Môi TrườngThực hiện Kết luận của Thường trực HĐND Thành phố về phiên giải trình việc thu gom xử lý chất thải rắn, chất thải y tế và việc quản lý hồ nước khu vực nội thành trên địa bàn Thành phố

Thứ hai, ngày 06 tháng 11 năm 2017

Ngày 31/10/2017, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Hùng ký ban hành Công văn số 5486/UBND-ĐT về thực hiện Kết luận của Thường trực HĐND Thành phố về phiên giải trình việc thu gom xử lý chất thải rắn, chất thải y tế và việc quản lý hồ nước khu vực nội thành trên địa bàn Thành phố. Theo đó Ủy... Đọc tiếp »

Rà soát, hoàn thiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường

Thứ tư, ngày 01 tháng 11 năm 2017

Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Nghị quyết của Quốc hội và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 06/8/2016 về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường. Đầu năm 2017, Bộ đã có văn bản đề nghị các Bộ,... Đọc tiếp »

Thủ tướng ban hành Kế hoạch quốc gia thực hiện Công ước Stockholm

Thứ hai, ngày 23 tháng 10 năm 2017

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch quốc gia thực hiện Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Mục tiêu tổng quát của Kế hoạch nhằm quản lý an toàn theo vòng đời, kiểm soát ô nhiễm, giảm phát thải, xử lý và tiến tới loại bỏ các chất POP ở... Đọc tiếp »

Chấn chỉnh công tác thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường trên địa bàn Thành phố

Thứ năm, ngày 19 tháng 10 năm 2017

Ngày 16/10/2017, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn ký ban hành Công văn số 5079/UBND-ĐT chấn chỉnh công tác thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường trên địa bàn Thành phố. Theo đó, Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu các sở, ngành: Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an Thành... Đọc tiếp »

Tăng cường tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức và cá nhân về ô nhiễm môi trường thông qua đường dây nóng

Thứ hai, ngày 16 tháng 10 năm 2017

Đây là nội dung của Chỉ thị số 03 vừa được Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà ký ban hành ngày 10/10/2017 nhằm phát huy vai trò của người dân và cộng đồng trong bảo vệ môi trường, tạo bước chuyển biến trong công tác ứng phó, xử lý ô nhiễm môi trường. Chỉ thị nêu rõ, trong thời gian qua,... Đọc tiếp »

Phân cấp thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội

Thứ sáu, ngày 13 tháng 10 năm 2017

Ngày 09/10/2017, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 33/2017/QĐ-UBND phân cấp thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội. Theo Quyết định, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công... Đọc tiếp »

Công bố tiêu chí nhãn xanh cho 3 loại sản phẩm

Thứ năm, ngày 05 tháng 10 năm 2017

Bộ TN&MT vừa có Quyết định công bố tiêu chí Nhãn xanh Việt Nam cho các sản phẩm: pin, máy photocopy, bóng đèn LED và mô đun LED dùng cho chiếu sáng thông dụng. Với sản phẩm pin, Nhãn xanh Việt Nam được cấp nhằm hạn chế việc sử dụng thủy ngân (Hg), chì (Pb) và cadmium (Cd) làm nguyên liệu sản xuất sản phẩm pin; Giảm... Đọc tiếp »

Quản lý, giám sát việc thực hiện ĐTM tại địa phương

Thứ năm, ngày 05 tháng 10 năm 2017

Thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường; đồng thời tăng cường sự phối hợp giữa Trung ương và địa phương trong công tác bảo vệ môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có văn bản gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh,... Đọc tiếp »