Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đăng tải công khai Báo cáo đề xuất Cấp giấy phép môi trường của Dự án: Khu đô thị Nam đường vành đai III - giai đoạn 1.Nội dung chi tiết được hiển thị trong file đính kèm.Báo cáo đề xuất Đọc tiếp »

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đăng tải công khai Báo cáo đề xuất Cấp giấy phép môi trường của Dự án: Đầu tư xây dựng trụ sở liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam.Nội dung chi tiết được hiển thị trong file đính kèm.Báo cáo đề xuất Đọc tiếp »

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đăng tải công khai Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở Hi Brand (hạng mục tòa nhà chung cư kết hợp dịch vụ (H-CT1) và nhà ở thấp tầng (H-TT1, H-TT2, H-TT3, H-TT4, H-TT5)).Nội dung chi tiết được hiển thị trong file đính kèm.Báo cáo đề... Đọc tiếp »