Ngày 17/5, tại Hà Nội, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ phối hợp với các đơn vị tổ chức Hội thảo tổng kết hoạt động khoa học và công nghệ giai đoạn 2011-2021 và định hướng phát triển đến năm 2030 trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ.KH&CN phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đây là hoạt động nhằm ... Đọc tiếp »

Ngày 26/4 tại Hà Nội, Cục Biến đổi khí hậu Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan tổ chức Hội thảo “Phổ biến quy định pháp luật và tổ chức thực thi pháp luật về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô dôn”, nhằm cập nhật các quy định quản... Đọc tiếp »

Theo báo cáo quý 1/2022, Bộ TN&MT đã hoàn thành xây dựng các Bộ bản đồ tỷ lệ 1/25.000; 1/250.000; 1/500.000; 1/1.000.000 phục vụ công tác lập quy hoạch. Ngoài ra, hàng loạt các nội dung kỹ thuật trong lĩnh vực đo đạc bản đồ đã được thực hiện, như: Hoàn thiện các phần mềm hệ thống để thực hiện cung cấp các... Đọc tiếp »

Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn, triển khai, hướng dẫn Nghị định số 136/2021/NĐ-CP và một số nội dung liên quan đến đo đạc và bản đồ trong Nghị định 04/2022/NĐ-CP. Hội nghị được kết nối trực tuyến với Sở Tài nguyên và Môi trường 63 tỉnh,... Đọc tiếp »

Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý để xây dựng thành phố văn minh, hiện đại được các chuyên gia cho là việc làm cần thiết, phù hợp với mục tiêu mà Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam đang hướng tới để xây dựng đất nước Việt Nam phát triển theo hướng bền vững. (TN&MT) - Ứng dụng hệ thống thông... Đọc tiếp »

Cục Viễn thám quốc gia đang xây dựng hệ thống dữ liệu viễn thám phủ trùm cả nước với tần suất 6 tháng một lần giúp cho công tác quản lý được cập nhật nhanh chóng, kịp thời.   Theo ông Lê Quốc Hưng, Phó Cục trưởng Cục Viễn thám quốc gia, trong năm 2021 Cục Viễn thám quốc gia đã công bố được sơ đồ... Đọc tiếp »

Quy định mới về đo đạc, bản đồ

(Thứ sáu, ngày 14 tháng 01 năm 2022)

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 136/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13/3/2019 quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ. Theo quy định, việc đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ được thực hiện qua hệ thống dịch vụ công... Đọc tiếp »

Đó là nhấn mạnh của Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thị Phương Hoa tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ, sáng 7/1. Phó Viện trưởng Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ Nguyễn Thị Thanh Hương cho biết: Trong năm 2021, Viện đã chủ... Đọc tiếp »