEN KẸT GẦN ĐƯỜNG VÀO CỔNG PHỤ YAMAHA, THÔN BÌNH AN, XÃ TRUNG GIÃ, HUYỆN SÓC SƠN, TP HÀ NỘI . 

--------

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI THỬA ĐẤT TẠI THÔN HOÀNG DƯƠNG, XÃ MAI ĐÌNH, HUYỆN SÓC SƠN, TP HÀ NỘI . 

---------

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA  ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI THỊ TRẤN TRẠM TRÔI, HUYỆN HOÀI ĐỨC, TP HÀ NỘI . 

----------

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI XÃ PHÙNG XÁ VÀ XÃ THẠCH XÁ, HUYỆN THẠCH THẤT, TP HÀ NỘI .

---------

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT KHU CỬA ĐÌNH – MẢ TRE 2, THÔN SINH QUẢ, XÃ BÌNH MINH, HUYỆN THANH OAI, TP HÀ NỘI . 

---------

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VỊ TRÍ TTX1, XÃ DÂN HÒA, HUYỆN THANH OAI, TP HÀ NỘI . 

----------

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT KHU ĐIẾM TỔNG, THÔN QUẾ SƠN, XÃ TÂN ƯỚC, HUYỆN THANH OAI, TP HÀ NỘI . 

---------- 

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT HAI KHU ĐẤT XEN KẸT VÀ CHỢ CŨ, THỊ TRẤN KIM BÀI, HUYỆN THANH OAI, TP HÀ NỘI . 

---------

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT KHU TRƯỜNG DANH, THÔN TRÀNG CÁT, XÃ KIM AN, HUYỆN THANH OAI, TP HÀ NỘI . 

-----------


THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT THÔN HOÀNG TRUNG, XÃ HỒNG DƯƠNG , HUYỆN THANH OAI, TP HÀ NỘI
----------
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT KHU BỜ ĐẮP, THÔN THƯỢNG THANH, XÃ THANH CAO, HUYỆN THANH OAI, TP HÀ NỘI
---------
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT KHU DƯ DỤ 2, THÔN DƯ DỤ, XÃ THANH THÙY, HUYỆN THANH OAI, TP HÀ NỘI
--------
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT KHU DƯ DỤ 1, THÔN DƯ DỤ, XÃ THANH THÙY, HUYỆN THANH OAI, TP HÀ NỘI
--------
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CÁC THỬA ĐẤT TẠI: KHU X17 THÔN VĂN QUANG, XÃ NGHĨA HƯƠNG HUYỆN QUỐC OAI, TP HÀ NỘI
---------
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CÁC THỬA ĐẤT TẠI: KHU ĐẤT DỊCH VỤ XÃ NGHĨA HƯƠNG HUYỆN QUỐC OAI, TP HÀ NỘI
----------
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CÁC THỬA ĐẤT TẠI KHU ĐG 32/2016 THÔN NGỌC THAN, XÃ NGỌC  MỸ, HUYỆN QUỐC OAI, TP HÀ NỘI
---------
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI KHU VĂN PHÒNG, KHU CÁNH VƯỜN, THÔN GIA PHÚ; KHU ĐINH HÀN PHÍA BẮC, THÔN LỄ NHUẾ; KHU ĐÌA TRÂU, KHU GIÕNG CON LỠM THÔN ĐỒNG CẢ; KHU THÙNG LÒ GẠCH, THÔN THƯỜNG LIỄU; KHU ĐỒNG DỨA THÔN ĐẠI NGHIỆP, HUYỆN PHÚ XUYÊN, TP HÀ NỘI
--------
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI KHU VƯỜN CHUỐI THÔN HẠ; KHU AO CÁ THÔN LIỄU; KHU BIẾN THẾ, THÔN TRUNG; KHU SÂN KHO, THÔN NỘI; KHU THÙNG BỘ ĐỘI, THÔN THƯỢNG, XÃ VĂN HOÀNG, HUYỆN PHÚ XUYÊN, TP HÀ NỘI
---------
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI KHU CẮT CHÉO TỜ GIẤY; KHU CẠNH TRƯỜNG MẦM NON, THÔN NGỌ, XÃ CHUYÊN MỸ, HUYỆN PHÚ XUYÊN, TP HÀ NỘI
---------
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI KHU CÂY SUNG TRONG XÃ SONG PHƯỢNG, HUYỆN ĐAN PHƯƠNG, TP HÀ NỘI
--------
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI KHU AO BÀ HÒA, AO BÀ DẬU, THÔN PHONG TRIỂU, XÃ NAM TRIỀU, HUYỆN PHÚ XUYÊN, TP HÀ NỘI
----------
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI KHU AO ÔNG ỦY, THÔN LẬP PHƯƠNG, XÃ KHAI THÁI, HUYỆN PHÚ XUYÊN, TP HÀ NỘI
------------
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở KHU AO CỬA ÔNG HIẾN, THÔN DUYÊN TRANG, XÃ HỒNG THÁI, HUYỆN PHÚ XUYÊN, TP HÀ NỘI
---------
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI MỘT THỬA ĐẤT X1.6 KHU X1, THÔN 3, XÃ KIM LAN, HUYỆN GIA LÂM, TP HÀ NỘI
---------
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NHỎ, KẸT XÃ KIM LAN, HUYỆN GIA LÂM, TP HÀ NỘI
----------

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NHỎ LẺ, XEN KẸT TẠI ĐIỂM X3 THÔN CHÂU PHONG, XÃ LIÊN HÀ VÀ TẠI ĐIỂM X5 KHU MA VŨ, THÔN TRUNG, XÃ VIỆT HÙNG, HUYỆN ĐÔNG ANH, TP HÀ NỘI

---------- 
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI Ô ĐẤT NHÀ VƯỜN KÝ HIỆU ĐNV2 THUỘC KHU DI DÂN ĐỀN LỪ III, PHƯỜNG HOÀNG VĂN THỤ, QUẬN HOÀNG MAI, TP HÀ NỘI

---------

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NHỎ LẺ, XEN KẸT ĐỂ XÂY DỰNG NHÀ Ở TẠI ĐIỂM X7 THÔN NGUYÊN KHÊ, XÃ NGUYÊN KHÊ, HUYỆN ĐÔNG ANH, TP HÀ NỘI
----------

