Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội nhận được văn bản số 619/TTQĐ-QL&PTQĐ của Trung tâm phát triển quỹ đất (huyện Đông Anh) Về việc Đề nghị đăng thông tin tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án "Xây dựng khu đấu giá QSD đất BH1, xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh". Thực hiện Khoản 4 Điều... Đọc tiếp »

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội nhận được văn bản số 649/TTQĐ-QL&PTQĐ của Trung tâm phát triển quỹ đất (huyện Đông Anh) Về việc lấy ý kiến tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của Dự án "Xây dựng khu đấu giá quyền sử dụng đất XN3 xã Xuân Nộn, huyện Đông Anh". Thực... Đọc tiếp »

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội nhận được văn bản số 01/2022/TT-MT của Công ty TNHH Vi Vương Về việc Đề nghị đăng thông tin tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường của Phương án: "Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi từ trồng lúa sang trang trại tập trung tại khu đồng Chằm, thôn Văn Lôi, xã Tam... Đọc tiếp »

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội nhận được văn bản số 38/CV-XC của Công ty cổ phần đầu tư Xuân Cầu Về việc Tham vấn thông qua đăng tải trên trang thông tin điện tử nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án đầu tư “Khu biệt thự, nhà vườn và thể thao giải trí tại xã Tiến Xuân, huyện... Đọc tiếp »