THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Thứ năm, ngày 19 tháng 11 năm 2015

THÔNG BÁO VỀ VIỆC MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CÁC THỬA ĐẤT TẠI: ĐG 16/2016  THÔN CẤN THƯỢNG XÃ CẤN HỮU, HUYỆN QUỐC OAI, HÀ NỘI
--------------
THÔNG BÁO VỀ VIỆC MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CÁC THỬA ĐẤT: KHU ĐẤT DỊCH VỤ XÃ NGHĨA HƯƠNG, HUYỆN QUỐC OAI, HÀ NỘI
--------------
THÔNG BÁO VỀ VIỆC MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CÁC THỬA ĐẤT TẠI KHU ĐẤT ĐG 23/2016 ĐỒNG GIAI, ĐG 02 – TN THÔN LIÊN TRÌ, XÃ TUYẾT NGHĨA, HUYỆN QUỐC OAI, HÀ NỘI
--------------
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở ĐỐI VỚI 02 LÔ ĐẤT GỒM 46 THỬA ĐẤT THUỘC DỰ ÁN HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHU ĐẤT ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở VỊ TRÍ X4 KHU CỬA KHO, THÔN ĐỒNG NHÂN, XÃ ĐÔNG LA, HUYỆN HOÀI ĐỨC 
---------------
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI KHU AO LÒ VÔI THÔN BẬT NGÔ XÃ LIÊN BẠT; KHU NHÀ TRẺ ĐỘI 4, ĐỘI 7 THÔN PHÙ LƯU THƯỢNG VÀ KHU ĐỐNG MỐI SÂU THÔN PHÙ LƯU HẠ, XÃ PHÙ LƯU, HUYỆN ỨNG HÒA, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

----------------

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI THÔN HẬU XÁ, XÃ PHƯƠNG TÚ, VÀ AO SAU LÀNG THÔN ĐINH XUYÊN XÃ HÒA NAM, HUYỆN ỨNG HÒA, THÀNH PHỐ HÀ NỘI


-----------------  

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI HAI XÃ TÂN MINH, VĂN BÌNH, HUYỆN THƯỜNG TÍN, HÀ NỘI

------------------
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở ĐỐI VỚI CÁC THỬA ĐẤT TẠI CÁC XÃ: TỰ NHIÊN, NINH SỞ, DŨNG TIẾN, CHƯƠNG DƯƠNG, THỊ  TRẤN THƯỜNG TÍN, HUYỆN THƯỜNG TÍN, HÀ NỘI
-----------------

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ XÂY DỰNG NHÀ Ở TẠI THỊ TRẤN TRÂU QUỲ, HUYỆN GIA LÂM, HÀ NỘI

 -------------------

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ XÂY DỰNG NHÀ Ở TẠI XÃ DƯƠNG QUANG, HUYỆN GIA LÂM, HÀ NỘI

 ---------------

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ XÂY DỰNG NHÀ Ở TẠI XÃ ĐÔNG DƯ, HUYỆN GIA LÂM, HÀ NỘI

 ---------------

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT XÂY DỰNG CƠ SỞ SẢN XUẤT LÀNG NGHỀ THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠ TẦNG CỤM SẢN XUẤT LÀNG NGHỀ TẬP TRUNG XÃ KIÊU KỴ, HUYỆN GIA LÂM, HÀ NỘI

------------


THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG  ĐẤT NHỎ LẺ, XEN KẸT TẠI ĐIỂM X5 KHU MA VŨ, THÔN TRUNG, XÃ VIỆT HÙNG, HUYỆN ĐÔNG ANH
_________ 


THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG  ĐẤT NHỎ LẺ, XEN KẸT TẠI KHU ĐẤT X2 THÔN LƯƠNG NỖ, XÃ TIÊN DƯƠNG, HUYỆN ĐÔNG ANH


------------------------- 
   

 