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NHỎ LẺ, XEN KẸT TẠI XÃ KIÊU KỴ, HUYỆN GIA LÂM, TP HÀ NỘI
----------
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI KHU NHÀ MẪU GIÁO CŨ, THÔN TRI THỦY, XÃ TRI THỦY, HUYỆN PHÚ XUYÊN, TP HÀ NỘI
-----------
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI KHU ĐẠC 10, CỤM 7, XÃ THỌ XUÂN, HUYỆN ĐAN PHƯỢNG, TP HÀ NỘI
---------
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI KHU BỆ MÁY, XÃ PHƯƠNG ĐÌNH, HUYỆN ĐAN PHƯỢNG, TP HÀ NỘI
---------
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI KHU QUÁN ĐỒNG THÔN ĐỀ THÁM, XÃ VĂN NHÂN, HUYỆN PHÚ XUYÊN, TP HÀ NỘI
----------
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI KHU AO VÔI THÔN TRÌNH VIÊN; KHU AO REN THÔN LƯU XÁ, XÃ PHÚ TÚC, HUYỆN PHÚ XUYÊN, TP HÀ NỘI
-----------
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở ĐỐI VỚI 29 THỬA ĐẤT KHU CỔNG NỘI, GIAI ĐOẠN 2 XÃ TAM HIỆP, HUYỆN PHÚC THỌ, TP HÀ NỘI 
-------
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NHỎ, KẸT XÃ YÊN VIÊN, HUYỆN GIA LÂM, TP HÀ NỘI
---------
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NHỎ, KẸT XÃ DƯƠNG HÀ, HUYỆN GIA LÂM, TP  HÀ NỘI
---------
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI DỰ ÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở KHU GÒ THÀNH, XÓM TẢ, THÔN PHÚ HỮU, XÃ PHÚ SƠN, HUYỆN BA VÌ
----------
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI DỰ ÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở KHU CỔNG CHỢ THUỘC THÔN THÁI BẠT, XÃ TÒNG BẠT, HUYỆN BA VÌ
-----------
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI DỰ ÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở KHU XỨ ĐỒNG LỔ, THÔN TÒNG THÁI, XÃ TÒNG BẠT, HUYỆN BA VÌ
----------
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở KHU ĐẤT X10, XÃ THẠCH XÁ, HUYỆN THẠCH THẤT, TP HÀ NỘI
--------
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở KHU X20, GÒ CHÓI 2, XÃ TIẾN XUÂN  VÀ KHU ĐỒNG NGÀ. XÃ HƯƠNG NGẢI, HUYỆN THẠCH THẤT, TP HÀ NỘI
--------
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI KHU MẢ TỪA, XÃ HẠ MỖ, HUYỆN ĐAN PHƯỢNG, TP HÀ NỘI
------
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI KHU MỒ TÂN, XÃ ĐAN PHƯỢNG, HUYỆN ĐAN PHƯỢNG, TP HÀ NỘI
-----
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT XEN KẸT NHỎ LẺ TẠI XÃ TỨ HIỆP, HUYỆN THANH  TRÌ, TP HÀ NỘI
-----
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT XEN KẸT NHỎ LẺ TẠI XÃ TẢ THANH OAI, HUYỆN THANH  TRÌ, TP HÀ NỘI
-----
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT XEN KẸT NHỎ LẺ TẠI XÃ ĐÔNG MỸ, HUYỆN THANH  TRÌ, TP HÀ NỘI
-----
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT XEN KẸT NHỎ LẺ TẠI XÃ ĐẠI ÁNG, HUYỆN THANH  TRÌ, TP HÀ NỘI
------
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở XÃ PHÙ ĐỔNG, HUYỆN GIA LÂM, TP HÀ NỘI
-------
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở ĐỐI VỚI 05 THỬA ĐẤT TẠI KHU X20 (ĐẤT AO CẠNH NHÀ BÀ THIẾT) THÔN 5 XÃ PHÙ LƯU TẾ HUYỆN MỸ ĐỨC, TP HÀ NỘI
-------
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CỦA 01 THỬA ĐẤT TẠI KHU ĐẤT 1, XÓM 5, THÔN ĐỐC TÍN, XÃ ĐỐC TÍN, HUYỆN MỸ ĐỨC, TP HÀ NỘI

------

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở XÃ NINH HIỆP, HUYỆN GIA LÂM, TP HÀ NỘI
--------
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NHỎ LẺ, XEN KẸT ĐỂ XÂY DỰNG NHÀ Ở TẠI ĐIỂM X1, THÔN TẰNG MY, XÃ NAM HỒNG, HUYỆN ĐÔNG ANH, TP HÀ NỘI
----------
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI KHU TÁI ĐỊNH CƯ VÀ NHÀ Ở VAI RÉO, XÃ PHÙ CÁT, HUYỆN QUỐC OAI, TP HÀ NỘI
--------
THÔNG BÁO VỀ VIỆC MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI: KHU H VÀ K – ĐG 02 THỊ TRẤN QUỐC OAI, HUYỆN QUỐC OAI, TP HÀ NỘI
--------
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở KHU CỬA HÀNG LƯƠNG THỰC XUÂN KHANH, PHƯỜNG XUÂN KHANH, THỊ XÃ SƠN TÂY, TP HÀ NỘI
---------
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI CÁC THỬA ĐẤT THUỘC Ô ĐẤT C10/04, PHƯỜNG TRẦN PHÚ, QUẬN HOÀNG MAI, TP HÀ NỘI
------
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở KHU MẢ CỔ, XÃ THẠCH XÁ, HUYỆN THẠCH THẤT, TP HÀ NỘI (ĐỢT 3)
-------
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở ĐỐI VỚI 07 LÔ ĐẤT TẠI KHU ĐẤT CÔNG TY XÂY DỰNG (TIẾP GIÁP ĐƯỜNG PHÚ HÀ), PHƯỜNG PHÚ THỊNH, THỊ XÃ SƠN TÂY
--------
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở ĐỐI VỚI KHU ĐẤT XEN KẸT KHU PHỐ 2 , PHƯỜNG TRUNG SƠN TRẦM, THỊ XÃ SƠN TÂY
------
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở ĐỐI VỚI KHU ĐẤT XEN KẸT NGÕ 30 PHỐ CHÙA THÔNG, PHƯỜNG SƠN LỘC, THỊ XÃ SƠN TÂY
--------
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI KHU ĐẤT XEN KẸT CHỢ CŨ PHƯỜNG SƠN LỘC, THỊ XÃ SƠN TÂY, TP HÀ NỘI
--------
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI 36 THỬA ĐẤT TẠI CÁC XÃ: TIẾN THẮNG, TAM ĐỒNG, VÀ ĐẠI THỊNH HUYỆN MÊ LINH, TP HÀ NỘI
--------
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI 03 THỬA ĐẤT THUỘC ĐIỂM X5, X6 TẠI THÔN ẤP 1, XÃ TIỀN PHONG, HUYỆN MÊ LINH, TP HÀ NỘI
---------
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI CÁC THỬA ĐẤT NHỎ, KẸT XÃ KIM SƠN, HUYỆN GIA LÂM, TP HÀ NỘI
-----------
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT  NHỎ LẺ, XEN KẸT TẠI KHU X5, THÔN THUẬN QUANG, XÃ DƯƠNG XÁ, HUYỆN GIA LÂM, TP HÀ NỘI
----------
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI CÁC LÔ ĐẤT  V-E4-TT3 VÀ V-E3-TT3 THUỘC DỰ ÁN XÂY DỰNG HTKT KHU ĐẤT XÂY DỰNG NHÀ Ở ĐỂ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI XÃ NGUYÊN KHÊ, HUYỆN ĐÔNG ANH, TP HÀ NỘI
--------
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI CÁC LÔ ĐẤT TRONG Ô ĐẤT V-E5 TT3 THUỘC DỰ ÁN XÂY DỰNG HTKT KHU ĐẤT XÂY DỰNG NHÀ Ở ĐỂ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI XÃ NGUYÊN KHÊ, HUYỆN ĐÔNG ANH, TP HÀ NỘI
-------
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI KHU ĐƯỜNG CHỢ DƯỚI 3, THÔN MY HẠ, XÃ THANH MAI, HUYỆN THANH OAI, TP HÀ NỘI
-------
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI VỊ TRÍ TTX1 XÃ DÂN HÒA, HUYỆN THANH OAI, TP HÀ NỘI
-----
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI KHU VƯỜN ƯƠM THÔN HÒA THƯỢNG, XÃ BẠCH HẠ, HUYỆN PHÚ XUYÊN, TP HÀ NỘI
------
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI 26 THỬA ĐẤT TẠI VỊ TRÍ X4, KHU  LÒ NGÓI, XÃ ĐỨC GIANG; 07 THỬA ĐẤT KHU TÁI ĐỊNH CƯ TRẠM BƠM TIÊU YÊN NGHĨA VÀ KHU CỬA KHO XÃ ĐÔNG LA, HUYỆN HOÀI ĐỨC, TP HÀ NỘI
--------
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NHỎ LẺ, XEN KẸT ĐỂ XÂY DỰNG NHÀ Ở TẠI THÔN XUÂN TRẠCH, XÃ XUÂN CANH, HUYỆN ĐÔNG ANH, TP HÀ NỘI
-------
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NHỎ LẺ, XEN KẸT ĐỂ XÂY DỰNG NHÀ Ở TẠI ĐIỂM X4 THÔN HÀ PHONG, XÃ LIÊN HÀ, HUYỆN ĐÔNG ANH, TP HÀ NỘI
--------
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở ĐỐI VỚI 50 THỬA ĐẤT TẠI LÔ ĐG 06 KHU ĐẤU GIÁ NGÕ CỔNG, PHƯỜNG KIẾN HƯNG VÀ O3 THỬA ĐẤT TẠI KHU ĐẤU GIÁ QUANG LÃM, PHƯỜNG PHÚ LÃM, QUẬN HÀ ĐÔNG, TP HÀ NỘI 
--------
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở KHU LỖ ĐÒNG – BỒ CÓC, XÃ ĐẠI ĐỒNG, HUYỆN THẠCH THẤT, TP HÀ NỘI
-------
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CÁC THỬA ĐẤT TẠI KHU ĐG 05/2017 XÃ TÂN HÒA, HUYỆN QUỐC OAI, TP HÀ NỘI
-----
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI KHU ĐẦU CẤU ĐG 11 – NL XÃ NGỌC LIỆP, HUYỆN QUÔC OAI, TP HÀ NỘI
--------
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI KHU ĐG 09/2016 (X9) ĐỈNH CẦU, THÔN YÊN THÁI, XÃ ĐÔNG YÊN, HUYỆN QUÔC OAI, TP HÀ NỘI
---------
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI KHU VƯỜN CHUỐI, THÔN HẠ, XÃ VĂN HOÀNG, HUYỆN PHÚ XUYÊN,  TP HÀ NỘI
--------
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI KHU RỘC GIỮA, THÔN ĐẠO NGẠN, XÃ HỢP ĐỒNG, HUYỆN CHƯƠNG MỸ, TP HÀ NỘI
--------
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI DỰ ÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI KHU VỰC CÂY XĂNG GIÁP ĐƯỜNG TL 411B, THÔN VÂN SA, XÃ TẢN HỒNG, HUYỆN BA VÌ, TP HÀ NỘI
-------
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI DỰ ÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT KHU GÒ SÀO, THÔN THANH LŨNG, XÃ TIÊN PHONG, HUYỆN BA VÌ, TP HÀ NỘI (GIAI ĐOẠN 1)
------
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở KHU MẢ CỔ (X7), XÃ THẠCH XÁ, HUYỆN THẠCH THẤT, TP HÀ NỘI (ĐỢT 2)
------
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CÁC THỬA ĐẤT TẠI: KHU ĐG 01/2016 XÃ ĐẠI THÀNH, HUYỆN QUỐC OAI, TP HÀ NỘI
-------
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI KHU AO BỜ NÙNG, THÔN TRI CHỈ, XÃ TRI TRUNG, HUYỆN PHÚ XUYÊN, TP HÀ NỘI
-------
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI TIỂU KHU CƠ KHÍ THỊ TRẤN PHÚ MINH, HUYỆN PHÚ XUYÊN, TP HÀ NỘI
-------
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI KHU TRẠM CÔNG AN MIẾU MÔN CŨ, XÃ TRẦN PHÚ, HUYỆN CHƯƠNG MỸ, TP HÀ NỘI
-------
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI KHU BỜ LA DƯỚI THÔN HẠ, XÃ HỒNG PHONG, HUYỆN CHƯƠNG MỸ, TP HÀ NỘI
-------
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI KHU AO THÔN HẠ, XÃ HỒNG PHONG, HUYỆN CHƯƠNG MỸ, TP HÀ NỘI
--------
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CÁC THỬA ĐẤT TẠI: ĐG 10 XÃ THẠCH THÁN; HUYỆN QUỐC OAI, TP HÀ NỘI
---------
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CÁC THỬA ĐẤT TẠI: ĐG 32/2016 GỐC GẠO, XÃ NGỌC MỸ HUYỆN QUỐC OAI, TP HÀ NỘI
--------
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CÁC THỬA ĐẤT TẠI: KHU X17 THÔN VĂN QUANG,  XÃ NGHĨA HƯƠNG; HUYỆN QUỐC OAI, TP HÀ NỘI
--------

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI KHU DƯ DỤ 1 THÔN DƯ DỤ, XÃ THANH THÙY, HUYỆN THANH OAI, TP HÀ NỘI
--------- 

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở KHU MẢ CỐ (X7), XÃ THẠCH XÁ, HUYỆN THẠCH THẤT, TP HÀ NỘI
-----------
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI KHU DƯ DỤ 2 THÔN DƯ DỤ, XÃ THANH THÙY, HUYỆN THANH OAI, TP HÀ NỘI
----------- 