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CÁC THỬA ĐẤT TẠI KHU D VÀ E – ĐG 02 THỊ TRẤN QUỐC OAI, HUYỆN QUỐC OAI, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

------------------------

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CÁC THỬA ĐẤT TẠI KHU C VÀ KHU G – ĐG 02 THỊ TRẤN QUỐC OAI, HUYỆN QUỐC OAI, THÀNH PHỐ HÀ NỘI


-------------------------

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CÁC THỬA ĐẤT TẠI THÔN LIÊN TRÌ, XÃ TUYẾT NGHĨA 
------------------------- 

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở ĐG 19 THÔN BÁI NGOẠI, XÃ LIỆP TUYẾT, HUYỆN QUỐC OAI, THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------------------------THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI KHU ĐẤT DỊCH VỤ XÃ YÊN SƠN, HUYỆN QUỐC OAI, THÀNH PHỐ HÀ NỘI


-
-----------------------

THÔNG BÁO MỜI ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở ĐỐI VỚI 13 THỬA ĐẤT TỪ L01 ĐẾN L13 THUỘC VỊ TRÍ 01 VÀ 46 THỬA TỪ L04 ĐẾN L49 THUỘC VỊ TRÍ 02 KHU ĐẤU GIÁ HỒ VÂN, XÃ CẨM ĐÌNH, HUYỆN PHÚC THỌ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI-------------------------

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở ĐỐI VỚI 10 THỬA ĐẤT TẠI CÁC KHU TÁI ĐỊNH CƯ LK19a, LK19b, X7,P, PHƯỜNG DƯƠNG NỘI; KHU ĐẤT DỊCH VỤ (ĐẤT Ở) PHƯỜNG PHÚ LA VÀ 01 THỬA ĐẤT KHU ĐẤU GIÁ VĂN CHỈ, PHƯỜNG ĐỒNG MAI, QUẬN HÀ ĐÔNG


-
------------------------THÔNG BÁO MỜI ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở ĐỐI VỚI 35 THỬA ĐẤT TẠI KHU BỜ ĐẮP, THÔN THƯỢNG THANH, XÃ THANH CAO, HUYỆN THANH OAI, HÀ NỘI

Chi tiết Hồ sơ đấu giá 
-
------------------------ 

THÔNG BÁO MỜI ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở ĐỐI VỚI 14 THỬA ĐẤT TẠI THÔNG HOÀNG TRUNG, XÃ HỒNG DƯƠNG, HUYỆN THANH OAI, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chi tiết hồ sơ đấu giá
------------------------- 

THÔNG BÁO MỜI ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở ĐỐI VỚI 46 THỬA ĐẤT TẠI KHU SAU ĐỒNG, THÔN THANH LƯƠNG, XÃ BÍCH HÒA, HUYỆN THANH OAI, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chi tiết hồ sơ đấu giá
---------------------------

Thông báo mời đấu giá quyền sử dụng đất ở tại khu đất đấu giá Xứ đồng thứ 8, xã Vân Phúc, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội

------------------------THÔNG BÁO VỀ VIỆC MỜI ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở  TẠI KHU ĐẤT ĐẤU GIÁ AO SÂN MỚI XÃ HIỆP THUẬN VÀ KHU X20 XÃ PHỤNG THƯỢNG, HUYỆN PHÚC THỌ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

----------- 

THÔNG BÁO VỀ VIỆC MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI : ĐG 03.BS (14) THÔN KHÁNH TÂN, XÃ SÀI SƠN VÀ ĐG 15 KHU MIỄU THẢO , THÔN SƠN TRUNG, XÃ YÊN SƠN, HUYỆN QUỐC OAI, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

----------------

THÔNG BÁO MỜI ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở KHU CỬA HÀNG LƯƠNG THỰC XUÂN KHANH, PHƯỜNG XUÂN KHANH, THỊ XÃ SƠN TÂY, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