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở ĐỐI VỚI 45 THỬA ĐẤT TẠI LÔ ĐG 04, KHU ĐẤU GIÁ NGÕ CỔNG, PHƯỜNG KIẾN HƯNG, QUẬN HÀ ĐÔNG, TP HÀ NỘI
----------
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH THÔNG BÁO SỐ 05/TB-TTPTQĐ CỦA TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT HUYỆN THƯỜNG TÍN, HUYỆN THƯỜNG TÍN, TP HÀ NỘI
-------
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở KHU XỨ ĐỒNG DÀI I, KHU XỨ ĐỒNG DÀI II, XÃ HÒA XÁ, HUYỆN ỨNG HÒA, TP HÀ NỘI
------- 
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở THÔN TRẦN ĐĂNG, XÃ HOA SƠN; KHU AO LÒ VÔI THÔN BẶT NGÕ, KHU AO CÁC CỤ, AO ÔNG TIÊU, THÔN VŨ NGOẠI , XÃ LIÊN BẠT, THÔN HẬU XÁ, XÃ PHƯƠNG TÚ; THÔN ĐÀO XÁ, XÃ ĐÔNG LỖ; HUYỆN ỨNG HÒA, TP HÀ NỘI

---------
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NHỎ LẺ, XEN KẸT ĐỂ XÂY DỰNG NHÀ Ở TẠI THÔN ĐẠI BẰNG, XÃ NGUYÊN KHÊ, HUYỆN ĐÔNG ANH, TP HÀ NỘI
-------
THÔNG BÁO VỀ VIỆC MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐỐI VỚI 15 THỬA  ĐẤT THUỘC ĐIỂM X5, X6 TẠI THÔN ẤP 1 VÀ KHU GỐC MÈO, THÔN TRUNG HẬU ĐÔNG, XÃ TIỀN PHONG, HUYỆN MÊ LINH, TP HÀ NỘI
------
THÔNG BÁO VỀ VIỆC MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở: ĐG O2 THỊ TRẤN QUỐC OAI, HUYỆN QUỐC OAI, TP HÀ NỘI
------
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NHỎ LẺ, XEN KẸT TRONG KHU DÂN CƯ NÔNG THÔN TẠI ĐIỂM X2, THÔN THÁI BÌNH, XÃ MAI LÂM, HUYỆN ĐÔNG ANH, TP HÀ NỘI
-------
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NHỎ LẺ, XEN KẸT TRONG KHU DÂN CƯ NÔNG THÔN TẠI THÔN KÍNH NỖ, XÃ UY NỖ, HUYỆN ĐÔNG ANH, TP HÀ NỘI
------
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở ĐỐI VỚI CÁC THỬA ĐẤT TẠI XÃ TÔ HIỆU, HUYỆN THƯỜNG TÍN, TP HÀ NỘI
-------
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở ĐỐI VỚI CÁC THỬA ĐẤT TẠI CÁC XÃ, THỊ TRẤN: HÒA BÌNH, CHƯƠNG DƯƠNG, TÂN MINH, VĂN BÌNH VÀ THỊ TRẤN THƯỜNG TÍN, HUYỆN THƯỜNG TÍN, TP HÀ NỘI
--------
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI CÁC THỬA ĐẤT NHỎ, KẸT XÃ DƯƠNG QUANG, HUYỆN GIA LÂM, TP HÀ NỘI
---------
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NHỎ LẺ, XEN KẸT TẠI ĐIỂM X3, THÔN THƯỢNG PHÚC, XÃ BẮC HỒNG, HUYỆN ĐÔNG ANH, TP HÀ NỘI
--------
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NHỎ LẺ, XEN KẸT, ĐỂ XÂY DỰNG NHÀ TẠI ĐIỂM X3, THÔN NHÌ, XÃ VÂN NỘI HUYỆN ĐÔNG ANH, TP HÀ NỘI
-------
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NHỎ LẺ, XEN KẸT ĐỂ XÂY DỰNG NHÀ Ở TẠI ĐIỂM X3, THÔN CỔ MIẾU, XÃ THỤY LÂM, HUYỆN ĐÔNG ANH, HÀ NỘI
-------
THÔNG  BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI KHU AO BÀ HÒA, THÔN PHONG TRIỀU; KHU AO CỬA MIẾU THÔN NAM QUẤT, XÃ NAM TRIỀU, HUYỆN PHÚ XUYÊN, TP HÀ NỘI
--------
THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH LỊCH TRÌNH TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI: KHU X34, XÃ PHÙNG XÁ, VÀ KHU ĐỒNG NGÀ, XÃ HƯƠNG NGẢI, HUYỆN THẠCH THẤT, TP HÀ NỘI
--------
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở ĐỐI VỚI 01 THỬA ĐẤT KHU ĐỒNG THỨ 8 XÃ VÂN PHÚC, 29 THỬA ĐẤT KHU X2, XÃ TRẠCH MỸ LỘC, HUYỆN PHÚC THỌ, TP HÀ NỘI

Chi tiết hồ sơ đấu giá

--------- 
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI THÔN QUẾ SƠN, XÃ TÂN ƯỚC, HUYỆN THANH OAI, TP HÀ NỘI
---------
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ XÂY DỰNG NHÀ Ở ĐỐI VỚI 07 THỬA ĐẤT THUỘC LÔ ĐẤT CT1 (NAY LÀ TT1), KHU TÁI ĐỊNH CƯ TẬP TRUNG KIỀU MAI, PHƯỜNG PHÚC DIỄN, QUẬN BẮC TỪ LIÊM, HÀ NỘI
----------
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI CÁC THỬA ĐẤT KHU ĐẤT KẸT PHƯỜNG LIÊN MẠC, QUẬN BẮC TỪ LIÊM, HÀ NỘI
----------
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI KHU RỘC GIỮA, THÔN ĐẠO NGẠN, XÃ HỢP ĐỒNG, HUYỆN CHƯƠNG MỸ, TP HÀ NỘI
---------
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI KHU GỐC ĐỀ, THÔN TRUNG, XÃ HỒNG PHONG, HUYỆN CHƯƠNG MỸ, TP HÀ NỘI
---------
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI DỰ ÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT KHU VŨ LÂM, THỊ TRẤN TÂY ĐẰNG, HUYỆN BA VÌ, TP HÀ NỘI

--------- 

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI THÔN THIÊN ĐÔNG, XÃ MỸ HƯNG, HUYỆN THANH OAI, TP HÀ NỘI
--------- 

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ Ở THẤP TẦNG TẠI CÁC Ô ĐẤT ĐẤU GIÁ TỪ TT10 ĐẾN TT13, THỊ TRẤN TRÂU QUỲ, HUYỆN GIA LÂM, TP HÀ NỘI


---------


THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ XÂY DỰNG NHÀ Ở ĐỐI VỚI CÁC THỬA ĐẤT TẠI KHU X34 XÃ PHÙNG XÁ VÀ KHU ĐỒNG NGÀ, XÃ HƯƠNG NGẢI, HUYỆN THẠCH THẤT

----------  
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI DỰ ÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT KHU GÒ SÀO (GIAI ĐOẠN 2 ), THÔN THANH LŨNG, XÃ TIÊN PHONG, HUYỆN BA VÌ , TP HÀ NỘI

----------


THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI 10 THỬA ĐẤT THUỘC KHU X1, X3, TẠI THÔN YÊN BÀI, XÃ TỰ LẬP, HUYỆN MÊ LINH, TP HÀ NỘI
-----------
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI 42 THỬA ĐẤT KHU TÁI ĐỊNH CƯ TRẠM BƠM TIÊU YÊN NGHĨA XÃ ĐÔNG LA VÀ 10 THỬA ĐẤT KHU CỬA KHO XÃ ĐÔNG LA, HUYỆN HOÀI ĐỨC, TP HÀ NỘI
-----------
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI KHU CHÙA QUANG LÃNG, THÔNG QUANG LÃNG, XÃ QUANG LÃNG, HUYỆN PHÚ XUYÊN, TP HÀ NỘI
------------
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI KHU CẮT CHÉO TỜ GIẤY THÔN NGỌ, XÃ CHUYÊN MỸ, HUYỆN PHÚ XUYÊN, TP HÀ NỘI
----------
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI KHU AO VÔI, THÔN TRÌNH VIÊN; KHU AO REN THÔN LƯU XÁ, XÃ PHÚ TÚC, HUYỆN PHÚ XUYÊN, TP HÀ NỘI
----------
THÔNG BÁO VỀ VIỆC MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CÁC THỬA ĐẤT TẠI KHU D VÀ E – ĐG 02 THỊ TRẤN QUỐC OAI, HUYỆN QUỐC OAI, TP HÀ NỘI
----------
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI THÔN HOÀNG TRUNG, XÃ HỒNG DƯƠNG, HUYỆN THANH OAI, TP HÀ NỘI
----------- 
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI KHU BỜ ĐẮP THÔN THƯỢNG THANH, XÃ THANH CAO, HUYỆN THANH OAI, TP HÀ NỘI
-----------
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI THÔN THIÊN ĐÔNG, XÃ MỸ HƯNG, HUYỆN THANH OAI, TP HÀ NỘI
-----------
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI KHU ĐÌNH QUẢNG, THÔN PHƯỢNG MỸ , XÃ MỸ HƯNG, HUYỆN THANH OAI, TP HÀ NỘI
-----------
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CÁC THỬA ĐẤT TẠI KHU ĐẤT DỊCH VỤ XÃ NGHĨA HƯƠNG VÀ XÃ YÊN SƠN, HUYỆN QUỐC OAI, TP HÀ NỘI
-----------
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NHỎ LẺ, XEN KẸT ĐỂ XÂY DỰNG NHÀ Ở TẠI THÔN THIẾT ÚNG, THÔN THIẾT BÌNH XÃ VÂN HÀ; THÔN NGỌC LÔI, XÃ DỤC TÚ VÀ THÔN LƯƠNG NỖ, XÃ TIÊN DƯƠNG, HUYỆN ĐÔNG ANH, THÀNH PHỐ HÀ NỘI
----------
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI 14 THỬA ĐẤT TẠI TỔ DÂN PHỐ SỐ 5 THỊ TRẤN CHI ĐÔNG, VÀ KHU AO ĐẤU, THÔN TRÁNG VIỆT, XÃ TRÁNG VIỆT, HUYỆN MÊ LINH, HÀ NỘI
----------
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI 68 THỬA ĐẤT KHU CỔNG ĐÔNG XÃ ĐẮC SỞ; 10 THỬA ĐẤT VỊ TRÍ X3 XÃ ĐẮC SỞ VÀ 01 THỬA ĐẤT KHU CHÉO ĐƯỜNG TÀU XÃ LA PHÙ, HUYỆN HOÀI ĐỨC, TP HÀ NỘI
----------
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở ĐỐI VỚI 16 THỬA THUỘC KHU ĐẤU GIÁ MAN RỘM, XÃ PHỤNG THƯỢNG, HUYỆN PHÚC THỌ, TP HÀ NỘI
---------
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI KHU MỒ TÂN, XÃ ĐAN PHƯỢNG, HUYỆN ĐAN PHƯỢNG, TP HÀ NỘI
---------
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở KHU ĐẤT ĐẤU GIÁ ĐG X17, THÔN VĂN QUANG, XÃ NGHĨA HƯƠNG, HUYỆN QUỐC OAI, TP HÀ NỘI
---------
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở KHU ĐẤT ĐẤU GIÁ ĐG 06 THÔN 5, XÃ PHÙ CÁT, HUYỆN QUỐC OAI, TP HÀ NỘI
----------
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT (ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ) XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ, VĂN PHÒNG KHÁCH SẠN CAO CẤP TẠI Ô ĐẤT CÓ KÝ HIỆU CCKV THUỘC DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ MỚI KIM VĂN – KIM LŨ PHƯỜNG ĐẠI KIM, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI
---------

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI KHU DỘC SẠM, THÔN LƯƠNG CHÂU, XÃ TIÊN DƯỢC, HUYỆN SÓC SƠN, TP HÀ NỘI
---------
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI KHU SÂN KHO TRONG, XÃ NAM PHƯƠNG TIẾN, HUYỆN CHƯƠNG MỸ, TP HÀ NỘI
---------
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI KHU CẠNH NHÀ VĂN HÓA THÔN AN VỌNG, XÃ HOÀNG DIỆU, HUYỆN CHƯƠNG MỸ, TP HÀ NỘI
---------
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở THÔN TRẦN ĐĂNG, XÃ HOA SƠN; THÔN HẬU XÁ, XÃ PHƯƠNG TÚ VÀ THÔN ĐÀO XÁ XÃ ĐÔNG LỖ, HUYỆN ỨNG HÒA, TP HÀ NỘI
-----------
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ XÂY DỰNG NHÀ Ở TẠI XÃ LỆ CHI, HUYỆN GIA LÂM, TP HÀ NỘI
----------
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ XÂY DỰNG NHÀ Ở TẠI XÃ KIM LAN, HUYỆN GIA LÂM, TP HÀ NỘI
---------
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CÁC THỬA ĐẤT ĐỂ XÂY DỰNG NHÀ Ở XÃ NINH HIỆP, HUYỆN GIA LÂM, TP HÀ NỘI
---------
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI CÁC THỬA ĐẤT NHỎ, KẸT XÃ KIM SƠN, HUYỆN GIA LÂM, TP HÀ NỘI 
-----------
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI CÁC THỬA ĐẤT NHỎ, KẸT XÃ DƯƠNG XÁ, HUYỆN GIA LÂM, TP HÀ NỘI
-----------
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI CÁC THỬA ĐẤT NHỎ, KẸT XÃ PHÚ THỊ, HUYỆN GIA LÂM, TP HÀ NỘI 
--------- 