------------------

 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI LÔ TT 9, TT 10 KHU ĐẤT ĐẤU GIÁ ĐỒNG CẦU LỌC XÃ NGỌC TẢO HUYỆN PHÚC THỌ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------------------------

 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI KHU A – DG02 THỊ TRẤN QUỐC OAI, HUYỆN QUỐC OAI THÀNH PHỐ HÀ NỘI


-
------------------------

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI LÔ TT 15, TT 16 KHU ĐẤT ĐẤU GIÁ ĐỒNG CẦU LỌC XÃ NGỌC TẢO HUYỆN PHÚC THỌ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

----------------------

 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở KHU ĐẤT ĐẤU GIÁ : DG 02 – TN, THÔN LIÊN TRÌ XÃ TUYẾT NGHĨA HUYỆN QUỐC OAI, THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-
-----------------------

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI CÁC LÔ TT13, TT14 KHU ĐẤT ĐẤU GIÁ ĐỒNG CẦU LỌC XÃ NGỌC TẢO HUYỆN PHÚC THỌ THÀNH PHỐ HÀ NỘI


-
---------------------

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NHỎ LẺ, XEN KẸT ĐỂ XÂY DỰNG NHÀ Ở TẠI ĐIỂM X5, KHU MA VŨ, THÔN TRUNG XÃ VIỆT HÙNG HUYỆN ĐÔNG ANH, THÀNH PHỐ HÀ NỘI-
----------------------------

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT (ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ) XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ, VĂN PHÒNG, KHÁCH SẠN CAO CẤP TẠI Ô ĐẤT KÝ HIỆU CCKV THUỘC DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ MỚI KIM VĂN – KIM LŨ, PHƯỜNG ĐẠI KIM, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI ------------------- 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI KHU ĐẤT ĐẤU GIÁ AO SÂN MỚI XÃ HIỆP THUẬN VÀ KHU X9, X20 XÃ PHỤNG THƯỢNG, HUYỆN PHÚC THỌ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI-------------------- 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ XÂY DỰNG NHÀ Ở TẠI XÃ LỆ CHI, HUYỆN GIA LÂM, HÀ NỘI

-------------------

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ XÂY DỰNG NHÀ Ở TẠI XÃ PHÙ ĐỔNG, HUYỆN GIA LÂM, HÀ NỘI-------------------

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NHỎ LẺ, XEN KẸT ĐỂ XÂY DỰNG NHÀ Ở TẠI KHU ĐẤT X10, THÔN TRUNG OAI; X2 THÔN LƯƠNG NỖ, XÃ TIÊN DƯƠNG  HUYỆN ĐÔNG ANH, THÀNH PHỐ HÀ NỘI


-------------------------
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NHỎ LẺ XEN KẸT ĐỂ XÂY DỰNG NHÀ Ở TẠI KHU ĐẤT X22 ĐẠI ĐỒNG XÃ ĐẠI MẠCH, HUYỆN ĐÔNG ANH, THÀNH PHỐ HÀ NỘI


-------------------------
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT XEN KẸT ĐỂ XÂY DỰNG NHÀ Ở TẠI ĐIỂM X3, THÔN NHÌ, XÃ VÂN NỘI; THÔN LÝ NHÂN 2, XÃ DỤC TÚ, HUYỆN ĐÔNG ANH, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 

---------------------------

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT (LÀM NHÀ Ở CHO HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN) ĐỐI VỚI 21 THỬA ĐẤT THUỘC Ô ĐẤT TT3 KHU NHÀ Ở VÀ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG TẠI PHƯỜNG CỔ NHUẾ 2, QUẬN  BẮC TỪ LIÊM-------------------------

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI KHU ĐẤT ĐẤU GIÁ AO SÂN MỚI, XÃ HIỆP THUẬN, HUYỆN PHÚC THỌ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 


THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI KHU ĐẤT ĐẤU GIÁ X9, X20 XÃ PHỤNG THƯỢNG, HUYỆN PHÚC THỌ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI


------------------------
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NHỎ LẺ, XEN KẸT ĐỂ XÂY DỰNG NHÀ Ở TẠI ĐIỂM X1, THÔN ĐỒNG, XÃ NGUYÊN KHÊ, HUYỆN ĐÔNG ANH, THÀNH PHỐ HÀ NỘI


------------------------  


THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NHỎ LẺ, XEN KẸT ĐỂ XÂY DỰNG NHÀ Ở TẠI THÔN DỤC TÚ, XÃ DỤC TÚ; THÔN ĐỒNG DẦU, XÃ DỤC TÚ; THÔN THIẾT ÚNG, XÃ VÂN HÀ; ĐIỂM X1, THÔN ĐÔNG, XÃ TÀM XÁ; ĐIỂM X2, THÔN THÁI BÌNH, XÃ MAI LÂM, HUYỆN ĐÔNG ANH


-----------------------

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI KHU ĐẤT ĐẤU GIÁ SÂN VẬN ĐỘNG CŨ THỊ TRẤN PHÚC THỌ, HUYỆN PHÚC THỌ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI------------------------

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI KHU ĐẤU GIÁ KHU HỒ VÂN, XÃ CẨM ĐÌNH, HUYỆN PHÚC THỌ THÀNH PHỐ HÀ NỘI


------------------------ 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở, KHU ĐẤT ĐẤU GIÁ ĐƯỜNG TRỤC CHÍNH BẮC – NAM, THỊ TRẤN QUỐC OAI, HUYỆN QUỐC OAI, THÀNH PHỐ HÀ NỘI


---------------------------

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NHỎ LẺ, XEN KẸT ĐỂ XÂY DỰNG NHÀ Ở TẠI ĐIỂM X5, KHU MA VŨ, THÔN TRUNG, XÃ VIỆT HÙNG, HUYỆN ĐÔNG ANH, THÀNH PHỐ HÀ NỘI--------------------------

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI KHU ĐẤT ĐẤU GIÁ X3, XỨ PHÙ LƯU, XÃ SEN CHIỂU, HUYỆN PHÚC THỌ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI


-------------------------

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI KHU ĐẤT ĐẤU GIÁ AO SÂN MỚI XÃ HIỆP THUẬN, HUYỆN PHÚC THỌ THÀNH PHỐ HÀ NỘI


---------------------------

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở VỊ TRÍ THỬA ĐẤT TẠI CÁC XÃ: VĂN PHÚ, NINH SỞ, VÂN TẢO, DŨNG TIẾN, HUYỆN THƯỜNG TÍN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

------------------------

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT XEN KẸT TẠI THÔN CỔ MIẾU, XÃ THỤY LÂM, HUYỆN ĐÔNG ANH, THÀNH PHỐ HÀ NỘI


-------------------------


THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở ĐỐI VỚI 18 THỬA ĐẤT TẠI PHƯỜNG PHÚ LA, QUẬN HÀ ĐÔNG

-------------------

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở ĐỐI VỚI 23 THỬA ĐẤT THUỘC NHÓM 2,3,4, LÔ A, B, C, KHU TÁI ĐỊNH CƯ LK19A, LK 19B, X7, P, PHƯỜNG DƯƠNG NỘI, VÀ 01 THỬA ĐẤT KHU TÁI ĐỊNH CƯ KIẾN HƯNG, PHƯỜNG KIẾN HƯNG, QUẬN HÀ ĐÔNG

 