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT (ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ) TẠI CÁC PHƯỜNG GIA THỤY, GIANG BIÊN, BỒ ĐỀ TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN LONG BIÊN, HÀ NỘI


---------
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI DỰ ÁN ĐẤU GIÁ QSD ĐẤT KHU ĐỒNG CHỢ, XÃ ĐỒNG THÁI, HUYỆN BA VÌ, TP HÀ NỘI
---------
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ XÂY DỰNG NHÀ Ở TẠI XÃ LỆ CHI, HUYỆN GIA LÂM, TP HÀ NỘI
--------
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ XÂY DỰNG NHÀ Ở TẠI XÃ DƯƠNG QUANG, HUYỆN GIA LÂM, TP HÀ NỘI
-------
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ XÂY DỰNG NHÀ Ở TẠI XÃ ĐÔNG DƯ, HUYỆN GIA LÂM, TP HÀ NỘI
-------
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở KHU AO LÒ VÔI, THÔN BẶT NGÕ, AO CÁC CỤ, THÔN VŨ NGOẠI, XÃ LIÊN BẠT, KHU NHÀ TRẺ ĐỘI 4, THÔN PHÙ LƯU THƯỢNG, KHU ĐỒNG MỐI SÂU, THÔN PHÙ LƯU HẠ VÀ KHU TRẠM BƠM 311, THỊ TRẤN VÂN ĐÌNH, HUYỆN ỨNG HÒA, TP HÀ NỘI
-------
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI KHU BÃI QUAY, THÔN HẠ, XÃ VĂN HOÀNG, HUYỆN PHÚ XUYÊN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở ĐỐI VỚI 33 THỬA ĐẤT KHU ĐẤU GIÁ X2, XÃ TRẠCH MỸ LỘC HUYỆN PHÚC THỌ, THÀNH  PHỐ HÀ NỘI
-------
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở ĐỐI VỚI 09 THỬA ĐẤT THUỘC KHU THỨ 8 XÃ VÂN PHÚC VÀ 57 THỬA THUỘC KHU HỒ VÂN XÃ CẨM ĐÌNH, HUYỆN PHÚC THỌ, THÀNH  PHỐ HÀ NỘI
--------
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT (ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ) XÂY DỰNG NHÀ Ở CAO TẦNG Ô ĐẤT KÝ HIỆU NC6 THUỘC DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ MỚI CẦU BƯƠU, XÃ THANH LIỆT, HUYỆN THANH TRÌ, TP HÀ NỘI
---------
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI KHU 3 THÔN AN MỸ, XÃ ĐẠI THẮNG, HUYỆN PHÚ XUYÊN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở ĐỐI VỚI 24 THỬA ĐẤT TẠI KHU SAU ĐỒNG, THÔN THANH LƯƠNG, XÃ BÍCH HÒA, HUYỆN THANH OAI, TP HÀ NỘI
---------
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở ĐỐI VỚI 10 THỬA ĐẤT TẠI THÔN HOÀNG TRUNG, XÃ HỒNG DƯƠNG, HUYỆN THANH OAI, TP HÀ NỘI
---------
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở ĐỐI VỚI 31 THỬA ĐẤT TẠI KHU BỜ ĐẮP, THÔN THƯỢNG THANH, XÃ THANH CAO, HUYỆN THANH OAI, TP HÀ NỘI
---------
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở ĐỐI VỚI 25 THỬA ĐẮT TẠI KHU ĐẤU GIA QUANG LÃM, PHƯỜNG PHÚ LÃM, QUẬN HÀ ĐÔNG, TP HÀ NỘI
---------
THÔNG BÁO MỜI ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT  TẠI Ô ĐẤT TT3 KHU NHÀ Ở VÀ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG TẠI PHƯỜNG CỔ NHUẾ 2, QUẬN BẮC TỪ LIÊM, HÀ NỘI
----------
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI KHU NHÀ MẪU GIÁO CŨ, KHU AO CỬA GIAO THÔNG, THÔN TRI THỦY, XÃ TRI THỦY, HUYỆN PHÚ XUYÊN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI
---------
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI KHU AO BỞ NÙNG, THÔN TRI CHỈ, XÃ TRI TRUNG, HUYỆN PHÚ XUYÊN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI
---------
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI KHU C VÀ KHU G – DG 02 THỊ TRẤN QUỐC OAI, HUYỆN QUỐC OAI, TP HÀ NỘI
---------
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI DỰ ÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT KHU VŨ LÂM, THỊ TRẤN TÂY ĐẰNG, HUYỆN BA VÌ, TP HÀ NỘI  
---------

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở  THUỘC CÁC LÔ ĐG 01, ĐG 02, ĐG 07, ĐG 08, ĐG 09, ĐG 10 KHU LỖ ĐÒNG – BỒ CÓC, XÃ ĐẠI ĐỒNG, HUYỆN THẠCH THẤT, TP HÀ NỘI
----------
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở THUỘC KHU GÒ CHÓI, XÃ TIẾN XUÂN, HUYỆN THẠCH THẤT, TP HÀ NỘI
----------
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI KHU ĐẤT ĐẤU GIÁ XÁC THƯỢNG, XÃ LIÊN HIỆP, HUYỆN PHÚC THỌ, TP HÀ NỘI
-----------
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI CÁC THỬA ĐẤT XÃ PHÙ ĐỔNG, HUYỆN GIA LÂM, TP HÀ NỘI

BẢN VẼ QUY HOẠCH CÁC THỬA ĐẤT XÃ PHÙ ĐỔNG, HUYỆN GIA LÂM, TP HÀ NỘI
------------
Thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất tại khu đấu giá quyền sử dụng đất xã Tứ Hiệp – Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội
------------ 

Thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội

------------
Thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất tại thôn Cổ Điển A, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội
------------
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ ĐỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI 13 THỬA ĐẤT THUỘC KHU X1, X3 TẠI THÔN YÊN BÀI, XÃ TỰ LẬP, HUYỆN MÊ LINH, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