 ----------------------

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI KHU ĐẤT  ĐẤU GIÁ CỔNG NỘI XÃ TAM HIỆP, HUYỆN PHÚC THỌ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI KHU ĐẤT  ĐẤU GIÁ ĐG 01.2 (X6) THÔN NGỌC PHÚC, XÃ NGỌC LIỆP VÀ ĐG 19 THÔN BÁI NGOẠI, XÃ LIỆP TUYẾT, HUYỆN QUỐC OAI, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI KHU AO XÓM TÂY CHỢ DỰC, THÔN PHƯỢNG VŨ, XÃ PHƯỢNG DỰC, HUYỆN PHÚ XUYÊN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI KHU ĐẤT  ĐẤU GIÁ ĐG 01 PHƯỢNG CÁCH, HUYỆN QUỐC OAI, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT (LÀM NHÀ Ở CHO HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN) ĐỐI VỚI 21 THỬA ĐẤT THUỘC Ô ĐẤT TT3 KHU NHÀ Ở VÀ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG TẠI PHƯỜNG CỔ NHUẾ 2, QUẬN BẮC TỪ LIÊMTHÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI KHU ĐẤT  ĐẤU GIÁ ĐG 01 (X8), XÃ ĐÔNG YÊN VÀ ĐG X17 THÔN VĂN QUANG, XÃ NGHĨA HƯƠNG, HUYỆN QUỐC OAI, THÀNH PHỐ HÀ NỘI


THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở ĐỐI VỚI 43 THỬA ĐẤT THUỘC NHÓM 3, 4, 5 LÔ A, B, G THUỘC KHU TÁI ĐỊNH CƯ LK19A, LK19B, X7, P, PHƯỜNG DƯƠNG NỘI, VÀ 02 THỬA KHU TÁI ĐỊNH CƯ KIẾN HƯNG, PHƯỜNG KIẾN HƯNG, QUẬN HÀ ĐÔNG, THÀNH PHỐ HÀ NỘITHÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI CÁC XÃ: NINH SỞ, VÂN TẢO, DŨNG TIẾN, CHƯƠNG DƯƠNG, VẠN ĐIỂM HUYỆN THƯỜNG TÍN

 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ỞTẠI KHU ĐẤT ĐẤU GIÁ X10, X11, X12 XÃ NGỌC TẢO HUYỆN PHÚC THỌ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

THÔNG BÁO BÁN HỒ SƠ MỜI ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI QUẬN THANH XUÂN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 

THÔNG BÁO BÁN HỒ SƠ MỜI ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI HUYỆN QUỐC OAI, THÀNH PHỐ HÀ NỘI


THÔNG BÁO BÁN HỒ SƠ MỜI ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI HUYỆN PHÚC THỌ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 

THÔNG BÁO BÁN HỒ SƠ MỜI ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI HUYỆN THƯỜNG TÍN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI (TẠI CÁC XÃ THỐNG NHẤT, CHƯƠNG DƯƠNG, DUYÊN THÁI, QUẤT ĐỘNG, VẠN ĐIỂM, TỰ NHIÊN)

 

 THÔNG BÁO BÁN HỒ SƠ MỜI ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở KHU CỤM 9, THÔN TIÊN TÂN, XÃ HỒNG HÀ, HUYỆN ĐAN PHƯỢNG, THÀNH PHỐ HÀ NỘI


THÔNG BÁO MỜI THAM DỰ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở CÁC THỬA ĐẤT  TẠI XÃ: NINH SỞ, HUYỆN THƯỜNG TÍN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 

THÔNG BÁO MỜI THAM DỰ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI CÁC XÃ: VÂN TẢO, LIÊN PHƯƠNG, DŨNG TIẾN, HUYỆN THƯỜNG TÍN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 

THÔNG BÁO MỜI THAM DỰ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở CÁC THỬA ĐẤT TẠI XÃ VĂN PHÚ, HUYỆN THƯỜNG TÍN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 

THÔNG BÁO VỀ VIỆC MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở ĐỐI VỚI 03 THỬA ĐẤT THUỘC LÔ E, KHU X3 NGÕ 24 PHỐ PHAN VĂN TRƯỜNG, PHƯỜNG DỊCH VỌNG HẬU, QUẬN CẦU GIẤY, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 

Tin bài liên quan