------------- 
THÔNG BÁO MỜI ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở ĐỐI VỚI CÁC THỬA ĐẤT THUỘC DỰ ÁN XÂY DỰNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHU ĐẤT ĐẤU GIÁ VÀ KHU TÁI ĐỊNH CƯ PHỤC VỤ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG DỰ ÁN TRẠM BƠM TIÊU YÊN NGHĨA, XÃ ĐÔNG LA, HUYỆN HOÀI ĐỨC, THÀNH PHỐ HÀ NỘI
------------ 

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT (ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ) TẠI CÁC PHƯỜNG GIA THỤY, GIANG BIÊN, BỒ ĐỀ TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN LONG BIÊN, HÀ NỘI
--------------- 

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT THỰC HIỆN DỰ ÁN: XÂY DỰNG BÃI ĐỖ XE TẠI PHƯỜNG GIANG BIÊN, QUẬN LONG BIÊN, HÀ NỘI
------------ 

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT THỰC HIỆN DỰ ÁN: XÂY DỰNG VƯỜN HOA CÂY XANH  TẠI Ô ĐẤT KÝ HIỆU E.1/DS PHƯỜNG GIA THỤY, QUẬN LONG BIÊN (PHẦN ĐẤT DỊCH VỤ CÂY XĂNG)

 

THÔNG BÁO VỀ MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở ĐỐI VỚI CÁC THỬA ĐẤT TẠI KHU CỬA HÀNG LƯƠNG THỰC XUÂN KHANH, PHƯỜNG XUÂN KHANH, THỊ XÃ SƠN TÂY, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------------

THÔNG BÁO MỜI ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI XÃ KIM SƠN, HUYỆN GIA LÂM, TP HÀ NỘI
-----------
THÔNG BÁO MỜI ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI XÃ TRUNG MÀU, HUYỆN GIA LÂM, TP HÀ NỘI
-----------
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI CÁC THỬA ĐẤT NHỎ, KẸT XÃ DƯƠNG XÁ, HUYỆN GIA LÂM, TP HÀ NỘI
-----------

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI KHU ĐÔ THỊ MỚI CẦU GIẤY, QUẬN CẦU GIẤY, TP HÀ NỘI


------------

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI KHU ĐỐNG SÀNH, XÃ KIM CHUNG, HUYỆN HOÀI ĐỨC, TP HÀ NỘI


-------------

THÔNG BÁO MỜI ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI THÔN ĐỒNG PHỐ, THÔN ĐẠI NGHIỆP, THÔN GIA PHÚ, THÔN ĐỒNG CẢ XÃ TÂN DÂN, HUYỆN PHÚ XUYÊN, TP HÀ NỘI

 -------------

THÔNG BÁO MỜI ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI THÔN HẠ, THÔN TRUNG, THÔN NỘI, THÔN THƯỢNG XÃ VĂN HOÀNG, HUYỆN PHÚ XUYÊN, TP HÀ NỘI

 


------------

THÔNG BÁO MỜI ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI THÔN THỌ, THÔN THƯỢNG XÃ CHUYÊN MỸ HUYỆN PHÚ XUYÊN, TP HÀ NỘI

 


---------
THÔNG BÁO MỜI ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI THÔN DUYÊN TRANG, XÃ HỒNG THÁI, HUYỆN PHÚ XUYÊN, TP HÀ NỘI


--------- 

THÔNG BÁO MỜI ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI KHU ĐẤT ĐẤU GIÁ X8 THỊ TRẤN PHÚC THỌ, HUYỆN PHÚC THỌ

---------

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI THỬA F22, XÃ ĐẠI THỊNH, HUYỆN MÊ LINH, TP HÀ NỘI
---------
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI KHU ĐỒNG CỬA AO, THÔN CƯ AN, XÃ TAM ĐỒNG, HUYỆN MÊ LINH, TP HÀ NỘI
----------

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI KHU ĐỒNG BÃI KHUỐC , THÔN VĂN LÔI, XÃ TAM ĐỒNG, HUYỆN MÊ LINH, TP HÀ NỘI

------------
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH THÔNG BÁO SỐ 13/TB-PTQĐ  VÀ THÔNG BÁO SỐ 14 – PTQĐ NGÀY 19/4/2017 CỦA CHI NHÁNH PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT THƯỜNG TÍN
------------
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT KHU ĐƯỜNG TRỤC CHÍNH BẮC NAM, THỊ TRẤN QUỐC OAI, HUYỆN QUỐC OAI, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-----------
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI THÔN CẤN THƯỢNG, XÃ CẤN HỮU, HUYỆN QUỐC OAI, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-----------
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI KHU ĐẤT DỊCH VỤ XÃ YÊN SƠN THỊ TRẤN QUỐC OAI, HUYỆN QUỐC OAI, THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-----------

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI XÓM ĐƯỜNG, XÃ ĐẠI YÊN, HUYỆN CHƯƠNG MỸ, TP HÀ NỘI
________


THÔNG BÁO VỀ VIỆC MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CÁC THỬA ĐẤT TẠI: ĐG 16/2016  THÔN CẤN THƯỢNG XÃ CẤN HỮU, HUYỆN QUỐC OAI, HÀ NỘI

--------------
THÔNG BÁO VỀ VIỆC MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CÁC THỬA ĐẤT: KHU ĐẤT DỊCH VỤ XÃ NGHĨA HƯƠNG, HUYỆN QUỐC OAI, HÀ NỘI
--------------
THÔNG BÁO VỀ VIỆC MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CÁC THỬA ĐẤT TẠI KHU ĐẤT ĐG 23/2016 ĐỒNG GIAI, ĐG 02 – TN THÔN LIÊN TRÌ, XÃ TUYẾT NGHĨA, HUYỆN QUỐC OAI, HÀ NỘI
--------------
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở ĐỐI VỚI 02 LÔ ĐẤT GỒM 46 THỬA ĐẤT THUỘC DỰ ÁN HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHU ĐẤT ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở VỊ TRÍ X4 KHU CỬA KHO, THÔN ĐỒNG NHÂN, XÃ ĐÔNG LA, HUYỆN HOÀI ĐỨC 
---------------
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI KHU AO LÒ VÔI THÔN BẬT NGÔ XÃ LIÊN BẠT; KHU NHÀ TRẺ ĐỘI 4, ĐỘI 7 THÔN PHÙ LƯU THƯỢNG VÀ KHU ĐỐNG MỐI SÂU THÔN PHÙ LƯU HẠ, XÃ PHÙ LƯU, HUYỆN ỨNG HÒA, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

----------------

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI THÔN HẬU XÁ, XÃ PHƯƠNG TÚ, VÀ AO SAU LÀNG THÔN ĐINH XUYÊN XÃ HÒA NAM, HUYỆN ỨNG HÒA, THÀNH PHỐ HÀ NỘI


-----------------  

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI HAI XÃ TÂN MINH, VĂN BÌNH, HUYỆN THƯỜNG TÍN, HÀ NỘI

------------------
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở ĐỐI VỚI CÁC THỬA ĐẤT TẠI CÁC XÃ: TỰ NHIÊN, NINH SỞ, DŨNG TIẾN, CHƯƠNG DƯƠNG, THỊ  TRẤN THƯỜNG TÍN, HUYỆN THƯỜNG TÍN, HÀ NỘI
-----------------

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ XÂY DỰNG NHÀ Ở TẠI THỊ TRẤN TRÂU QUỲ, HUYỆN GIA LÂM, HÀ NỘI

 -------------------

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ XÂY DỰNG NHÀ Ở TẠI XÃ DƯƠNG QUANG, HUYỆN GIA LÂM, HÀ NỘI

 ---------------

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ XÂY DỰNG NHÀ Ở TẠI XÃ ĐÔNG DƯ, HUYỆN GIA LÂM, HÀ NỘI

 ---------------

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT XÂY DỰNG CƠ SỞ SẢN XUẤT LÀNG NGHỀ THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠ TẦNG CỤM SẢN XUẤT LÀNG NGHỀ TẬP TRUNG XÃ KIÊU KỴ, HUYỆN GIA LÂM, HÀ NỘI

------------


THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG  ĐẤT NHỎ LẺ, XEN KẸT TẠI ĐIỂM X5 KHU MA VŨ, THÔN TRUNG, XÃ VIỆT HÙNG, HUYỆN ĐÔNG ANH
_________ 


THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG  ĐẤT NHỎ LẺ, XEN KẸT TẠI KHU ĐẤT X2 THÔN LƯƠNG NỖ, XÃ TIÊN DƯƠNG, HUYỆN ĐÔNG ANH


------------------------- 
   

 

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CÁC THỬA ĐẤT TẠI KHU D VÀ E – ĐG 02 THỊ TRẤN QUỐC OAI, HUYỆN QUỐC OAI, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

------------------------

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CÁC THỬA ĐẤT TẠI KHU C VÀ KHU G – ĐG 02 THỊ TRẤN QUỐC OAI, HUYỆN QUỐC OAI, THÀNH PHỐ HÀ NỘI


-------------------------

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CÁC THỬA ĐẤT TẠI THÔN LIÊN TRÌ, XÃ TUYẾT NGHĨA 
------------------------- 

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở ĐG 19 THÔN BÁI NGOẠI, XÃ LIỆP TUYẾT, HUYỆN QUỐC OAI, THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------------------------THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI KHU ĐẤT DỊCH VỤ XÃ YÊN SƠN, HUYỆN QUỐC OAI, THÀNH PHỐ HÀ NỘI


-
-----------------------

THÔNG BÁO MỜI ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở ĐỐI VỚI 13 THỬA ĐẤT TỪ L01 ĐẾN L13 THUỘC VỊ TRÍ 01 VÀ 46 THỬA TỪ L04 ĐẾN L49 THUỘC VỊ TRÍ 02 KHU ĐẤU GIÁ HỒ VÂN, XÃ CẨM ĐÌNH, HUYỆN PHÚC THỌ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI-------------------------

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở ĐỐI VỚI 10 THỬA ĐẤT TẠI CÁC KHU TÁI ĐỊNH CƯ LK19a, LK19b, X7,P, PHƯỜNG DƯƠNG NỘI; KHU ĐẤT DỊCH VỤ (ĐẤT Ở) PHƯỜNG PHÚ LA VÀ 01 THỬA ĐẤT KHU ĐẤU GIÁ VĂN CHỈ, PHƯỜNG ĐỒNG MAI, QUẬN HÀ ĐÔNG


-
------------------------THÔNG BÁO MỜI ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở ĐỐI VỚI 35 THỬA ĐẤT TẠI KHU BỜ ĐẮP, THÔN THƯỢNG THANH, XÃ THANH CAO, HUYỆN THANH OAI, HÀ NỘI

Chi tiết Hồ sơ đấu giá 
-
------------------------ 

THÔNG BÁO MỜI ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở ĐỐI VỚI 14 THỬA ĐẤT TẠI THÔNG HOÀNG TRUNG, XÃ HỒNG DƯƠNG, HUYỆN THANH OAI, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chi tiết hồ sơ đấu giá
------------------------- 

THÔNG BÁO MỜI ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở ĐỐI VỚI 46 THỬA ĐẤT TẠI KHU SAU ĐỒNG, THÔN THANH LƯƠNG, XÃ BÍCH HÒA, HUYỆN THANH OAI, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chi tiết hồ sơ đấu giá
---------------------------

Thông báo mời đấu giá quyền sử dụng đất ở tại khu đất đấu giá Xứ đồng thứ 8, xã Vân Phúc, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội

------------------------THÔNG BÁO VỀ VIỆC MỜI ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở  TẠI KHU ĐẤT ĐẤU GIÁ AO SÂN MỚI XÃ HIỆP THUẬN VÀ KHU X20 XÃ PHỤNG THƯỢNG, HUYỆN PHÚC THỌ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

----------- 

THÔNG BÁO VỀ VIỆC MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI : ĐG 03.BS (14) THÔN KHÁNH TÂN, XÃ SÀI SƠN VÀ ĐG 15 KHU MIỄU THẢO , THÔN SƠN TRUNG, XÃ YÊN SƠN, HUYỆN QUỐC OAI, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

----------------

THÔNG BÁO MỜI ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở KHU CỬA HÀNG LƯƠNG THỰC XUÂN KHANH, PHƯỜNG XUÂN KHANH, THỊ XÃ SƠN TÂY, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

------------------

 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI LÔ TT 9, TT 10 KHU ĐẤT ĐẤU GIÁ ĐỒNG CẦU LỌC XÃ NGỌC TẢO HUYỆN PHÚC THỌ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------------------------

 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI KHU A – DG02 THỊ TRẤN QUỐC OAI, HUYỆN QUỐC OAI THÀNH PHỐ HÀ NỘI


-
------------------------

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI LÔ TT 15, TT 16 KHU ĐẤT ĐẤU GIÁ ĐỒNG CẦU LỌC XÃ NGỌC TẢO HUYỆN PHÚC THỌ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

----------------------

 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở KHU ĐẤT ĐẤU GIÁ : DG 02 – TN, THÔN LIÊN TRÌ XÃ TUYẾT NGHĨA HUYỆN QUỐC OAI, THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-
-----------------------

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI CÁC LÔ TT13, TT14 KHU ĐẤT ĐẤU GIÁ ĐỒNG CẦU LỌC XÃ NGỌC TẢO HUYỆN PHÚC THỌ THÀNH PHỐ HÀ NỘI


-
---------------------